top of page

Obsah občansko-politického záměru

Aktualizováno: 22. 10. 2022

"Občansko-politický záměr hnutí KYBER-OBČANÉ pro období 2021-2035" je úvodní dokument pro průběžné upravování a precizaci, který je po svých dílčích částech zveřejňován v průběhu roku 2021.

Občansko-politický záměr hnutí KYBER-OBČANÉ pro období 2021-2035

"Nejobčanštějští společnost, nejdecentralizovanější vládnutí a nejparticipativnější demokracii"1) Úvod

2) Základní informace a organizační struktura

2.1) Teoretické kyber-občanství (občanské hnutí)

2.2) Aplikované kyber-občanství (politické hnutí)

2.3) Logo, motto, transparentní účet a grafický manuál

4) Teoretické kyber-občanství

4.1) Příklady synergie inspirativních organizací s Nobelovou cenou míru

4.2) Příklady zahraniční dobré praxe

4.3) Příklady inspirativních vizí, postupů a inovací

4.4) Brainstormingové zrcadlení totalitarizace, aparátizace, etatizace, korporativizace a klarikalizace

4.4.1) Meze růstu aparátů: Byrokratická civilizace založená na úřadech a zdaňování spěje ke zhroucení

4.4.1.3) Systém sociálního kreditu aparátů

4.4.2) Základní nepodmíněná občanská povinnost

4.4.3) Významová korektnost

4.4.3.1) Informování: Snižování entropie příjemce údaji, konkurenčním zpravodajstvím a polemikou

4.4.3.2) Dezinformování: Nesnižování entropie příjemce frází, reklamou a politickou korektností

4.4.6) Zrcadlení petice a výzvy "Týdny občanského neklidu": Petiční výzva "Staletí občanského klidu!"

4.5.1) Neveřejný informační model občana (Dashboard občana)

4.5.1.2) Individuální identita v polis

4.5.1.3) Individuální náklady na životní cyklus občana

4.5.1.3.1) Modelový příklad nákladů na individuální životní cyklus občana

4.5.1.3.2) Daňově-dotační neutralita občana

4.5.1.4) Individuální občanský program

4.5.1.4.1) TOP 6 osobních společenských témat 2021

4.5.1.4.1.3) Partokracie stranických aparátů a aparátčíků: Strany a poslanci podrobující ČR dluhem

4.5.1.4.1.5) Kultivování národa filozofií Franklinovy-Jungmannovy Morálky šachu (1786-1806),

4.5.1.4.2) Individuální svobodný spotřební koš

4.5.1.4.3) Individuální zavazující povinnostní koš

4.5.1.4.4) Individuální "Den daňové svobody/Den dotační závislosti"

4.5.1.4.5) Individuální pozice v "hospodářsko-sociálně-vládní kyber-tripartitě"

4.5.2) Veřejný informační model polis (Dashboard polis)

4.5.2.2) Kolektivní identita polis

4.5.2.3) Kolektivní náklady na životní cyklus polis

4.5.2.3.1) Modelový příklad kolektivních nákladů na životní cyklus polis

4.5.2.3.2) Daňově-dotační neutralita polis

4.5.2.4) Kolektivní občanský program

4.5.2.4.1) TOP 6 nejsdílenějších společenských témat

4.5.2.4.2) Kolektivní svobodný spotřební koš

4.5.2.4.3) Kolektivní zavazující povinnostní koš

4.5.2.4.4) Kolektivní "Den daňové svobody/Den dotační závislosti"

4.5.2.4.5) Kolektivní rovnovážnost pozic v "hospodářsko-sociálně-vládní kyber-tripartitě"

5) Aplikované kyber-občanství

5.1) Kyber-občané v České republice

5.1.1) Příklady synergie českých prezidentů

5.1.2) "Den daňové svobody/Den dotační závislosti" občanů v ČR

5.1.3) TOP 6 nejsdílenějších společenských témat z ČR

5.1.4) Příklady etatizace, korporativizace a klerikalizace zvnějšněných 17 cílů OSN 2015-2030 v ČR

5.2) Kyber-občané v USA

5.2.1) Příklady synergie prezidentů USA s Nobelovou cenou míru

5.2.2) "Den daňové svobody/Den dotační závislosti" občanů v USA

5.2.3) TOP 6 nejsdílenějších společenských témat z USA

5.2.3.1) Sebereflexe USA pravicovými spisovateli: Thomas Sowell, Ralf Nader a P. J. O´Rourke

5.2.3.2) Sebereflexe USA levicovou kontrakulturou: Abbie Hoffman, Angela Davis a Assata Shakur

5.2.3.5) Libertariánský republikán Ron Paul: Dát věrnost ústavě nad stranickostí a Manifest pro mír

5.2.4) Příklady etatizace, korporativizace a klerikalizace zvnějšněných 17 cílů OSN 2015-2030 v USA

6) Kybernetický (světo)občanský humanismus Organizace Spojených NárodůPřílohy:

0.4 Návrh „Kyber-občanského modelu“ systému řízení změn občanské společnosti (Vavroušek/Kotter/...)

200 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page