top of page

Obsah občansko-politického záměru

Aktualizováno: 22. 10. 2022

"Občansko-politický záměr hnutí KYBER-OBČANÉ pro období 2021-2035" je úvodní dokument pro průběžné upravování a precizaci, který je po svých dílčích částech zveřejňován v průběhu roku 2021.

Občansko-politický záměr hnutí KYBER-OBČANÉ pro období 2021-2035

"Nejobčanštějští společnost, nejdecentralizovanější vládnutí a nejparticipativnější demokracii"


Obsah


1) Úvod

2) Základní informace a organizační struktura

2.1) Teoretické kyber-občanství (občanské hnutí)

2.2) Aplikované kyber-občanství (politické hnutí)

2.3) Logo, motto, transparentní účet a grafický manuál

3) Cíle a milníky

3.1) Sebesprávou k důstojnější a spravedlivější společnosti a státnímu zřízení ve 21. století

4) Teoretické kyber-občanství

4.1) Příklady synergie inspirativních organizací s Nobelovou cenou míru

4.1.1) Průkopnictví konceptů občanské sebe-správy "Hnutí KYBER-OBČANÉ z 2021"

4.1.1.1) Humanitní úsilí "Mezinárodního výboru Červeného kříže z 1863" (ocenění v 1917, 1944 a 1963)

4.1.1.2) Tripartitně řízená sociální spravedlnost "Mezinárodní organizace práce z 1919" (ocenění v 1969)

4.1.1.3) Průkopnictví konceptů mikro-úvěrů a mikro-financování "Grameen Bank z 1983" (ocenění v 2006)

4.2) Příklady zahraniční dobré praxe

4.2.1) Švýcarizace: Bez-prezidenství a etalon pro českou státní správu

4.2.2) Emirátizace: Ministr štěstí a Ministr pro umělou inteligenci

4.2.3) Amerikanizace: Svoboda slova na trhu myšlenek filtrem na pravdu

4.2.3.1) Nejvyšší soud USA: Soudce Oliver Wendell Holmes Jr.

4.2.3.2) Nejvyšší soud USA: Soudce Louis Dembitz Brandeis

4.2.3.3) Nejvyšší soud USA: Obrana svobody projevu – Whitney vs. Kalifornie

4.2.4) Singapurizace: Patriotismus, konzervatismus, meritismus a sekularismus

4.2.4.1) Vládnoucí vlastenecká strana PAP

4.2.4.2) Dva oddělené registry manželství pro muslimy a nemuslimy

4.2.5) Izraelizace: Vzdornost proti malosti

4.2.6) Lichtenštejnizace: Vize státu ve 3. tisíciletí

4.3) Příklady inspirativních vizí, postupů a inovací

4.3.1) Fullerova efemeralizace 1938: Inteligentní správa Země informacemi harmonizovanou společností

4.3.2) Richtova vědecko-technická revoluce 1966: Racionalizace informačního toku

4.3.3) Synergie služeb a aplikací 21. století směřujících k "Informačnímu modelu občanství"

4.3.4) Postupy 21. století s "Průmyslem 4.0": SMART(ER), RAM(S), LCC, LCA, BIM, BI, P2P

4.3.5) Harariho dataismus 2016: Nejvyšším principem svoboda informací a neblokovaný tok informací

4.3.6) Etika a správa věcí veřejných umělou inteligencí 2019-2020 s etickým kodexem zodpovědnosti 2013

4.4) Brainstormingové zrcadlení totalitarizace, aparátizace, etatizace, korporativizace a klarikalizace

4.4.1) Meze růstu aparátů: Byrokratická civilizace založená na úřadech a zdaňování spěje ke zhroucení

4.4.1.1) Elektronická evidence veřejných výdajů

4.4.1.2) Průkaz byrokratické náročnosti úřadu

4.4.1.3) Systém sociálního kreditu aparátů

4.4.1.4) Institut de-aparátizace: Pro absolventy "širokoškolského vzdělávání"

4.4.2) Základní nepodmíněná občanská povinnost

4.4.3) Významová korektnost

4.4.3.1) Informování: Snižování entropie příjemce údaji, konkurenčním zpravodajstvím a polemikou

4.4.3.2) Dezinformování: Nesnižování entropie příjemce frází, reklamou a politickou korektností

4.4.4) Zrcadlení citátů totalitárního myšlení: Josef Stalin, Adolf Hitler a Benito Mussolini

4.4.5) Parafráze Chaplinova proslovu z filmu Diktátor: "Nechci být kariérním politikem stranického aparátu"

4.4.6) Zrcadlení petice a výzvy "Týdny občanského neklidu": Petiční výzva "Staletí občanského klidu!"

4.5) Informační model občanství: Paralelní kyber-polis individuálního občana a kolektivní polis

4.5.1) Neveřejný informační model občana (Dashboard občana)

4.5.1.1) Individuální senát zesnulých osobností

4.5.1.2) Individuální identita v polis

4.5.1.3) Individuální náklady na životní cyklus občana

4.5.1.3.1) Modelový příklad nákladů na individuální životní cyklus občana

4.5.1.3.2) Daňově-dotační neutralita občana

4.5.1.4) Individuální občanský program

4.5.1.4.1) TOP 6 osobních společenských témat 2021

4.5.1.4.1.1) Proti-občanský dataismus sociálního kreditu, datový kolonialismus a digitální diktátorství

4.5.1.4.1.2) Neprospěchařit a nezrazovat spojence nedodržováním závazku NATO 2 % HDP na obranu

4.5.1.4.1.3) Partokracie stranických aparátů a aparátčíků: Strany a poslanci podrobující ČR dluhem

4.5.1.4.1.4) Čecháčkovství: Malost vlivem pobělohorské násilně-denunciační rakouské rekatolizace

4.5.1.4.1.5) Kultivování národa filozofií Franklinovy-Jungmannovy Morálky šachu (1786-1806),

Tyršova sportu (1871) a Veselého loutkářství (1915)

4.5.1.4.1.6) Czechlands místo Czechia změnou krajského zřízení na zemské

4.5.1.4.2) Individuální svobodný spotřební koš

4.5.1.4.3) Individuální zavazující povinnostní koš

4.5.1.4.4) Individuální "Den daňové svobody/Den dotační závislosti"

4.5.1.4.5) Individuální pozice v "hospodářsko-sociálně-vládní kyber-tripartitě"

4.5.1.4.6) Kalkulace RAM(S) Individuálního občanského programu

4.5.2) Veřejný informační model polis (Dashboard polis)

4.5.2.1) Kolektivní senát zesnulých osobností

4.5.2.2) Kolektivní identita polis

4.5.2.3) Kolektivní náklady na životní cyklus polis

4.5.2.3.1) Modelový příklad kolektivních nákladů na životní cyklus polis

4.5.2.3.2) Daňově-dotační neutralita polis

4.5.2.4) Kolektivní občanský program

4.5.2.4.1) TOP 6 nejsdílenějších společenských témat

4.5.2.4.2) Kolektivní svobodný spotřební koš

4.5.2.4.3) Kolektivní zavazující povinnostní koš

4.5.2.4.4) Kolektivní "Den daňové svobody/Den dotační závislosti"

4.5.2.4.5) Kolektivní rovnovážnost pozic v "hospodářsko-sociálně-vládní kyber-tripartitě"

4.5.2.4.6) Kalkulace RAM(S) kolektivního občanského programu

5) Aplikované kyber-občanství

5.1) Kyber-občané v České republice

5.1.1) Příklady synergie českých prezidentů

5.1.1.1) Prosperující svobodné společenství Evropanů

5.1.1.2) Kultivační síla svobodné soutěže

5.1.1.3) Čelit zcizujícímu zvnějšnění

5.1.1.4) Kybernetický občanský humanismus

5.1.2) "Den daňové svobody/Den dotační závislosti" občanů v ČR

5.1.3) TOP 6 nejsdílenějších společenských témat z ČR

5.1.4) Příklady etatizace, korporativizace a klerikalizace zvnějšněných 17 cílů OSN 2015-2030 v ČR

5.2) Kyber-občané v USA

5.2.1) Příklady synergie prezidentů USA s Nobelovou cenou míru

5.2.1.1) Občan, občan, občan

5.2.2) "Den daňové svobody/Den dotační závislosti" občanů v USA

5.2.3) TOP 6 nejsdílenějších společenských témat z USA

5.2.3.1) Sebereflexe USA pravicovými spisovateli: Thomas Sowell, Ralf Nader a P. J. O´Rourke

5.2.3.2) Sebereflexe USA levicovou kontrakulturou: Abbie Hoffman, Angela Davis a Assata Shakur

5.2.3.3) Ex-prokurátor Andrew C. McCarthy: Úmyslná slepota vůči radikálnímu islámu

5.2.3.4) Gatestone Institute: USA mohou a měly by zabránit světové dominanci Číny v umělé inteligenci

5.2.3.5) Libertariánský republikán Ron Paul: Dát věrnost ústavě nad stranickostí a Manifest pro mír

5.2.3.6) Republikánská členka kongresu Mia Love: Rozbujelá vláda brání Američanům postavit se na nohy

5.2.4) Příklady etatizace, korporativizace a klerikalizace zvnějšněných 17 cílů OSN 2015-2030 v USA

6) Kybernetický (světo)občanský humanismus Organizace Spojených Národů

6.1) Uznání OSN "17. listopadu" za "Mezinárodní den studentstva: Boj za národní svobodu víry a její výuku"

6.2) Funkční reorganizace OSN decentralizací založená na návrhu Josefa Vavrouška z Ria v roce 1992

6.3) Odzvnějšnění cílů OSN v letech 2030-2045 anti-etatizací, anti-korporativizací a anti-klerikalizacíPřílohy:

0.1 Podpisový arch petice pro registraci

0.2 Návrh Ústavy politického hnutí

0.3 Návrh "Sebesprávně-samosprávné" deklarace KYBER-OBČANŮ

0.4 Návrh „Kyber-občanského modelu“ systému řízení změn občanské společnosti (Vavroušek/Kotter/...)

191 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page