top of page

CÍLE A MILNÍKY

Kybernetický občanský humanismus

CÍLE

Humanistické

- Svobodu myšlení, pohybu a svět bez cenzury. Svobodu vyjádření vlastního názoru, co je skryt v každé duši;
- Rovnost před zákonem pro každého člověka. Rovnost příležitostí uskutečnit si svůj sen a být i světoobčanem;

- Sourozenectví všech lidí, kteří hranici lidskosti vidí, co neudělají přes ni jediný krok a nezradí svědomí ani pro pokrok;

Občanské

- Kultivování společnosti růstem vzdělanosti a vynalézavosti občanů, spravedlností právního řádu a meritokratickou "fair play" soutěží;

- Směřování k osvícenecké a hospodárné - variabilně vojenské či industriální - společnosti, která odpovídá přírodě a lidské přirozenosti;

- Maximalizování moci racionálního pohybu konkrétní osobní identity jednotlivce, umožňující i přímou či participativní demokracii a konkurenceschopnost jednotlivce v partokracii politických stran;

 

Kybernetické

- Modernizace uskutečňováním zahraničních příkladů dobré praxe a uplatňování neideologického pragmatismu s korporátní profesionalitou;

- Ztransparentňování a účelné digitalizování implementováním (disruptivních) inovativních přístupů jako SMART(ER), PRŮMYSL 4.0 nebo peer-to-peer spoluprací koordinovanými technologiemi;

- Sjednocování "pro-občanským dataismem" do anti-korporativistické, anti-etatistické a anti-klerikalistické "Občanské společnosti 4.0";

MILNÍKY

 

Fáze "přípravně-analytická" definující „kybernetický občanský humanismus“

D1) Zpracování a publikování dokumentů, článků, analýz a překladů ke "Kyber-občanství"

Fáze "návrhově-edukativní" teoretického „kybernetického občanského humanismu“

T1) Založení občanského hnutí; 

T2) Precizace a upřesňování dokumentů, článků, analýz a překladů ke "Kyber-občanství" nejen každoročními recenzními řízeními;

T3) Vznik a koncipování informačního modelu občanství „Paralelní kyber-polis“ dle osobního svědomí jednotlivce, jako nástroje pro kybernetické sebe-řízení a sebe-správu suverénního občana.

T4) Propojení nejméně 6 561 českých občanů, s minimem 81 v každém z 81 senátních okrsků;

T5) Zpracování organizačních dokumentů (Podpisový arch petice pro registraci, návrh Ústavy politického hnutí a návrh Deklarace);

T6) Založení registrovaného politického hnutí hodnotově vycházejícího a inspirujícího se nejen z myšlenek českého národního odkazu Masarykovy humanitní demokracie, Komenského imperativu vzdělanosti a Husova hledání pravdy, ale i mezinárodních organizací s Nobelovou cenou míru, tzn. za "humanitární úsilí" Mezinárodního výboru Červeného kříže, "za prosazování důstojné práce a spravedlnosti pracovníků pomocí tripartitně řízené sociální spravedlnosti" Mezinárodní organizace práce a "za průkopnictví konceptů mikro-úvěrů a mikro-financování jako úsilí o vytvoření hospodářského a sociálního rozvoje zdola" Banky Grameen.

  

Fáze "projektově-realizační" aplikovaného „kybernetického občanského humanismu“

A1) Prosazování vlastního návrhu cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů pro roky 2030-2045;

A2) Dosažení mocenské pozice umožňující změny ústavy nerevoluční a zákonnou cestou a provedení změn zákonů  a restrukturalizace ministerstev a statní správy;

A3) Prokázání úspěšnosti a udržitelnosti takto organizované společnosti, když se nejdůležitějším veřejným "politickým úřadem" stal "ne-aparátizovaný a sebe-organizující se soukromý občan" a pokud se podaří významně inspirovat i občany ostatních národů, tak finálně v roce 2035 i přirozeně, mezi průměrně 300 jinými nominovanými, aspirovat na Nobelovu cenu míru pro organizaci, "která vykonala nejvíce pro bratrství mezi národy" za "průkopnictví konceptů občanské sebe-správy jako úsilí o vytvoření hospodářského, sociálního a ekologického rozvoje zdola".

bottom of page