top of page

O NÁS

Jsme KYBER-OBČANÉ

V roce 1834 matematik, fyzik a polyhistor André-Marie Ampère klasifikoval společenské vědy a definoval vize nových oborů mezi nimiž byla "kybernetika" jako věda o řízení lidské společnosti či "cenolbologie" jako věda o společenském štěstí.

Slovo KYBER-, odvozené z „kybernetiky“, pochází z řeckého pojmu znamenajícího „vládnutí“ nebo „řídit, navigovat nebo vládnout“. Jako OBČANÉ, kterékoli republiky, „jsme podřízeni zákonům, abychom byli svobodní“ - jak řekl Marcus Tullius Cicero.

Jako KYBER-OBČANÉ prosazujeme udržitelnou ochranu občanských svobod a stát ve formě efektivního servisního centra pro občany na aktuální technologické úrovni, který umožňuje pluralitu názorů i nekonformnost životních cest a dává občanovi informace, díky nimž může řídit život svůj i společnosti. Informace detailní, jejich kontext a se sdíleným veřejným i nesdíleným privátním prediktivním dopadem a umožnit tak maximalizovat moc racionálního pohybu konkrétní osobní identity jednotlivce.

Takováto „Občanská společnost 4.0“ může být také považována za "Kyber-Občanské Fórum" inovující jednoho ze svých ideových předchůdců (Občanské Fórum z let 1989–1991), jehož účelem je také i sjednotit disidentské síly, jak proti tradičním totalitám, tak i proti možným moderním kyber-totalitám s technologiemi na aktuální technologické úrovni, které mohou být implementovány etatismem vybraného politického uskupení, náboženským fanatismem vybrané víry nebo korporativismem vybraného aktivismu.

Zakladatelem a mluvčím občanského hnutí KYBER-OBČANÉ je Ing. Josef Zbořil, Ph.D. (1979), který je bývalým olomouckým krajským předsedou a lídrem kandidátek Strany svobodných občanů (2011-2015), překladatelem i autorem článků amerického think-tanku Gatestone Institute (2015-2019), jehož tehdejší předseda J. R. Bolton, ex-velvyslanec USA při OSN, přešel na pozici poradce pro národní bezpečnost USA.

PROHLÁŠENÍ

Jsme naše svobody

Vedle českých kybernetiků - exministra životního prostředí J. Vavrouška prosazujícího "sebe-správnou eko-společnost" a disidenta V. Bendy prosazujícího "nezávislou společnost skrze koncipování paralelní polis" - souhlasíme s americkým futurologickým systémovým teoretikem a exprezidentem Menza International R. B. Fullerem, který řekl: „V současné době žiji na Zemi a nevím, co jsem. Vím, že nejsem kategorie. Nejsem věc – podstatné jméno. Pohlížím na sebe, jako na sloveso, evoluční proces - nedílnou funkci vesmíru.“ Omezením stupňů volnosti člověka vybranými svobodami a povinnostmi může člověk ztratit schopnost najít a rozvinout svůj vrozený talent nebo genialitu. Jak kultivujeme sami sebe nebo čím se stáváme jako jednotlivci i společnost, je v našich svobodách - jsme naše svobody. Proto je každý z nás musí kontrolovat a řídit je s osobní odpovědností.

Na základě svých znalostí a zkušeností rozvíjíme občanské hnutí ESG participace KYBER-OBČANÉ pro zlepšení občanských a veřejných služeb, jehož cíle jsou inspirovány příklady dobré praxe převážně z USA, Švýcarska, Izraele nebo Singapuru, inovativními přístupy jako SMART(ER), PRŮMYSL 4.0 nebo peer-to-peer (rovný s rovným) spoluprací koordinovanými technologiemi.

Chceme, aby se tímto směrem "nejobčanštějští společnosti, nejdecentralizovanějšího vládnutí a nejparticipativnější demokracie" změnila Česká republika, Evropa i svět - s dlouhodobým ideálem vzniku evropské či planetární konfederace na půdorysu anti-korporativistické, anti-etatistické a anti-klerikalistické "Občanské společnosti 4.0", vycházející z myšlenek nejen disidenta Václava Havla a možnosti koncipování informačního modelu občanství "Paralelní kyber-polis" sloužícího jako použitelný a neveřejný kyber-fyzický systémový nástroj pro nezávislou kybernetickou sebe-správu suverénního občana usilujícího o vytvoření hospodářského, sociálního a ekologického rozvoje zdola, pro jeho verifikaci s prožívanou současností a pro predikci osobního štěstí, zodpovědnosti a svobody. Umožňujícího čelit, jak dosavadním modernizujícím se "mocenským technologiím a manipulacím, uměním účelovosti, praktikám a intrikám" pro (kybernetické) řízení lidí aparáty, "s vyvlastněným svědomím, bez přirozeného rozumu a bez přirozené řeči", jednajících v proti-občanských zájmech korporativismu, etatismu či klerikalismu, tak i umožňujícího čelit "uměle vytvořené morálce a etice" inovativními systémy spravovanými algoritmy a umělou inteligencí.

Slovy Václava Havla: „Všichni máme před sebou jeden základní úkol, z něhož by mělo vše ostatní vyrůstat. Tímto úkolem je bděle, rozmyslně, pozorně, ale zároveň s plným sebenasazením čelit na každém kroku a všude iracionálnímu samopohybu anonymní, neosobní a nelidské moci Ideologií, Systémů. Aparátů, Byrokracii. Umělých jazyků a Politických hesel; bránit se jejímu komplexnímu a všestranně zcizujícímu tlaku - ať už má podobu konzumu, reklamy, represe, techniky či fráze - této rodné sestry fanatismu a studny totalitního myšlení.“

bottom of page