top of page

INFORMAČNÍ MODEL OBČANSTVÍ

Paralelní kyber-polis

KYBER-UNDERGROUND

Informační model občanství

Informační model občanství je digitální model, tzv. „paralelní kyber-polis“, reprezentující vztah občana a společnosti s jeho charakteristikami. Model slouží jako databáze informací o občanství pro jeho koncipování, po dobu občanského cyklu uživatele občanství. Je souborem navzájem propojených digitálních informací a tato data jsou dostupná částečně pro uživatele občanství a částečně pro účastníky „občanské společnosti 4.0“. Propojené informace do „undergroundové infrastruktury pro myšlenky“ vytvářejí virtuální model občanství v časové, finanční a věcné oblasti a toto soustředění a propojení informací v modelu přináší jeho dříve nedosahovanou informační komplexnost a usnadňuje tak rozhodování a pomáhá předcházet výskytu problémů.

 

Kyber-občanský habitus

Demokracie bude hotova až si každý uvědomí svůj spolurozhodující vztah k státu, vládě, úřadům nebo k parlamentu. Někdo se ale nemusí vžít do toho, že demokracie, vládnutí nebo pořádek je kolektivní dílo, na kterém i on má svůj kousek účasti, odpovědnosti a případně spoluviny. Duševně často ještě může žít pořád ve stavu nevolnictví, ovládanosti či nesvobody. Každý by měl být „Osoba Samostatně Občansky Činná“ - občan jako jednočlenná politická strana. Kyber-občan, tzv. kybernetický občan, je termín označující habitus občana - sebe-regulující funkční propojení občana a jeho informačně-politických extenzí usnadňující pochopení souboru dispozic, pro to jak jednat, myslet a vnímat okolní svět určitým způsobem a tendenci, jak na něj následně reagovat. 

Logo KO1.png

OBLASTI KONCIPOVÁNÍ 

PARALELNÍHO KYBER-POLIS

P0) Obsahová náplň pro neustálé hlídání a ověřování míry občanských práv a svobod, které má stát tendenci omezovat.

P1) Míra paralelní nezávislé kultury a různých sfér umění, které jsou provozovány a rozvíjeny bez povolení a podpory ze strany veřejné moci.

P2) Míra paralelního školství a vědy, které představují realizaci práva na svobodné vzdělávání a rozvoj vědeckého bádání.

P3) Míra paralelního informačního systému jako výrazu práva na svobodné šíření informací.

P4) Míra paralelní ekonomiky založené na vzájemnosti a důvěře v jednotlivé osoby, tzn. přirozeného reputačního principu s nekontrolovanými směnnými prostředky a měnovými nástroji.

P5) Míra rozvíjení pro-občanských stínových politických struktur do takové funkční podoby, že budou schopny nahradit jakýkoli proti-občanský vládnoucí režim.

P6) Míra paralelní zahraniční politiky pro stabilizaci a zakotvení občana v mezinárodním kontextu a pro hledání potenciálních materiálních i myšlenkových zdrojů.

bottom of page