top of page

Ministr pro umělou inteligenci

V roce 2017 byly Spojené Arabské Emiráty (SAE) první zemí na světě, která zřídila funkci státního ministra pro umělou inteligenci (A.I.). Tato funkce byla zřízena s cílem učinit ze SAE do roku 2031 světového lídra v oblasti umělé inteligence, vytvořit nové ekonomické a sociální příležitosti pro občany a generovat hospodářský růst, rozvíjet politiky a osvědčené postupy v oblasti umělé inteligence, investovat do umělé inteligence a rozvíjet výkonnost vlády SAE v oblasti umělé inteligence a poskytovat finanční prostředky na soukromé a veřejné projekty v oblasti umělé inteligence.


SAE cílí na příležitost stát se lídrem pro:

- průmyslová aktiva a rozvíjející se odvětví;

- inteligentní státní správu;

- sdílení a správu dat;

- nové generace regionálních talentů.


Přičemž má osm strategických cílů:

Cíl 1: Vybudovat si pověst destinace A.I.

Cíl 2: Zvýšit konkurenceschopnost SAE v prioritních odvětvích prostřednictvím rozvoje A.I.

Cíl 3: Rozvíjet plodný ekosystém pro A.I.

Cíl 4: Zavedení A.I. v oblasti služeb zákazníkům s cílem zlepšit

Cíl 5: Přilákat a vyškolit talenty pro budoucí pracovní místa umožněná A.I.

Cíl 6: Přivést špičkové světové výzkumné kapacity ke spolupráci s cílovými průmyslovými odvětvími.

Cíl 7: Prokázat, že data a podpůrná infrastruktura jsou nezbytné k tomu, aby se mohly stát zkušebním prostředím pro A.I.

Cíl 8: Zajistit silné řízení a účinnou regulaci


Omar bin Sultan Al Olama, který získal diplom v oboru projektového řízení a excelence na Americké univerzitě v Šardžá a bakalářský titul v oboru obchodní administrativy na Americké univerzitě v Dubaji, byl od července 2020 jmenován státním ministrem pro umělou inteligenci, digitální ekonomiku a aplikace pro práci na dálku. Al Olama nastoupil do federální vlády v roce 2017 jako státní ministr pro umělou inteligenci, kde byl zodpovědný za zvyšování výkonnosti vlády prostřednictvím investic do nejnovějších technologií a nástrojů umělé inteligence a jejich aplikace v různých odvětvích. Al Olama se podílel na přípravě strategie SAE Centennial 2071 a strategie SAE 4th Industrial Revolution. Aktuálně existuje více než 60 společností v SAE, které se zabývají umělou inteligencí a Abú Zabí a Dubaj patří mezi 50 nejlepších chytrých měst na světě. Dále bylo ministerstvem dosaženo:

- březen 2018: Spojené arabské emiráty zřídily Radu pro umělou inteligenci;

- duben 2018: Strategie SAE pro blockchain 2021: stanovila cíl, aby 50 % vládních transakcí bylo prováděno pomocí technologie blockchain;

- květen 2018: UAE AI Camp: první tábor AI v regionu;

- květen 2018: roční program AI pro státní zaměstnance;

- Červenec 2018: zahájení projektu pro státní správu v oblasti veřejných financí: UAE India AI Bridge: každoroční setkání mezi SAE a Indií s cílem investovat do start-upů v oblasti AI;

- březen 2019: Iniciativa Think AI;


Tato strategie AI SAE je také v souladu s programem SAE Centennial 2071, jehož cílem je učinit ze SAE do roku 2071 nejlepší zemi na světě a který se opírá o čtyři pilíře:


Vláda zaměřená na budoucnost: Mezi cíle vlády v rámci projektu SAE Centennial 2071 patří vytvořit vládu SAE jako nejlepší vládu na světě s dlouhodobou vizí a inspirativním vedením, které předvídá budoucnost a připravuje se na ni. Mezi další cíle patří dosažení štěstí ve společnosti a šíření pozitivních zpráv uvnitř země i do světa a rozvoj mechanismů pro sledování dlouhodobých proměnných v různých odvětvích.


Vynikající vzdělání: Pokud jde o vzdělávání, v dokumentu Století SAE 2071 se zdůrazňuje význam vynikající kvality vzdělávání. K určitým oblastem, na které se vzdělávání zaměřuje, patří pokročilá věda a technologie, věda o vesmíru, inženýrství, inovace a zdravotní vědy. Mezi další vzdělávací opatření patří výuka studentů, mechanismy pro včasné objevování jejich individuálních talentů. Na institucionální úrovni jsou vzdělávací instituce podporovány jako inkubátory podnikání a inovací a jako mezinárodní výzkumná centra.


Diverzifikovaná znalostní ekonomika: Cílem je, aby ekonomika SAE byla konkurenceschopná a patřila k nejlepším ekonomikám na světě. Toho lze dosáhnout zvýšením produktivity národního hospodářství, podporou národních podniků, investicemi do vědeckého výzkumu a perspektivních odvětví, zaměřením se na inovace, podnikání a pokročilá průmyslová odvětví, vypracováním národní strategie, která bude utvářet budoucnost hospodářství a průmyslu SAE, a umístěním SAE mezi mezinárodně významné ekonomiky. Znalostní ekonomiky lze dosáhnout generací vynálezců a vědců ze SAE a jejich podporou v technických vědách.


Šťastná a soudržná společnost: Rozvoj společnosti je nedílnou součástí projektu SAE Centennial 2071. Některé cíle v tomto ohledu zahrnují vytvoření bezpečné, tolerantní, soudržné a etické společnosti, která zahrnuje štěstí a pozitivní životní styl a vysokou kvalitu života. Pilíř se rovněž zaměřuje na rozvoj programů, které připravují budoucí generace na funkci vyslanců dobré vůle SAE, a také na podporu účasti žen ve všech odvětvích, čímž se SAE stávají jedním z nejlepších míst pro život.Zdroje:


3 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page