top of page

Průkopnictví konceptů mikro-úvěrů a mikro-financování Grameen Bank

Grameen Bank je organizace zabývající se mikrofinancováním a podílí se na rozvoji společnosti. Její činnost začala v Bangladéši, kde banka začala poskytovat drobné úvěry (známé jako mikroúvěry) chudým obyvatelům bez nároků na ručitele. Systém je založen na myšlence, že i chudí lidé jsou schopni splácet úvěr a navíc vládnou schopnostmi, které nejsou dostatečně využité. Banka poskytuje i standardní bankovní služby a spolupracuje s dalšími společnostmi zaměřenými na odvětví textilní výroby, infrastruktury, telekomunikací, energetiky apod. Zakladatelem Grameen Bank byl ekonom a bankéř Muhammad Yunus, který byl v roce 2006 oceněn Nobelovou cenou za mír za boj proti chudobě.


Muhammad Yunus získal doktorát v USA a na myšlenku poskytování drobných úvěrů přišel v průběhu období hladomoru, který v Bangladéši vypukl v roce 1974. Yunus věřil, že poskytování takových úvěrů přístupných široké populaci by mohlo zlepšit stále více rozšířenou chudobu. Činnost Grameen Bank započala v roce 1976, kdy prof. Yunus zahájil výzkumný projekt, který měl zkoumat možnost vytvoření systému poskytování úvěrů a bankovních služeb chudým obyvatelům venkova.


Tento projekt měl plnit následující cíle:

· poskytovat bankovní služby chudým lidem;

· snížit vliv lichvářů na vykořisťování chudých;

· vytvořit příležitosti pro samostatnou výdělečnou činnost velkému množství nezaměstnaných venkovanů;

· přinést znevýhodněným lidem (zejména ženám z nejchudších domácností) vzor nějaké organizační struktury, které by porozuměli a dokázali ji sami vést;

· přeměnit dosavadní problémový model „nízký příjem = nízké úspory a nízké investice a vytvořit tento model: „nízký příjem, úvěrová „injekce“ = větší příjem, více úspor, více investic, více příjmu“;


V říjnu 1983 se na základě vládního rozhodnutí banka změnila v nezávislou instituci. Nyní banku v podstatě vlastní chudí lidé na venkově, kterým také slouží. Dlužníci banky vlastní 90 % jejich akcií, a jen 10 % vlastní vláda.


2 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page