top of page

Synergie organizací s Nobelovou cenou míru inspirující průkopnictví občanské sebe-správy

Aktualizováno: 11. 9. 2022

Příklady synergie inspirativních organizací s Nobelovou cenou míru pro průkopnictví konceptů občanské sebe-správy.


Mezinárodní výbor Červeného kříže je nejstarší a nejoceňovanější organizací v rámci hnutí a jednou z nejuznávanějších organizací na světě, která získala tři Nobelovy ceny za mír (1917, 1944 a 1963).Organizuje národní společnosti Červeného kříže, které jsou právně nezávislé, ale pracují na základě společných zásad. Mají stejné cíle, předpisy, symboly a jejich řídící orgány jsou spojeny. Celosvětové působení je nezávislé na státních institucích a je založeno na dobrovolné činnosti – pomoci. Chrání životy, zdraví, důstojnost a snižuje utrpení lidí v nouzi následkem válek, přírodních nebo technických katastrof a epidemií bez ohledu na národnost, původ, náboženství nebo politický názor postižených.


Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization) je specializovaná organizace OSN usilující o prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných pracovních práv. Byla založena v roce 1919 ve Versailles jako stálé zřízení Společnosti národů, jehož cílem byla podpora světového míru na základě sociální spravedlnosti.Grameen Bank je organizace zabývající se mikrofinancováním a podílí se na rozvoji společnosti. Její činnost začala v Bangladéši, kde banka začala poskytovat drobné úvěry (známé jako mikroúvěry) chudým obyvatelům bez nároků na ručitele. Systém je založen na myšlence, že i chudí lidé jsou schopni splácet úvěr a navíc vládnou schopnostmi, které nejsou dostatečně využité. Banka poskytuje i standardní bankovní služby a spolupracuje s dalšími společnostmi zaměřenými na odvětví textilní výroby, infrastruktury, telekomunikací, energetiky apod. Zakladatelem Grameen Bank byl ekonom a bankéř Muhammad Yunus, který byl v roce 2006 oceněn Nobelovou cenou za mír za boj proti chudobě.


14 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page