top of page

Slibujeme presidentu - Osvoboditeli!

Aktualizováno: 18. 9. 2022

Dne 18. září 1937 vyšel v Nezávislé politice slib "Hospodářské strany pokrokové".


Slibujeme presidentu - Osvoboditeli!


Dr. J. D. — Byl jste naším vůdcem, byl jste presidentem politicky osvobozeného státu československého, jste a zůstanete naším vzorem. Budeme se vždy říditi Vaší zásadou lidskosti, pravdy a spravedlnosti.


Budeme vždy dělati politiku demokratickou, pokrokovou a nezávislou, majíce na zřeteli pouze zájem celku, celého státu a veškerého jeho obyvatelstva a nikoliv pouze prospěch jednoho stavu, jednoho náboženství, jedné národnosti.


Zásady lidskosti, pravdy a spravedlnosti budeme uplatňovati i ve styku mezinárodním, ve styku jednoho státu se státem druhým, pevně věříce, že přijde doba, kdy se těmito zásadami budou říditi všechny kulturní státy.


Budeme pracovati k tomu, aby stát náš, Vaší zásluhou osvobozený politicky, osvobodil se také od pověr a předsudků sociálních, hospodářských a finančních, aby i v tomto směru zavedena byla u nás opravdová demokracie a spravedlnost.


To Vám slibujeme, že konati budeme, i když se už na nás dívati nebudete.


Hospodářská strana pokroková (HSP.)6 zobrazení0 komentářů

Comentários


bottom of page