top of page

Wikipedie: Josef Zbořil

Aktualizováno: 31. 12. 2021

Josef Zbořil (* 2. listopadu1979, Prostějov) je moravský technický manažer v železničním průmyslu, popularizátor odkazu osvětových uměleckých snah z přelomu 19. a 20. století "Osvětovou loutkohernou Bohumila Schweigstilla"[1], bývalý olomoucký krajský předseda Strany svobodných občanů, zakladatel občanského hnutí KYBER-OBČANÉ a představitel kybernetického občanského humanismu.


Profesní činnost


Po dokončení studia oboru "Energetické stroje a zařízení" na Fakultě strojní na Vysoké škole báňské - Technické univerzity Ostrava v roce 2004 nastoupil jako konstruktér do DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Prostějov, kde v letech 1997 a 2003 absolvoval studijní praxe, a která dodala výhybkové konstrukce do více než 30 zemí po celém světě, včetně unikátní lokace u odpalovací rampy[2] pro rakety typu Sojuz 2 Guyanského kosmického centra agentury ESA. Jako výzkumný a vývojový pracovník v letech 2005 až 2014 prezentoval výstupy své činnosti také na veletrzích BCN RAIL 2011 Barcelona a InnoTrans 2014 Berlin. Jako technik a vedoucí servisu se v letech 2015 až 2021 podílel vedle prací na železničních tratích Správy železnic, s.o. a Železnic Slovenskej republiky také na pracích na:

 • Železničním zkušebním okruhu Cerhenice

 • tramvajových tratích Dopravního podniku Ostrava, Dopravního podniku města Olomouce a Dopravního podniku města Brna

 • tratích Metra v Praze a Metra v Istanbulu

 • příměstské lehké dráze v indonéském Palembangu

Při studiu oboru "Dopravní prostředky a infrastruktura" na Dopravní fakultě Jana Pernera na Univerzitě Pardubice v roce 2011 byl tématem jeho disertační práce "Degradační proces železniční výhybky"[3]. Od té doby se věnuje také analýze dat a procesů, kalkulacím RAMS, životnímu cyklu produktu a uvažování z pohledu celého životního cyklu ve spojitosti s PLM a BIM. Získal tuzemské i zahraniční zkušenosti ze spolupráce s partnery z veřejné, soukromé a akademické sféry. Jako obhájce progresivních a disruptivních technologií v roce 2017 prezentoval a publikoval[4] přístup k trendu Průmyslu 4.0 pro železniční výhybkové konstrukce v následující dekádě 2020 až 2030.Politická kariéra


Od února 2011 do ledna 2015 byl členem Strany svobodných občanů. Od června 2011 do dubna 2013 byl voleným členem republikového výboru a od dubna 2013 do ledna 2015 jako nevolený člen z pozice olomouckého krajského předsedy. V polouzavřených primárních volbách byl také zvolen:

 • lídrem olomoucké krajské kandidátky v krajských volbách 2012, kdy se Strana svobodných občanů umístila na 12. místě se ziskem 2 646 hlasů (1,49 %);[5]

 • lídrem olomoucké krajské kandidátky ve sněmovních volbách 2013, kdy se Strana svobodných občanů umístila na 10. místě se ziskem 122 564 hlasů (2,46 %);[6]

 • kandidátem č. 11 republikové kandidátky ve volbách do Evropského parlamentu 2014, kdy se Strana svobodných občanů umístila na 7. místě se ziskem 79 540 hlasů (5,24 %).[7]

Během této doby prosazoval politiku libertariánského republikánství s jeho představitelem Ronem Paulem[8]. V rámci předvolebních kampaní představil v rozhlasu program[9] a zúčastnil se rozhlasové debaty[10] na Českém rozhlasu Olomouc, natočil předvolební vizitku[11] pro ČT24 a během svého předsednictví organizoval osvětové přednášky, ve kterých prezentovali a besedovali:

 • pozdější předseda Liberálního institutu Martin Pánek;

 • ústavní právník Pavel Hasenkopf[12]

 • pozdější poslanec Evropského parlamentu Petr Mach;

 • člen akademie věd Miloslav Bednář[13];

 • pozdější zakladatel a prezident Liberlandu Vít Jedlička.[13]

V lednu 2015 ukončil[14] z časových a osobních důvodů své členství, přičemž jeho cílem nebylo být kariérním politikem, ale osvětou a případným volebním úspěchem získanou "mocenskou pozicí" zastupitele hájit a prosazovat programem Svobodných ideály svobodné společnosti. Během jeho členství, Svobodní byli:

 • v roce 2011 s podporou cca 0,7%, 18 obecními zastupiteli, s cca 200 členy a 100 příznivci a asi 0,5 milionem Kč

 • v roce 2015 s podporou cca 2.5%, jedním euro-poslancem, 76 obecními zastupiteli, s cca 1 000 členy a 2 000 příznivci a více než 10 miliony Kč

Pro svůj nesouhlas s potlačováním svobody projevu, svobody vyznání, utlačováním cca 13% světové menšiny ateistů, sekularistů a humanistů[15], ženskými obřízkami[16] a džihádistickými teroristickými útoky[17] praktikovaných v zemích a ze zemí Islámského světa, se na podzim 2015, zúčastnil konference „Evropa, imigrace a islám“[18], konané pod záštitou prezidenta Miloše Zemana a semináře „Imigrační krize a islám“[19], který se uskutečnil v prostorách poslanecké sněmovny parlamentu ČR, na kterých vystoupili jemu blízcí představitelé Centra pro studium politického islámu[20], Bill Werner, Ivo Strejček, Benjamin Kuras, Martin Konvička nebo Petr Hampl a na základě toho se stal v roce 2016 řadovým členem spolku BPI, ve kterém se seznámil, mimo jiných, i s Marianem Kechlibarem a s životními zkušenostmi ex-muslimů Salmana Hasana[21], Béatricie Radosy nebo Lukáše Lhoťana.


Od září 2017 do prosince 2020 zpracovával, v říjnu 2017 úspěšně přijatý[22], ale finálně v lednu 2018 nenavržený k podpoře[23], 35-stránkový návrh projektu pro TAČR ÉTA "Občanství 4.0: Datově řízená správa občanských a veřejných služeb" s harmonogramem prací na každou sobotu od února 2018 do prosince 2020 a naplňováním prioritního výzkumného cíle "Inovace vládnutí – využívání dat a IT technologií ve zvyšování participace, vazby na potřeby občanů/ek, rovnému přístupu k veřejným službám a jejich efektivitě, zpětná vazba a evaluace"[24] způsobem, že převáděl postupy z technické praxe do společenských věd – LCC, RAMS, BIM jako příklady z nástrojů a postupů Průmyslu 4.0. Na základě kterého v září 2021 zveřejnil[25] založení občanského hnutí KYBER-OBČANÉ inspirované převážně příklady dobré praxe z USA, Švýcarska, Izraele či Singapuru a inovativními přístupy jako SMART(ER), PRŮMYSL 4.0 nebo P2P pro dosažení "nejobčanštějští společnosti, nejdecentralizovanějšího vládnutí a nejparticipativnější demokracie" na půdorysu anti-korporativistické, anti-etatistické a anti-klerikalistické "Občanské společnosti 4.0".


Průběžně od června 2012 do současnosti poskytuje rozhovory[26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][25] pro Parlamentní listy, z nichž některé[37][38][39] přebírá Neviditelný pes.Publikační činnost


Pro obohacení veřejné a konstruktivně racionální diskuse o svobodách ohrožených nejen islamizací, přeložil z angličtiny do češtiny od února 2015 do října 2019 více než 40 článků z webu Gatestone Institute. V srpnu 2016 tato aktivita vyústila v zahájení a následné založení oficiální české verze webu. Jako pozdější garant a koordinátor českých překladů vytvořil tým 20 dobrovolnických (samizdatových) překladatelů a v daném období vytvořili více než 450 překladů. Gatestone Institute také publikoval jeho originální články:

 • Český prezident Zeman: bojovník za pravdu[40]

 • Integrace islamizace nebo islamizace integrace?[41]

 • Proč musí Západ zajistit svobodu projevu[42]

 • Pocta zesnulému Václavu Havlovi k 30. výročí sametové revoluce[43]

 • Evropa: Spolupracující svobodné národy nebo Evropa přehnaně ovládaná Bruselem?[44]

 • Mezinárodní den studentstva: Oslava národní svobody, nikoli multikulturalismu [45]

Gatestone Institute také publikoval jeho původní překlady článků vybraných českých autorů, kteří s překladem a publikací souhlasili:

 • Mirek Topolánek: Politický islám a právo šaría by měly být v Evropě zakázány[46]

 • Václav Klaus: Evropa "All Inclusive": Pochopení současné migrační krize[47]

 • Jan Keller: Co skrývá multikulturalismus[48] a Pokojné ovládnutí Evropy[49]

 • Jiří Payne: Evropská unie: Diktatura s jakoby lidskou tváří[50]

Tuto spolupráci s think tankem Gatestone Institute velmi oceňuje. A to jednak proto, že jeho tehdejší předseda John Bolton byl v dubnu 2018 jmenován Donaldem Trumpem za 27. poradce pro národní bezpečnost USA, a také proto, že Gatestone Institute podporuje: instituce demokracie a právní stát, lidská práva, svobodnou a silnou ekonomiku, armádu schopnou zajistit mír doma a ve svobodném světě, energetickou nezávislost, zajištění informovanosti veřejnosti o nebezpečích, která hrozí svobodě jednotlivce, naší suverenitě a svobodě projevu.Dobrovolnická činnost

 • Darování krve (2014)[51]

 • Program SAR-EL Izraelských obranných sil (2016) [52][53]

 • SDH Držovice (od 2019)[54]


Citáty

 • Při hodnocení politicko-ekonomického stavu mít stále na očích, zdali nedochází k úpadku do totality či vzdalování se od ekonomické svobody. (září 2011)

 • Dnešní dluhy jsou zítřejší daně. Odmítám zvyšování daní. (červen 2012)

 • Úředník přerozdělující veřejné finance je zlákáván ke korupci silou rovnající se množství financí jím přerozdělovaných. (listopad 2012)

 • Prosazuji aplikaci postupů z technicko-ekonomické praxe do současné politické praxe nad rámec představ většiny lidí o jejích možnostech a potenciálu vyplývajícího z dosavadní historické zkušenosti. (duben 2013)

 • Vy politikům věříte, že jim chcete svěřit více moci a financí? (říjen 2013)

 • Čisté tržní prostředí barvu nemá. Směna předmětů a služeb je průhledná. Přimícháváním zelených, rudých a jiných ideologií se volný trh barví pouze do černa. (prosinec 2013)

 • Solidarita může být projevena pouze svobodným občanem. Vynucená solidarita je jen forma výpalného. (červenec 2014)

 • Kolik daní platíš, tolik příležitostí pro promrhání a korupci politici mají. (duben 2015)

 • Všechno v rámci konkurenčního prostředí, nic mimo konkurenční prostředí, nic proti konkurenčnímu prostředí. (duben 2015)

 • NE EUROpanství EUROpánů, ANO Evropanství Evropanů. (březen 2016)

 • Jsem pro podněcování změny ve společnosti inteligentní debatou. (květen 2016)

 • Jsme naše svobody. (březen 2017)

 • Každý člověk by měl být ´Osoba Samostatně Občansky Činná´ - občan jako jednočlenná politická strana. (prosinec 2017)

 • Svobodná republika plná autentických názorů všech občanů včetně nekonformních a nekorektních versus liberální demokracie s názory omezenými multikulturní politickou korektností je boj o svobodu naší doby. (červenec 2018)

 • Svůj postoj bych popsal jako kybernetický občanský humanismus. Tedy republikánství s postupy ze současné technické praxe, které humanitní obory ještě nepřejaly, a neumí proto pojmenovat ani hrozby, takže ani možnosti řešení. (květen 2019)

 • Chci maximalizovat moc racionálního pohybu konkrétní osobní identity jednotlivce. (únor 2020)

 • Nejobčanštějští společnost, nejdecentralizovanější vládnutí a nejparticipativnější demokracii. (září 2021)


Zajímavosti

 • Během studií také absolvoval kurz jaderného inženýrství s tréningem na reaktoru VR-1 na Českém vysokém učení technickém v Praze.

 • Mirek Topolánek byl jedním z členů zkušební komise u jeho státních zkoušek v roce 2004.

 • Mezi jeho brigádami v letech 2003 až 2004 byl i bedňák při koncertu Čechomoru v Hradci nad Moravicí nebo technik a osvětlovač při koncertu Vypsané fiXy v ostravském Marley Clubu.

 • Jeho otec Ing. Josef Zbořil st. se v 70. letech 20. století odborně spolupodílel na realizaci trati při přesunu Kostela Nanebevzetí Panny Marie.

 • V srpnu 2008 byl v rámci měření v trati v železniční stanici Jistebník posledním, kdo dával znamení rukou strojvůdci, jehož vlak o pár minut později narazil do mostu ve Studénce a kam také z důvodu jiného měření přijel o cca 20 minut později a tak přímo z trati a bezprostřední blízkosti viděl celkové důsledky této železniční nehody ve Studénce.

 • Během července 2014 spolupracoval s filmovým historikem a autorem námětu oskarového snímku Kolja Pavlem Taussigem, vzhledem k jeho chystané kandidatuře v senátních volbách 2014[55].

 • Přeložil do češtiny báseň premiéra Spojených arabských emirátů a vládce Dubaje Muhammad bin Rášid Ál Maktúma "Láska v pohledu Tvých očí"[56].

 • Popularizuje odkaz osvětových uměleckých snah z přelomu 19. a 20. století "Osvětovou loutkohernou Bohumila Schweigstilla" s 22 loutkovými divadélky a 22 loutkovými sadami od 70. let 19. století do současnosti.[1]

 • Jeho článek[57] blogu o zprávě Organizace islámské spolupráce byl převzat a publikován v médiích – ČT24[58], Novinky[59], Deník[60] nebo Hospodářské noviny[61].

 • Jeho článek[62] blogu o způsobech dělení na politickou pravici a levici citoval Ing. Arch. Jan Bárta z politické strany Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) v pořadu České televize Politické spektrum: Kam kráčí pravice?[63]


Reference

 1. Loutkoherna. Loutkoherna [online]. [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. (česky)

 2. Mapy Google. Mapy Google [online]. [cit. 2021-11-13]. Dostupné online.

 3. ZBOŘIL, Josef. Degradační proces železniční výhybky. dk.upce.cz. 2011. Dostupné online [cit. 2020-09-08].

 4. ZBOŘIL, Josef. Zvyšování životnosti součástí výhybek a výhybkových konstrukcí v trendu Průmyslu 4.0. In: Vědeckotechnický Sborník ČD a.s.. 44/2017. Praha: Generální ředitelství Českých drah, 2017, s. 236-253. ISSN 1214-9047.

 5. Přednostní hlasy pro kandidáty | volby.cz. volby.cz [online]. [cit. 2020-09-06]. Dostupné online.

 6. Přednostní hlasy pro kandidáty | volby.cz. volby.cz [online]. [cit. 2020-09-06]. Dostupné online.

 7. Přednostní hlasy pro kandidáty | volby.cz. volby.cz [online]. [cit. 2020-09-06]. Dostupné online.

 8. Ron Paul - nadějný kandidát na prezidenta USA - Blog iDNES.cz. iDNES.cz [online]. [cit. 2020-09-09]. Dostupné online.

 9. Olomouc - Volby 2013 - Český rozhlas Olomouc (2013-10-17T13:10:00Z). prehravac.rozhlas.cz [online]. [cit. 2020-09-09]. Dostupné online. (česky)

 10. Regionální debata z Olomouckého kraje: DSSS, KSČM a Strana svobodných občanů. iROZHLAS [online]. [cit. 2020-09-08]. Dostupné online. (česky)

 11. Josef Zbořil Volby do Olomouckého kraje 2012. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online.

 12. Co chtěl Klaus amnestií skutečně vzkázat. Známý právník se rozpovídal. Parlamentní listy [online]. [cit. 2020-09-06]. Dostupné online.

 13. Skočit nahoru k:a b Kritik Západu, znalec kruhů USA říkal svou pravdu o Ukrajině. Proti němu prozápadní profesor. A něco na té debatě bylo vskutku nezvyklé. Parlamentní listy [online]. [cit. 2020-09-06]. Dostupné online.

 14. Proč jako krajský předseda Svobodných neprodlužuji členství v 2015 - Blog iDNES.cz. iDNES.cz [online]. [cit. 2020-09-08]. Dostupné online.

 15. Rok 2014: 13 islámských zemí ve kterých je za ateismus trest smrti - Blog iDNES.cz. iDNES.cz [online]. [cit. 2020-09-09]. Dostupné online.

 16. KERN, Soeren. Velká Británie: Krize v souvislosti s FGM. Gatestone Institute [online]. 2013-05-09 [cit. 2020-09-09]. Dostupné online. (česky)

 17. ZBOŘIL, Josef. 450 z 452 sebevražedných útoků v roce 2015 bylo od muslimských extrémistů. Hospodářské noviny (iHNed.cz) [online]. 2016-02-01 [cit. 2020-09-09]. Dostupné online. (česky)

 18. ZBOŘIL, Josef. Z konference ”Evropa, imigrace a islám”. Hospodářské noviny (iHNed.cz) [online]. 2015-10-27 [cit. 2020-09-09]. Dostupné online. (česky)

 19. ZBOŘIL, Josef. Ze semináře ”Imigrační krize a islám” v poslanecké sněmovně parlamentu ČR. Hospodářské noviny (iHNed.cz) [online]. 2015-10-21 [cit. 2020-09-09]. Dostupné online. (česky)

 20. Centrum pro studium politického islámu. www.cspii.org [online]. [cit. 2021-11-13]. Dostupné online.

 21. REDAKCE. Mučili ho, podřízli mu bratra, přesto je má rád. Benešovský deník. 2015-12-15. Dostupné online [cit. 2020-09-10]. (česky)

 22. Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 1.VS Programu ÉTA [online]. 2017-10-30 [cit. 2021-11-13]. Dostupné online.

 23. Vyhlášení výsledků 1. VS Programu ÉTA [online]. 2018-01-02 [cit. 2021-11-13]. Dostupné online.

 24. https://www.tacr.cz/dokums_raw/eta/1vs/Priloha_c_04_-_Prioritni_vyzkumna_temata_a_seznam_aplikacnich_garantu_vybranych_ustrednich_organu_statni_spravy.pdf

 25. Skočit nahoru k:a b Lůzokracie, Pavel Novotný a hony na čarodějnice. Doktor Zbořil o ANO, Pirátech a SPD v jednom pytli. Parlamentní listy [online]. [cit. 2021-09-22]. Dostupné online.

 26. Zástupce pravice šokoval: Nejvíc nás zadlužili Parkanová a Kalousek. Parlamentní listy [online]. [cit. 2020-09-08]. Dostupné online.

 27. Německo může být Multikulturalistán. U nás ale pojďme cestou švýcarizace, izraelizace a singapurizace. Charaktery jako Dienstbier a Pelikán nebudou zvoleni, nabádá úspěšný bloger a expolitik. Parlamentní listy [online]. [cit. 2020-09-08]. Dostupné online.

 28. Mají pod kontrolou výklad islámu i finance muslimů. Bývalý politik a úspěšný proizraelský bloger představuje místo, kde prý zcela zastavili islamizaci. Parlamentní listy [online]. [cit. 2020-09-08]. Dostupné online.

 29. Buď volíte svobodu, nebo se podvolíte islámu. Burkiny i burky odsoudit morálně i zákonem! Slova znalce, který Evropanům dává varovný příklad z minulosti. Parlamentní listy [online]. [cit. 2020-09-08]. Dostupné online.

 30. Muslimové - noví Sudeťáci. Přestaňte platit muslimským vrahům. Toto vám média nesdělí, říká člen sdružení, které předkládá nepříjemná fakta. Parlamentní listy [online]. [cit. 2020-09-09]. Dostupné online.

 31. Drahoš kličkuje kolem kvót. Místo toho by se měl zachoval jako bývalý předseda Československé akademie věd Wichterle, udeřil úspěšný bloger. Parlamentní listy [online]. [cit. 2020-09-08]. Dostupné online.

 32. Havel? Ano. Ale Jakub Janda, Dominik Feri... To ne, říká zarytý bojovník proti islámu. Parlamentní listy [online]. [cit. 2020-09-08]. Dostupné online.

 33. Mladí eurosvazáci typu Jandy a Feriho mají sklon nastolovat totalitarismus. Hovořili jsme s českým přispěvatelem čím dál uznávanějšího Gatestone Institutu. Parlamentní listy [online]. [cit. 2020-09-08]. Dostupné online.

 34. Novinář nemá omezovat diskutující a klást tendenční otázky jako Václav Moravec. Hovoří český zástupce v Gatestone Institute, jehož šéf radí Donaldu Trumpovi. Parlamentní listy [online]. [cit. 2020-09-09]. Dostupné online.

 35. Osvobodili nás Rusové? Doktor Zbořil vytáhl na světlo slova Václava Havla. Kavárně to vonět nebude, Koláře klepne a Novotný ať radši vůbec nečte. Parlamentní listy [online]. [cit. 2020-09-08]. Dostupné online.

 36. Vystrčilův amatérismus. Tchaj-wanem z Česka udělal pokrytce. Doktor Zbořil věc rozebral i s důsledky. Parlamentní listy [online]. [cit. 2020-10-17]. Dostupné online.

 37. ROZHOVOR: Jakou budoucnost chceme - Neviditelný pes. iDNES.cz [online]. 2017-12-09 [cit. 2020-09-08]. Dostupné online.

 38. ROZHOVOR: Češi si umí nevládnout - Neviditelný pes. iDNES.cz [online]. 2019-05-29 [cit. 2020-09-08]. Dostupné online.

 39. ROZHOVOR: Vystrčilův amatérismus - Neviditelný pes. iDNES.cz [online]. 2020-10-20 [cit. 2020-10-22]. Dostupné online.

 40. ZBOŘIL, Josef. Český prezident Zeman: bojovník za pravdu. Gatestone Institute [online]. 2017-12-30 [cit. 2020-09-06]. Dostupné online. (česky)

 41. ZBOŘIL, Josef. Integrace islamizace nebo islamizace integrace?. Gatestone Institute [online]. 2018-05-25 [cit. 2020-09-06]. Dostupné online. (česky)

 42. ZBOŘIL, Josef. Proč musí Západ zajistit svobodu projevu. Gatestone Institute [online]. 2019-01-17 [cit. 2020-09-06]. Dostupné online. (česky)

 43. ZBOŘIL, Josef. Pocta zesnulému Václavu Havlovi k 30. výročí sametové revoluce. Gatestone Institute [online]. 2019-10-10 [cit. 2020-09-06]. Dostupné online. (česky)

 44. ZBOŘIL, Josef. Evropa: Spolupracující svobodné národy nebo Evropa přehnaně ovládaná Bruselem?. Gatestone Institute [online]. 2019-10-31 [cit. 2020-09-06]. Dostupné online. (česky)

 45. ZBOŘIL, Josef. International Students Day: A Celebration of National Freedom, Not of Multiculturalism. Gatestone Institute [online]. 2021-11-17 [cit. 2021-12-31]. Dostupné online. (anglicky)

 46. TOPOLÁNEK, Mirek. Politický islám a právo šaría by měly být v Evropě zakázány. Gatestone Institute [online]. 2018-01-07 [cit. 2020-09-06]. Dostupné online. (česky)

 47. KLAUS, Václav. Evropa "All Inclusive": Pochopení současné migrační krize. Gatestone Institute [online]. 2018-04-10 [cit. 2020-09-06]. Dostupné online. (česky)

 48. KELLER, Jan. Co skrývá multikulturalismus. Gatestone Institute [online]. 2018-10-23 [cit. 2020-09-06]. Dostupné online. (česky)

 49. KELLER, Jan. Pokojné ovládnutí Evropy. Gatestone Institute [online]. 2019-02-16 [cit. 2020-09-06]. Dostupné online. (česky)

 50. PAYNE, Jiří. Evropská unie: Diktatura s jakoby lidskou tváří. Gatestone Institute [online]. 2019-01-20 [cit. 2020-09-06]. Dostupné online. (česky)

 51. Fotka na Instagramu od Josef Zbořil: Blooddonation #blood #blooddonation #blooddonator #tie #green #hospital #2014 #czechboy. Instagram [online]. [cit. 2020-10-17]. Dostupné online. (česky)

 52. ZBOŘIL, Josef. Českým dobrovolníkem v izraelské armádě: program SAR-EL v 3/2016. Hospodářské noviny (iHNed.cz) [online]. 2016-04-06 [cit. 2020-09-08]. Dostupné online. (česky)

 53. ZBOŘIL, Josef. Českým dobrovolníkem v izraelské armádě: program SAR-EL v 9/2016. Hospodářské noviny (iHNed.cz) [online]. 2016-09-25 [cit. 2020-09-08]. Dostupné online. (česky)

 54. Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů | SDH a JSDH Držovice [online]. [cit. 2020-09-06]. Dostupné online. (česky)

 55. Kandidáti do senátu 2014 pro obvod č. 66 - Olomouc/Šumperk - Blog iDNES.cz. iDNES.cz [online]. [cit. 2020-09-08]. Dostupné online.

 56. Kniha: Mohammed bin Rashid Al Maktoum - Básně z pouště - Blog iDNES.cz. iDNES.cz [online]. [cit. 2020-09-09]. Dostupné online.

 57. ZBOŘIL, Josef. ”Islamofobní” Zeman je nyní oficiálně primárním problémem všech 57 států islámského světa. Hospodářské noviny (iHNed.cz) [online]. 2015-06-24 [cit. 2020-09-08]. Dostupné online. (česky)

 58. Muslimové kritizují Zemana, že svými výroky podporuje islamofobii v ČR. ČT24 [online]. [cit. 2021-11-13]. Dostupné online.

 59. Zeman má o islámu málo znalostí a nepochopil ho, kritizuje Organizace islámské spolupráce prezidenta - Novinky.cz. www.novinky.cz [online]. [cit. 2020-09-06]. Dostupné online.

 60. ČTK. Neznalost a nepochopení. Muslimové kritizují Zemana za jeho výroky o islámu. Deník.cz. 2015-06-29. Dostupné online [cit. 2020-09-06]. (česky)

 61. ČTK. Muslimové kritizují Zemana za výroky o islámu. Ukazují na nedostatek znalostí a špatné pochopení. Hospodářské noviny (iHNed.cz) [online]. 2015-06-28 [cit. 2020-09-06]. Dostupné online. (česky)

 62. Rozdělení pravice a levice v politice – 8 schémat - Blog iDNES.cz. iDNES.cz [online]. [cit. 2020-09-08]. Dostupné online. (česky)

 63. Politické spektrum: Kam kráčí pravice?. Česká televize [online]. [cit. 2021-11-13]. Dostupné online.
11 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page