top of page

Synergie českých prezidentů: Prosperující svobodné společenství Evropanů

Oproti západní Evropě občané České republiky za posledních cca 30 let vyrůstali v prostředí s otevřenou veřejnou debatou, kterou dokázali čeští prezidenti maximálně rozšířit o své charakteristické postoje a hodnoty – identitu chránící humanista Havel, soutěž chránící konzervativec Klaus a rovnost chránící socialista Zeman.

Václav Havel (1993-2003): Toto [evropské] společenství se musí plně opřít o duchovní a politické hodnoty, které byly v posledních desetiletích udržovány, pěstovány a prakticky naplňovány v demokratické západní Evropě. Tedy o takové hodnoty, jako je respekt k občanským právům a svobodám, politický a hospodářský pluralismus, parlamentní demokracie, decentralizace místní správy a samosprávy a vše, co s tím souvisí či na to navazuje... Nejde přitom o adaptaci na cosi cizího....


Václav Klaus (2003-2013): „...to či ono institucionální uspořádání Evropské unie není cílem samo o sobě, ale je prostředkem k dosažení cílů skutečných. Těmi není nic jiného než lidská svoboda a takové ekonomické uspořádání, které přináší prosperitu... Je třeba otevřeně říci, že dnešní ekonomický systém EU je systémem potlačovaného trhu a nepřetržitého posilování centrálního řízení ekonomiky... Toto všechno říkám z pocitu odpovědnosti o demokratickou a prosperující budoucnost Evropy.


Miloš Zeman (2013-2023): Podle mého názoru větší díl viny leží na současném vedení Evropské unie, které je naprosto neschopné, byrokratické, způsobuje odcizení evropských občanů od evropských institucí... Nepotřebujeme cenzuru, nepotřebujeme ideovou policii, nepotřebujeme nový úřad pro tisk a informace, pokud máme i nadále žít ve svobodné a demokratické společnosti....


37 zobrazení0 komentářů

コメント


bottom of page