top of page

Skončí zavádění obecného dobra v EU tzv. "směrnicí 10-289"?

Tato směrnice či v orginálu Directive 10-289 je označení osmi bodového vládního nařízení z knihy Atlas Shrugged od Ayn Rand, které mělo "zmrazit" kolabující ekonomiku USA na její aktuální úrovni. Místo toho však její propad ještě urychlila a způsobila definitivní kolaps společnosti.


Směrnice 10-289 Ve jménu obecného blaha, pro zabezpečení ochrany občanů, pro dosažení plné rovnosti a celkové stability, je nařízeno na dobu trvání národní nouze, že:

1) Všichni dělníci, živnostníci a zaměstnanci jakéhokoli druhu musí nadále zůstat na svých pracovních místech a nesmí je opustit, odmítnout či své zaměstnání změnit, pod trestem uvězení. Trest je určován Radou sjednocení, takové rady budou jmenovány Úřadem hospodářského plánování a národních zdrojů. Všechny osoby, které dosáhly 21 let se přihlásí Radě sjednocení, která je přidělí, tam kam podle jejího názoru budou jejich služby co nejlépe sloužit zájmům národa.

2) Všechny průmyslové, výrobní a obchodní podniky jakéhokoliv druhu, musí nadále zůstat v provozu a majitelé těchto zařízení je nesmí opustit, uzavřít, prodat nebo převést své podnikání, pod trestem znárodnění jejich podniků a veškerého jejich majetku.

3) Všechny patenty a autorská práva, týkající se jakýchkoli zařízení, vynálezů, vzorců, postupů a děl jakékoli povahy, musí být věnovány národu jako vlastenecký dar nouzové situace, prostřednictvím darovacího certifikátu s dobrovolnými podpisy všech vlastníků všech těchto patentů a autorských práv. Rada sjednocení může pak licence pro používání těchto patentů a autorských práv použít pro všechny žadatele rovným dílem a nediskriminujícím způsobem, za účelem odstranění monopolních praktik a odstranění zastaralých výrobků a umožní produkovat to nejlepší co je právě k dispozici pro celý národ. Nesmí se používat žádné značky, názvy nebo tituly chráněné autorskými právy. Každý dříve patentovaný produkt, bude nazýván novým názvem a prodáván všemi výrobci pod jedním stejným názvem, který mu bude vybrán Radou sjednocení. Všechny soukromé obchodní značky a jména jsou tímto zrušeny.

4) Žádné nové zařízení, vynálezy, produkty či výrobky jakékoliv povahy, které nyní nejsou na trhu, nesmí být vyráběny, vymýšleny či prodávány po datu vydání této směrnice. Činnost Úřadu pro patenty a autorská práva se pozastavuje.

5) Každý podnik, koncern, korporace nebo osoba, zabývající se výrobou jakékoli povahy bude nadále produkovat stejné množství zboží za rok, jako bylo produkováno během základního roku - ne více a ne méně. Rok označený jako základní či měřítkový je rok končící datumem vydání této směrnice. Za nad- nebo pod- produkci, budou ukládány pokuty, určené Radou sjednocení.

6) Každý člověk bez ohledu na věk, pohlaví, třídu nebo příjem, musí od nynějška utrácet stejné množství peněz na nákupy zboží za rok, jako je on nebo ona utrácel(a) během základního roku - ne více a ne méně. Za vyšší či nižší nákupy, budou ukládány pokuty, určené Radou sjednocení.

7) Všechny mzdy, ceny, platy, dividendy, zisky, úrokové sazby a formy příjmu jakékoliv povahy, se zmrazují na současné výši - k datu vydání této směrnice.

8) Všechny případy které zcela nepokrývají uvedená pravidla a nejsou konkrétně uvedeny v této směrnici, budou řešeny Radou sjednocení, jejíž rozhodnutí je konečné.


Paralela se současnou EU se jasně nabízí. Ekonomika nevzkvétá a její optimistické plány z let minulých se nedaří ani náznakem naplňovat. Co na druhou stranu stále silněji roste je zadlužování, nezaměstnanost a množství regulací státní správy zcela v duchu Reaganova citátu: "Čím více plány selhávají, tím více plánovači plánují" a jejichž finálním lékem na kolabující ekonomiku bude, díky současné logice řešení problémů, právě nějaká obdoba uvedené směrnice 10-289. K ničemu jinému přece zatím v ČR ani EU nesměřujeme...zatím...5 zobrazení0 komentářů

Comentarios


bottom of page