top of page

Singapur: Čím 57 let vyhrává volby vládní, vlastenecká strana PAPSídlo politické strany PAP

Středo-pravicová singapurská politická strana People´s Action Party (PAP), založená v roce 1956, je nepřetržitě od roku 1959 do současnosti vládní a nejdominantnější politickou stranou Singapuru. V překladu Singapur znamená "Lví město" a určitě by se od něj mohla česká veřejnost v lecčems inspirovat. Z cca 5,5 milionového městského státu je jejími členy cca 15 tisíc občanů (a cca 2 tisíce členy "kádrovými"). Cca 75% populace je tvořeno "budhistickými Číňany", přižemž nejen je oslovuje prosazovaná politika PAP - patriotismus, konzervatismus, meritismus a sekularismus. Čím tedy 57 let PAP volby vyhrává?


Volební hesla, slogany a citáty z posledních let:


1) Musíme každému zajistit stejné příležitosti, dát každému stejný odrazový můstek pro vyniknutí podle svých vlastních zásluh. Toto je navíc důležitější v ekonomickém prostředí, kde je soutěž na pracovním trhu na vysoké úrovni.


2) Potřebujeme zaměřit více pozornosti na pružnou pracovní dobu pro rodiče bez ohrožení produktivity. Doufám, že můžeme také opět ustavit naši politiku rodičovské dovolené a rodičovských příspěvků nejen dle věku dítěte, ale také dle počtu dětí, které kdo má.


3) Doufám, že budeme národem mnoho-generačních čtvrtí, kde se staráme jeden o druhého a kde se naše stáří a naše mládí může prolínat a sdílet své životy a zkušenosti.


4) Musíme mít systém, kde všechny politické strany a především PAP, musí tvrdě bojovat, zůstat pružně nezkostnatělí a vnímaví k lidem a vyhrát právo k vládě v každých volbách.


5) Musíme vytvářet Singapurský srdeční tep kováním pevného kolektivního jádra, kolektivní pružnosti a soudržnosti. Singapurský srdeční tep nás bude hnát kupředu k další metě.


6) Každý Singapuřan musí mít důvěru a sebedůvěru, že má v Singapuru místo.


7) Dobrá státní politika zajišťuje, že zvolíme vlády, které vytvoří dobrá vládnutí, rozšiřující náš běžný prostor a posílí naši společnost pro budoucnost.


8) Obchod je jako válka. V soutěžním obchodním světě, podniky musí průběžně hledat průlomová řešení v technologii a hledat unikátní zbraně.


9) Musíme povzbuzovat nové myšlenky a akceptovat, že některé z těchto myšlenek selžou. To je součástí a neoddělitelností učení, co funguje a co ne, takže můžeme vylepšovat naše řešení a dělat je lepšími.


10) Musíme připravit naše děti na práci, kterou stroje nedokáží – vynalézat, využívat intuice a být mistry strojů.


11) Kultura odpovědnosti, hodnoty jako poctivost, spravedlnost a sociální soudržnost jsou nejzašší ochranou k zajištění dobré politiky. Doufáme v pěkné počasí, ale musíme být vždy připraveni na dokonalou bouři.


12) Jsme ve zlomovém bodě rozvoje naší země, kdy musíme ustavit struktury, které nejlépe povedou naše děti z počátku tisíciletí a mladé pracovníky k úspěchu a tvarování našeho národa…talent více než kapitál bude kritickým faktorem produkce. Pro Singapur je životně důležité, připravit je na budoucí ekonomiku.


13) Udržování vysoce kvalitních veřejných služeb, které jsou poctivé a schopné sloužit Singapuru a Singapuřanům.


14) Posilování naší národní identity a tvorba soudržné a dobrosrdečné komunity.


15) Musíme vykovat generaci nových pionýrů.


16) Naše budoucnost je pro nás, abychom ji vytvořili společně a dívám se dopředu prošlapáváním cesty v čele vás všech.


17) Oslavíme náš úspěch společně, protože víme, že můžeme uspět pouze společně.


18) Singapůrský příběh patří nám všem. Vložme srdce a duši pro budování Singapůru. Takto společně prosadíme a vytvoříme něco speciálního.


19) Naši senioři se pro nás obětovali. Nyní musíme naplnit jejich sny.


20) Nejsou to vládní politiky. Jsou to lidé, rodiny a jejich děti. Naše rodiny jsou to, co pro většinu z nás dělá život smysluplný.8 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page