top of page

SAE: Ministryně pro toleranci a ministryně pro štěstí
Premiér SAE Mohammed bin Rashid Al Maktoum

V únoru 2016 premiér Spojených Arabských Emirátů do své vlády nově zařadil a zřídil posty ministryně pro toleranci a ministryně pro štěstí, jejímž úkolem má být přizpůsobovat všechny vládní plány, programy a politiky k dosažení šťastnější společnosti. V březnu 2016 byl také přijat 100 dní trvající vládní plán pro štěstí a pozitivitu.


Sám premiér Spojených Arabských Emirátů (SAE) jeho výsost Mohammed bin Rashid Al Maktoum zdůvodnil proč tyto a další ministerské posty pro štěstí, toleranci, mládež a budoucnost zřídil:


„Během posledních dvou týdnů, jsem slyšel a četl mnoho otázek, komentářů a novinových zpráv týkajících se nedávných změn vlády SAE. Jak se zdá, každý chce vědět, zda jsme zřídili ministerstvo pro štěstí, toleranci a budoucnost a proč jsme jmenovali 22 letého ministra pro mládež?


Tyto změny odrážejí to, co jsme se naučili z událostí v našem regionu za posledních pět let. Zejména jsme se dozvěděli, že neschopnost efektivně reagovat na aspirace mladých lidí, kteří představují více než polovinu populace v arabských zemích, je jako plavat proti proudu. Bez energie a optimismu mládí se nemohou společnosti rozvíjet a růst. Takové společnosti jsou ztraceny.


Když vlády pohrdají svou mládeží a blokují jejich cestu k lepšímu životu, zabouchávají dveře do tváře celé společnosti. Nechceme zapomenout, že růst napětí v našem regionu, události označované jako "arabské jaro", měly přímé kořeny v nedostatku příležitostí mladým lidem k dosažení jejich snů a ambicí.


Jsme hrdí, že SAE jsou mladou zemí. A jsme hrdí na naši mládež. Investujeme do ní a dáváme jí příležitosti právě proto, že je naší budoucností. Jsme přesvědčeni, že mladí jsou rychlejší než my v získávání a zpracovávání znalostí, protože vyrostli s nástroji a technikami, které nám chyběly v jejich věku. Svěřujeme jim řízení naší země na novou úroveň růstu a vývoje, což je důvod, proč jsme nyní jmenovali ministrem vlády člověka jejich věku a vytvořili speciální výbor pro mládí.


Také jsme se naučili od stovek tisíců mrtvých a milionů uprchlíků v našem regionu, že sektářské, ideologické, kulturní a náboženské bigotnosti pouze živí plameny vzteku. Nemůžeme a nedopustíme tento vývoj v naší zemi. Musíme studovat, učit a praktikovat toleranci - a vštěpovat ji našim dětem, jak prostřednictvím vzdělávání, tak naším vlastním příkladem.


To je důvodem, proč jsme jmenovali ministra pro toleranci. Věříme, že právní rámec by měl formovat toleranci naší společnosti, kterou zobrazuje a že naše politiky a iniciativy budou poskytovat vynikající příklad našim sousedům.


Když byl arabský svět tolerantní a přijímal ostatní, vedl svět: od Bagdádu k Damašku, k Andalusii a dál do ciziny, poskytovali jsme majáky vědy, znalostí a civilizace, protože humánní hodnoty byly základem našich vztahů se všemi civilizacemi, kulturami a náboženstvími. Dokonce, i když naši předkové opustili Andalusii, lidé jiných vyznání šli s nimi.


Tolerance není frází, ale kvalitou, kterou musíme ctít a praktikovat. Musí být vetkána do tkaniny naší společnosti k ochraně naší budoucnosti a udržení pokroku, který jsme udělali. Není žádná zářivá budoucnost Blízkého východu bez intelektuální rekonstrukce, která znovu zavede hodnoty ideologické otevřenosti, rozmanitosti a přijímání stanovisek ostatních, ať už intelektuálních, kulturních nebo náboženských.


S každou lekcí, kterou se naučíme, přichází rozhodnutí, která budou utvářet naši budoucnost. Ale také víme, že se můžeme naučit při pohledu do budoucnosti, nejen do minulosti nebo do současnosti. Jednoduše řečeno, musíme přemýšlet o tom, jaký bude život v po-ropné ekonomice. To je důvodem, proč jsme tolik investovali (více než 300 miliard dirhamů / 81,5 miliard dolarů / 2 bilióny Kč) během vytváření pohledu na cestu SAE vřed, s cílem připravit různorodou ekonomiku, která osvobodí budoucí generace od závislosti na stále kolísavém trhu s ropou.


Dosažení tohoto cíle vyžaduje přehodnocení našeho legislativního, správního a ekonomického systému plně odkloňujícího od závislosti na ropě. Potřebujeme silnou a vhodnou regulační infrastrukturu k vybudování udržitelného a různorodého národního hospodářství pro naše děti a jejich děti.


Při psaní tohoto komentáře, chci vyslat jasný signál pro ostatní v našem regionu, že změna je pouze v našich rukou. Náš region nepotřebuje super silný externí zdroj k zastavení našeho propadu; potřebujeme sílu zevnitř, která může překonat nenávist a nesnášenlivost, která poznamenává život v mnoha sousedních zemích.


Píši, abych předal vzkaz, že vlády v našem regionu i jinde musí revidovat své role. Úlohou vlády je vytvořit prostředí, ve kterém mohou lidé dosáhnout svých snů a ambicí, ne aby vytvářela prostředí, které vláda může kontrolovat. Smyslem je dát lidem sílu, ne silou nad nimi držet moc. Vláda, stručně řečeno, by měla pečovat o prostředí, ve kterém lidé vytváří a využívají své vlastní štěstí.


Nejsme novými, kdo mluví o roli vlády při prosazování štěstí. Od úsvitu dějin je štěstí vše, o co lidstvo usiluje. Aristoteles řekl, že stát je živá bytost, která se vyvíjí ve snaze o dosažení mravní dokonalosti a štěstí pro jednotlivce. Ibn Khaldun řekl totéž. Stejně tak Deklarace nezávislosti Spojených států amerických potvrzuje snahu o štěstí jako právo každého člověka.


V naší současné době, Organizace spojených národů volá po změnách v kritériích používaných k měření vládních úspěchů od ekonomických ukazatelů, k měření týkajících se lidského štěstí a pohody. Tomu byl věnován Světový den OSN pro štěstí, 20. březen, zdůrazňující důležitost tohoto posunu.


Zaměření se na štěstí je schůdné a zcela oprávněné. Štěstí lze měřit a jeho vyhodnocení je již předmětem mnoha programů a studií. Kromě toho může být vytvářeno a jeho dosažení spojeno s materiálními cíli. Studie ukázaly, že šťastní lidé produkují více, žijí déle a zřizují lepší hospodářský rozvoj ve svých komunitách a zemích.


Štěstí jednotlivců, rodin a zaměstnanců, jejich spokojenost s jejich životy a optimismus do budoucna, jsou klíčovými pro naši práci, která jde napříč každým sektorem vlády. To je důvodem, proč musí existovat ministr vedoucí a řídící skrze všechny vládní instituce (stejně jako poskytuje následováníhodné lídrovství soukromému sektoru).


Nejsme pro prázdné sliby. Budeme usilovat o vytvoření společnosti, kde štěstí našich lidí je prvořadé, skrze vytváření prostředí, ve kterém mohou skutečně vzkvétat. A doufáme, že náš návod prospěje i ostatním v tomto regionu. Návod je jednoduchý: národní rozvoj založený na základních hodnotách, vedený mladými lidmi a zaměřených na budoucnost, ve které každý dosáhne štěstí.“


Zdroje:
12 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page