top of page

Rozpočet obrany ČR v letech 2017-23: 3x vyšší na 4% HDP pro splnění našich spojeneckých závazků
Vize ČR pro 25-leté výročí členství v NATO a nabytí bezpečnostní svéprávnosti.


Doporučená výše výdajů na obranu členských zemí NATO jsou 2% HDP, ale Česká republika za roky svého členství 1999 až 2016 dosahuje průměrných 1,6% se stále se každým rokem snižujícím se % HDP - aktuálně dosahujícího 1,08% HDP. Dnes je naším plánem dokázat 30 dnů vzdorovat a čekat do příchodu spojeneckých sil, přižemž nám munice a síly dojdou po prvním týdnu konfliktu.


Pro rok 2017 lze předpokládat stejné % HDP a kdyby k výročí 25 letého členství v NATO v roce 2024 chtěla ČR splnit v průměru své závazky a nebýt "černým pasažérem" v kolektivní obranné bezpečnosti, tak by musela v letech 2018 až 2023 navýšit výdaje na obranu na 4% HDP (v roce 2016: USA 3,9%; Rusko 5,4%; Izrael 5,4%).


Jak moc by řádově měla Armáda ČR za tento rozpočet v letech 2017 až 2023 vyrůst a posílit nastiňuje následující tabulka s porovnáním se státy, od kterých se dle mého názoru, má v různých věcech inspirovat a které jsou (podle Global Fire Power) buď stejně velké nebo až o polovinu či třetinu menší.

Nárůst na důstojnou a svéprávnou úroveň by tak pro řádové porovnání výchozího a finálního stavu vypadal:


Kdo rychle dává, dvakrát dává

Izraelem inspirované "Velitelství domácí fronty", zahrnující jednotky civilní obrany a záchranných sborů, by mohlo být i těžištěm nově formované Armády ČR a schopné stejně jako Home Front Command Israel obratem zasahovat při katastrofách typu povodní nebo zemětřesení v Nepálu v roce 2015, kam v řádu několika desítek hodin dokázaly Izraelské Obranné Síly dopravit 4 plná letadla s cca 300 záchranářů a cca 100 tun záchranného materiálu, včetně nemocnice. Přičemž tyto síly mohou z části čerpat ze současného počtu cca 350 tisíc členů Sdružení Dobrovolných Hasičů v ČR.


Vize budoucí armády ČR - povinná, pro ženy a pro záchranu

Stejně jako v Izraeli by Armáda ČR měla být významně složená také z občanů vykonávajících povinnou vojenskou službu, včetně žen, kde by se naučili do budoucího života různým dovednostem, které dnes řeší rekvalifikační kurzy (např. cca 80% vojenských elektrikářů izraelské armády jsou ženy). A zde jde mj. o potvrzení mého ideologického rozvodu se Svobodnými, kteří odmítají jak brannou povinnost a odvody žen na vojnu ("Ženy jsou ale naše květiny, o které máme povinnost pečovat. Takže, jestli vy z ANO nejste gentlemani, tak my Svobodní vám naše ženy nedáme. O obranu naší země se musíme postarat my muži."), tak záchranné prapory ("Krom toho je úkolem armády i spolupráce s dalšími složkami státu zejména po stránce technické a logistické, v případě potřeby i po stránce personální. To ale představuje pouze doplňkovou činnost armády a není přípustné, aby byla armády vybavována podle požadavků integrovaného záchranného systému") po vzoru Izraelských Obranných Sil.


Závěrem

I když vlivem posledních událostí začíná téměř každá politická strana zmiňovat a mluvit o bezpečnosti, tak faktem je, že s cca 1% HDP je Armáda ČR aktuálně ve stavu kómatu a tzv. "na přístrojích pro udržení základních funkcí". Politici co nejsou schopni, jak zajistit výše zmíněný rozsah rozpočtu na obranu, omezit ztráty veřejných výdajů přebujelou byrokracií a korupcí, tak i efektivitu a účelnost při jeho použití a profitují z předražených či nekvalitních armádních zakázek jsou nyní i v blízké budoucnosti ohrožením bezpečnosti ČR.


A jaké ambice by ČR s touto vojenskou silou měla mít? Být spolehlivým partnerem, který pomoc nepotřebuje, nabízí ji a není černým pasažérem, co ji jen čerpá. Se schopností minimálně bezpečnostně-záchranných akcí v okolních státech a expedičními obrannými sbory vysílanými maximálně do hranice evropské kultury a Západní civilizace - např. pro ochranu občanů nečlenských zemí NATO, jako Arménie nebo Izrael a rezignovat na dobrodružství na vzdálenější hranici islámského světa a neutrácet čas, energii a finance pro vybranou politickou frakci, jejíž politikou je s hodnotami ČR neslučitelný islamismus, jako je tomu aktuálně v "Afghánské islámské republice". Toto je naše minimum, o kterém by jsme ani neměli diskutovat - povinnost vůči svobodnému světu a civilizaci, jehož jsme součástí a řekl bych i vzhledem k naší svobodomyslnosti a politické nekorektnosti krystalickým jádrem.
11 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page