top of page

Politická zodpovědnost za zadlužení ČR za posledních 15 let

Zadlužení ČR dosahuje cca 1,5 bilionu Kč, tzn. cca 40% HDP. Za posledních 15 let došlo díky vládním politikám k zadlužení cca 1,3 bilionu Kč, tzn. cca 31% HDP. V televizních debatách se často věnuje velké množství času zdůvodňováním, kdo za toto zadlužení může více a kdo méně. Cílem článku je definovat míru stranické politické zodpovědnosti za současné zadlužení ČR.

Data z ekonomické oblasti, z kterých bylo vycházeno, zobrazuje následující tabulka.

Data z politické oblasti, z kterých bylo vycházeno, zobrazuje následující tabulka.

Na politickou zodpovědnost je nahlíženo různě a každý přikládá jinou důležitost tomu, zda za výsledky státního hospodaření může přímo hlava vlády, tzn. premiér či ministr financí, popř. poměrově všichni členové vládního kabinetu či vládní strany. Navíc v posledních 15ti letech existovala po určitou dobu tzv. opoziční smlouva a fungovaly menšinové vlády jak pod vedením ODS, tak ČSSD a kdy docházelo k jejich vzájemné podpoře v získávání důvěry a tím i k realizaci zvolených politik a rozpočtů. Obdobně Fisherova vláda „nestraníků“ byla v poslanecké sněmovně podporována konkrétními stranami s různými počty poslanců. U zadlužování je také důležité zohlednit, zda k němu docházelo v době ekonomického růstu, tzn. jaká byla v té době velikost ekonomiky. Z výše popsaného lze tedy definovat celkem 14 pohledů na to „které strany nesou jakou zodpovědnost za zadlužení ČR v posledních 15ti letech“. Tyto pohledy popisuje následující tabulka.

Pro snadné porovnání, lze tyto způsoby určení míry stranické zodpovědnosti za zadlužení v posledních 15ti letech vykreslit do jednoho grafu.

Pro případ, že by někdo mohl dávat přednost ne přímo vybraným pohledům, ale jejich průměrné hodnotě, tak byly zpracovány dva grafy a to jak pro zadlužení v miliardách Kč, tak pro zadlužení v % HDP.16 zobrazení0 komentářů

Коментарі


bottom of page