top of page

Palacký: Vlastenectvím k čestnosti a proti všepožírajícímu egoismu

Výňatek z „Osvědčení se k svým voličům na sněm zemský“ od Františka Palackého, jehož heslem bylo: „Svoji k svému, a vždy dle pravdy“.


Již od mládí obrátil sem všecky síly a snahy k tomu, abych posloužil národu svému k lepšímu se uvědomění o všem, čeho žádá duševní a mravní jeho prospěch; znaje veškeru důležitost momentu národního v novověkém živobytí Evropy, staral jsem se s přátely svými především o vzkříšení zase citu národnosti, co hlavního léku proti egoismu všepožíravému, co pravé matky vlastenectví a hojných ctností občanských. Nesluší klamati se: Národ bez pocitu národnosti podobá se člověku neznajícímu citu pro čest; můžeť nebýti zlým, ale k velikým obětem a činům, ježto rozehřívají srdce lidská, zakládajíce spolu blahobyt občanský, málokdy schopným bývá.

7 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page