top of page

ÚSČS: Zmezinárodnění 17. listopadu heslem "Mladí bojují za svobodu - Mezinárodní den studentů"

Aktualizováno: 7. 7. 2021

V londýnské Royal Albert Hall s kapacitou 7 tisíc osob se uskutečnila 16.11.1942 manifestace, organizovaná Ústředním svazem československého studentstva (ÚSČS) k Mezinárodnímu dni studentstva.

Členové výboru ÚSČS (Lubor Zink první zleva) s Edvardem Benešem (druhý zprava) v Londýně


Mezi řečníky byl i prezident Beneš, který zaslal vzkaz studentům doma:


"Celý svobodný svět vzpomíná dnes s námi památky československých studentu, prvních padlých na vnitřní frontě Německa. Je vyznamné, že jimi byli českoslovenští studenti, mládež, výkvět národa. Devět výstřelů popravčí čety, vypálených 17. listopadu 1939 v Ruzyni, upozornilo znovu svět, že Česko-slovensko, okupované surovými vrahy, duchovně i mravně žije a že je ochotno za své ideály svobody přinášet i oběti života. Ty oběti marné nebyly. Žádná oběť, přinesená ideálu, není bez smyslu, jako žádný zločin, nízce spáchaný, není bez trestu..."

Londýnská Royal Albert Hall dne 16.11.1942


Manifestaci vévodil velký nápis "Youth Fights for Freedom - International Students Day" a před zahájením manifestace bylo pomocí BBC odesláno poselství studentů Velké Británie studentům do Moskvy, kde jej rozšířili a zaslali studentům do Číny, kde jej také rozšířili a zaslali dále do New Yorku, kde jej severoameričtí studenti opět rozšířili a před skončením manifestace dorazilo poselství zpět do Londýna a dokládalo tak zmezinárodnění 17. listopadu.

8 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page