top of page

Lord protektor Oliver Cromwell: proslov "ochránce lidu" při rozpuštění zkorumpovaného parlamentu

Oliver Cromwell (1599-1658) byl anglickým vojenským a politickým představitelem, díky němuž vznikla anglická republika a který v letech 1653 až 1658 vládl jako "lord protektor" po jím, pro zkorumpovanost, rozpuštěném parlamentu. Jako "lord protektor" (hlídač a ochránce) měl dva hlavní cíle – uklidnění společnosti po chaosu občanské války a vytvoření stabilní formy vlády. Preferoval roli silného vládce ve spolupráci s parlamentem a z důvodu stabilizování politického systému byly provedeny jen malé reformy zákonů. Byl si vědom, jak Židé pomohli v ekonomickém rozvoji největšího ekonomického rivala Holandska a tak je po 350 letech, co byli z Anglie vyhnáni vyzval k návratu zpět, pro obnovu ekonomiky zdevastovanou občanskou válkou.

Mezi jeho citáty patří nejen "Kdo přestane být lepším, přestane být dobrým", ale především jeho proslov při rozpuštění parlamentu z 20.4.1653, který zněl:


"Je nejvyšší čas, abych skoncoval s Vaším vysedáváním na tomto místě, které jste zneuctili Vaším pohrdáním všeho ctnostného a poskvrnili Vaším praktikováním každé neřesti. Jste sebranka a nepřátelé každé dobré vlády. Jste banda nájemných lumpů a stejně jako Ezau byste svoji zemi prodali za kus žvance a stejně jako Jidáš zradili svého Boha za pár drobných.

Existuje aspoň jedna ctnost, kterou jde teď mezi Vámi najít? Existuje nějaká neřest, která Vám není vlastní? Věřící nejste o nic víc, než můj kůň. Zlato je Vaším Bohem. Kdo z Vás ještě neumlčel své svědomí za úplatek? Existuje mezi Vámi aspoň jeden, který by sebenepatrněji pečoval o dobro našeho společenství?

Vy špinavé děvky, copak jste svými nemorálními principy a podlými pletichami neznesvětili toto posvátné místo a z Božího stánku neudělali doupě zlodějů? Jste hnusně odporní celému národu. Byli jste sem lidem pověřeni pro nápravu křivd, což naplníte svým odchodem! Takže! Seberte si své saky paky a zavřete za sebou dveře.

Ve jménu Božím, táhněte!"


17 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page