top of page

Jak moderní trendy změní politiku? Digitální projektování programů a správy věcí veřejných

Politické programy a správa věcí veřejných stojí na prahu zásadních změn. Jak bude politika občanské vlády a výkon úřadů vypadat v budoucnu? Představme si trendy naznačující možný směr, kterým se politika bude ubírat.

Digitální projektování politických programů a správy věcí veřejných

Digitální projektování politických programů a správy věcí veřejných pomocí informačního modelování nabídne občanům mnohem větší kontrolu nad svými cíli. Politické programy se budou utvářet nadvakrát – nejprve v počítači a následně v reálném světě. S využitím počítačového modelu si občané budou moci politický program virtuálně projít už ve fázi návrhu, a to do účelných podrobností digitálního dvojčete využívající data z informačního modelu. Virtuální model umožní občanům posoudit varianty realizace a poskytnout zpětnou vazbu. Budou moci rovněž zohlednit finanční faktory, jelikož v digitálním dvojčeti se budou ukládat i náklady na jednotlivá politická opatření. Díky tomu bude moci snadno zjistit, jak konkrétní politická změna ovlivní náklady a cenu. Na základě zpětné vazby od občanů a dalších zúčastněných stran provedou navrhovatelé politických programů úpravy, které budou moci následně znovu přezkoumat. Tyto opakovací cykly budou krátké a nákladově úsporné, neboť algoritmy ušetří navrhovatelům spoustu práce. Pokud se například při projektování správní oblasti zmenší její velikost, algoritmus ve virtuálním modelu jej automaticky upraví na základě předem definovaných kritérií. To samé platí i pro další detaily, jako jsou například dojezdové vzdálenosti složek IZS či počtu místních a regionálních samospráv, což zvýší spolehlivost a efektivitu plánování. Digitální dvojče umožní transparentní projektování napříč politickými filozofiemi. Tím pomůže předcházet chybám, optimálně koordinovat jednotlivé oblasti a poskytovat vždy aktuální informace o nákladech. Tento trend se bude stále výrazněji prosazovat, díky čemuž bude projektování politických programů transparentnější, efektivnější a hospodárnější.Digitální dvojče politických programů a správy věcí veřejných

Aby digitální projektování politických programů a správy věcí veřejných přineslo potřebné výhody, musí subjekty zapojené do tvorby programu sdílet svá data. Jen tak lze zajistit transparentnost celého procesu návrhu a tvorby. Tyto procesy budou modelovány na interoperabilních platformách, které umožní spolupráci několika programátorů na kterémkoli programu. Software bude spravovat veškeré vstupy a změny budou viditelné pro všechny. Politika a správa věcí veřejných však bohužel do této fáze zatím ještě nedošla. Občané stále pracují se samostatnými nedigitalizovanými plány programů a potřebná transparentnost celého procesu projektování politických programů a správy věcí veřejných je v současné době stále jen nesplnitelným snem. Kromě toho se teprve ukáže, jakým způsobem bude u tohoto nového přístupu probíhat kompenzace výdajů, pokud se jednotliví účastníci celého procesu podílejí na návrhu ve spolupráci s ostatními. Například občan, který získá výhody z digitálního dvojčete politických programů a správy věcí veřejných v podobě optimalizace svého času a aktivit, by mohl občanům, jež ho vytvořili, tuto přidanou hodnotu kompenzovat.Digitální řízení politického programu a správy věcí veřejných

Až bude digitální dvojče politického programu a správy věcí veřejných hotové, je další otázkou, v jakém pořadí bude reálný program realizován. Zatím tuto posloupnost určují zvolení zastupitelé. Odvíjí se od zkušeností, bývá však nepřesná a obtížně se upravuje v případech, kdy v některém dílčím kroku nastane zpoždění. Digitalizace slibuje výrazné zlepšení řízení realizace umožňující i kompletní automatizaci tohoto procesu. Počítač se naučí ideální posloupnost politických kroků a na základě dat sám vytvoří projektové plány. Ty bude moci okamžitě aktualizovat, pokud dojde ke zpoždění. Tím se zajistí nejlepší možná posloupnost a ušetří náklady a čas. V budoucnu bude počítačem podporované řízení politických programů a správy věcí veřejných možná ještě dokonalejší. Mohl by například změnit způsob zadávání veřejných zakázek: I malé zakázky by se mohly zadávat prostřednictvím aplikace jako balíčky prací za předem stanovenou cenu – podobně jako Uber nabízí jízdy svým řidičům s podílením se místních řemeslníků a firem menší velikosti se zajištěním kvality prostřednictvím recenzí a zpětné vazby.Politické programy a správa věcí veřejných šetřící zdroje

Realizace politických programů a správy věcí veřejných jsou náročné na zdroje a bující byrokracie s jejími náklady rozhodně není šetrná k životnímu prostředí. Aby se snížila ekologická stopa úřadů a veřejných služeb, je nezbytná udržitelnost, kdy se stávající stav vhodně začlení do nové koncepce či se více použijí alternativní přístupy šetrnější ke klimatu. Díky novým technologiím může realizace politických programů a správa věcí veřejných šetřit i zdroje a snížit ekologickou stopu, aniž by byla ohrožena stabilita společnosti.Umělá inteligence v politice

Dalším trendem, který můžeme pozorovat již dnes, je využívání umělé inteligence. V současné době se používá například ChatGPT a zvýšený tlak na hospodářsko-ekologické náklady společnosti povede také k přirozeně většímu rozšíření umělé inteligence i v politice. Pomocí nových digitálních postupů se budou dílčí části realizovat individuálně i zakázkově. Vzhledem k tomu, že stále více dílčích částí bude integrováno do prefabrikovaných řešení politických programů a správy věcí veřejných bude politika budoucnosti stále více zaměřena na tvorbu prefabrikovaných řešení pro politické programy a správu věcí veřejných.Provoz úřadů na základě dat

Inteligentní úřady budoucnosti budou optimalizovány, aby byl jejich provoz co nejefektivnější. Budou zohledňovat chování a potřeby občanů a eliminovat všechny náklady z právě neobsazených agend správy věcí veřejných. Inteligentní úřady budou počítat i s demografií a plánovat dostupnost budoucích veřejných služeb. Data shromážděná v inteligentním úřadě budou analyzovány pomocí algoritmů a optimalizovat tak i vlastní správu úřadu. Data budou k dispozici ve standardizované podobě a budou existovat aplikace, které data zpracují a nabídnou přidanou hodnotu, jako úspory energií a ekologického dopadu na přírodu. Tyto aplikace budou k dispozici na trhu a občané si budou moci vybrat ty, které nejlépe vyhovují jejich potřebám.Výhled do budoucna

Přestože již v současné době máme k dispozici technologie pro udržitelnější a inteligentnější projektování politických programů a správy věcí veřejných, tak cesta do budoucnosti politiky zůstává poněkud trnitá. Řada dnešních politiků není aktuálně motivována k aktivnímu prosazování změn. Pokroku částečně brání aktuální regulační požadavky a historicky vytvořené struktury. Dokud nebude tlak na náklady dostatečně vysoký, neposune se digitalizace politiky a správy věcí veřejných nijak dál. Z dlouhodobého hlediska se však tento přístup neudrží. I zde zvítězí pokrok a digitalizace, jak ostatně jasně ukazují příklady z ostatních oblastech lidské činnosti jako pro videa (Muse AI, Visla AI, TOPAZ AI), texty (ChatGPT, Notion AI, COmpose), obrázky (Midjourney, Magic Studio, Pebblely), navrhování (Viesus, Piggy AI, Galileo), kódování (Bugasura, CodeGPT, Replit Ghostwriter), audio (FineShare, Boomy AI, Playlist AI) či osobní produktivita (Briefly AI, Socra AI, Leexi AI).
Čtěte na podobné téma:Převzato:

5 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page