top of page

Havel: Úslužný podnikatel motorem hospodářství

Aneb Letní přemítání po 28 letech. Citace z knihy Václava Havla Letní přemítání z roku 1991.

Těmi, kdo razí cestu tržní ekonomice, jejími skutečnými průkopníky, jsou dnes naši první podnikatelé, kteří musí překonávat překážky často až neuvěřitelné. V době, kterou si tu snažím představit, bude u nás už nepochybně velmi silná a mocná vrstva nejen drobných, ale i středních a snad i velkých podnikatelů. Tato vrstva, která bude skutečným motorem našeho hospodářského života, nalezne svou sociální identitu, tvář a sebevědomí. A získá i respekt společnosti, která už zase plně pochopí, že vlastnictví není hanba či neřest, ale naopak závazek a nástroj služby obecnému prospěchu. Své nové sebevědomí – a to bych rád zdůraznil, protože se na to dnes často zapomíná – naleznou spolu s podnikateli, tedy se zaměstnavateli, i zaměstnanci. Čím víc bude záležet na tom, čí je podnik a jak prosperuje, tím víc začne totiž záležet i na tom, kdo v něm pracuje a jak. V lidech se dík tomu obnoví a prohloubí osobní vztah k jejich práci i k podniku, kde pracují, a osobní zájem na výsledcích a osudech této práce. Budou chápat, že není jedno, co a jak dělají, že jejich práce je kýmsi, komu osobně záleží na její kvalitě, sledována a ceněna, že je vůbec někde vidět, že se o ní ví, že k něčemu směřuje a v něco se zhodnocuje, že má prostě smysl. Uvědomí si, že něco umějí, a začnou být na svůj um hrdí, protože budou za jeho plody osobně ručit někomu, kdo má na těchto plodech osobní zájem. Vzroste opět význam řemesla (v nejširším slova smyslu) a jeho kultury, lidské pracovitosti a dovednosti, a tudíž i stavovská hrdost těch, kteří své řemeslo znají.

5 zobrazení0 komentářů

Kommentare


bottom of page