top of page

Deklarace hnutí: "Nejobčanštějští, nejdecentralizovanější a nejparticipativnější

Aktualizováno: 23. 10. 2022

- Nejobčanštějští společnost;

- Nejdecentralizovanější vládnutí;

- Nejparticipativnější demokracii.


Návrh deklarace hnutí


Deklarace KYBER-OBČANŮ prosazuje pluralitu názorů plného ideologického spektra a životních cest a dává občanovi do rukou nejsilnější zbraň – informace, se systémově-veřejným a osobně-neveřejným prediktivním dopadem. To občanu zajišťuje aktuálně nejlepší „evolučně stabilní strategii občana republiky“, která kontinuálně minimalizuje negativní projevy etatismu, korporativismu a klerikalismu, způsobem že:


1) Jednotlivec je nejmenší menšinou hájící svá lidská práva, nejmenší politickou stranou hájící svá občanská práva, nejmenší odborovou organizací hájící svá pracovně-sociální práva, nejmenší neziskovou organizací věnující se své solidárnosti a charitě, nejmenší náboženskou organizací zajišťující si svůj duchovní růst, nejmenším ekologickým hnutím chránící přírodu před svým znečišťováním, nejmenším osvobozeneckým hnutím chránícím před svým zotročováním, kulturní autoritou pečující o své zušlechťování, rozvoj a kulturní dědictví, jednočlennou armádou chránící tuto svoji správu a vládu zaštiťovanou sebou jako ministrem svého svobodného prostředí v "sourozenecké" součinnosti s ostatními při zvolené míře redistribuce blahobytu ve společnosti.


2) Umožňuje používat "Citizenship Intelligence" pro návrhy, realizace a kontroly politik a správ občanských a veřejných služeb jakékoli ideologie či přístupu, jak se soukromým, tak i veřejným prediktivním a přehledným "Citizen Life Management". Právní řád státu je pro občana "uživatelsky příjemný" a lehce použitelný a předkládané navrhované politicko-ekonomické koncepce, politiky a záměry prokazují neohroženost a udržovatelnost vůči možným nebezpečím při možných způsobech užití a pravděpodobnostech výskytů ohrožení.


3) Umožňuje nevyužívat zajišťování občanských a veřejných služeb skrze kariérní politiky (nejen těch připomínající „prodejce-šmejdy“ vnucující občanům nemorálními metodami předražené nekvalitní služby) a aparáty politických stran (nejen těch připomínající volební „slevové portály“ hromadného "volebního nakupování" mixu služeb a benefitů v různé kvalitě a s minimalizovanými záručními podmínkami), zpravidla degradujících do podoby "ideologického franchisingu" pro vybrané teritorium a cílovou skupinu. Místo kariérních politiků, zpravidla chovajících se po čase papalášským stylem, jsou úslužní operátoři veřejných a občanských služeb, s novým přehledným a svižným právním systémem s operátory právních úkonů místo neobhájitelně drahých a pomalých právníků různých profesí a že vláda je "choreografem společnosti" , pomáhající lidem najít a rozvinout jejich talent a genialitu pro role v aktuálním společenském systému.


4) Tento stabilní systém pohlíží na každou generaci jako na jiný národ "polis" se závazkem štafetového předávání svobody volby svého společenského ideologického zřízení a vzájemného ekonomického ne-vykořisťování. Pohlíží na občany každé generace jako trenér na aktuální soupisku hráčů fotbalového týmu a podle jejich aktuálních kreativně-individuálních a disciplinovaně-týmových schopností volí nejlepší možnou formaci a strategii, jak pro krátkodobé zápasy, tak pro dlouhodobé sezónní umístění. Ideologické strategie a formace struktury společnosti se mohou měnit, co je ale dlouhodobým základem úspěchu je výchova mládeže, nalezení a rozvinutí individuálních talentů, vytvoření prostoru pro jejich projevení, dle pravidel disciplinované dodržování herního stylu a tréninkem udržované schopnosti na osobním maximu.


5) Sjednocuje v ambici a odhodlání, kdy práce je pravým měřítkem občanství a je důkazem upřímnosti a loajality, protože všichni sdílejí odpovědnost za utváření své země, která chrání svoji suverenitu a ochraňuje dosažené materiální a duševní hodnoty. V silné a bezpečné republice, dobře informované a inovativní zemské správy, sebejistě budují konkurenceschopnou a odolnou ekonomiku. Prosperují jako soudržné společnosti vázané ke své identitě a mají nejvyšší životní úroveň v opečovávaném a trvale udržitelném svobodném a životním prostředí.


6) Umožňuje využívat kyber-fyzický systémový nástroj podpory rozhodování občana "paralelní kyber-polis" poskytující kalkulace a kvantifikování velikostí svobodného spotřebního koše člověka nad rámec nutných nákladů na své základní životní potřeby a povinnosti. Zajišťuje trvale udržitelný svobodný rozvoj s ratifikačními referendy občanů pro navrhované politicko-ekonomické koncepce, politiky a záměry.Zdroj:


29 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page