top of page

Datově řízená participace: Algoritmy, města, občané a korporátní kontrola

Výpisky z akademické práce Data-Driven Participation: Algorithms, Cities, Citizens, and Corporate Control“ od Matthew Tenney a Renee Sieber z 4 července 2016.

…Začneme diskusí o rétorice obklopující technologicky zaměřené cesty k participativní demokracii. To nás vede k otázkám o tom, jak je obec ovlivněna dialogem, který slibuje využití sociálního / lidského kapitálu prostřednictvím vědy o datech…

…Vlády od komunální po národní úroveň přecházejí z nyní „starého“ na „nový“ způsob správy služeb a interakce se svou veřejností… občané jako „senzory“ by mohli rozšířit vládní datové soubory... současně sociální technologie a poskytovatelé digitálních služeb zásadně mění způsob, jakým se řídíme v našem každodenním životě... příspěvky představují veřejnost jako data - bez nutnosti „odvádět pozornost“ lidí od jejich každodenního života za účelem jejich aktivního zapojení do politických aktivit...


…Občanská participace je považována za základní kámen demokracie. S příslibem, že udrží „život v komunitě životně důležitým a veřejné instituce budou odpovědné“… a že občané budou záměrně zahrnuti do tvorby politiky, a že „občané budou koproducenty veřejných služeb“

…Prediktivní algoritmy a softwarová řešení pro velká data jsou silně spojena s šířením schopností interaktivního webu a technologií mobilních senzorů… přechod k digitálně zprostředkovaným formám pasivní účasti vyhovuje pokračující společenské konvergenci s internetovými technologiemi, protože občané tyto praktiky preferují: Není to participace, která lidi unavuje, má smysl a je aktivní povahy… aktivní a angažovaný občan je cílem dneška, ale naplnit tento cíl je stále obtížnější…

…Tento přístup přispívá k pasivnímu zapojení a participaci občanů v záležitostech vládnutí:

1) odstraněním požadavku na uvažování a vzdělávání v různých politických otázkách;

2) v moci analýzy založené na datech uvádějící relevantnost a kontext ze vstupů z různorodých datových souborů;

3) ve schopnosti nabídnout kvalitativní vyjádření kolektivního veřejného mínění a dokumentace ve vztahu k jeho formulaci;

4) ve zlepšení transparentnosti demokratického procesu jasnou dokumentací těchto procesů…

...Navrhovatelé tvrdí, že nové občanské nástroje usnadňují přímé spojení občan-vláda, zlepšují interakci občan-občan a měly by nakonec vést k „automatizované demokracii“

…Datově řízená participace se opírá o využití velkého množství dat od občanů získaných z různých zdrojů a senzorů, které jsou integrovány v internetových službách a fyzické infrastruktuře obce…

…Mnoho z algoritmů používaných pro velká data je považováno za prediktivní, pracující v reálném čase a poučuje se ze stávajících pozorování, aby lépe interpretovaly budoucí události…


5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page