top of page

Citáty totalitárního myšlení: Josef Stalin, Adolf Hitler a Benito MussoliniVybrané citáty Stalina, Hitlera a Mussoliniho jako ukázka totalitárního myšlení a které byly předlohou pro zrcadlové parafráze nových citátů o svobodě.


Zajímavým příkladem, toho jak totalitární představitelé dakázali a dokáží vést lidi od svobody do náručí totalitarismu pěkně vystihuje Mussoliniho výrok: "Jasná pravda, zřejmá všem očím, které nejsou zaslepeny dogmatismem, je to, že lidé jsou možná unaveni svobodou. Mají jí příliš mnoho. Svoboda dnes není neposkvrněnou a nedostupnou pro níž bojovali a umírali generace první poloviny minulého století. Pro neohrožené mládí, denně těžce a hořce čelící soumrakům rán existují jiné pojmy, mající mnohem větší kouzlo a těmi jsou: řád, hierarchie a disciplína. Pohřbili jsme páchnoucí mrtvolu svobody."


Po sérii článků blogu s citáty selského rozumu o politické, ekonomické nebo osobní svobodě, od autorů jako Daniel Webster, Henry Clay, Ralf Nader, Ron Paul, Jamese Bovard, Thomas Sowell, Janusz Korwin, P. J. O´Rourke nebo Karel Havlíček Borovský jsem se tak rozhodl shrnout zajímavé citáty také ze zcela opačného spektra, tzn. od představitelů totalitárního myšlení (bolševismu, nacismu a fašismu) s cílem možného vytvoření zrcadlových parafrází jejich vybraných citátů a logicky tak pravděpodobným definováním nových citátů o svobodě.Josef Stalin (bolševický totalitarismus)


1) Smrt řeší všechny problémy - žádný člověk, žádný problém.


2) Když budeme věšet kapitalisty, sami nám budou prodávat lana která použijeme.


3) Papež? Kolik divizí má?


4) Každý stanovuje svůj vlastní systém tak daleko, kam až jeho armáda může dosáhnout.


5) Jediná skutečná moc pochází z konce hlavně pušky.


6) Vzdělávání je zbraň, jehož účinky jsou závislé na tom, kdo jej drží v ruce a komu je určeno.


7) Spisovatel je projektantem lidské duše.


8) Tisk je nejostřejší a nejsilnější zbraní naší strany.


9) Myšlenky jsou mocnější než zbraně. Nedovolili jsme našim nepřátelům mít zbraně, proč bychom jim měli nechat myšlenky.


10) Pokud opozice odzbrojí, dobrá. Pokud odmítá odzbrojit, odzbrojíme ji sami.


11) Nedůvěřuji nikomu, ani sobě.


12) Věřím v jedinou věc, v sílu lidské vůle.


13) V sovětské armádě vyžaduje více odvahy ustoupit, než postupovat.


14) Upřímný diplomat je jako suchá voda nebo dřevěné železo.


15) Stačí, že lidé ví, že byly volby. Lidé, kteří odevzdávají hlasy nerozhodují nic. Lidé, kteří počítají hlasy rozhodují o všem.Adolf Hitler (nacistický totalitarismus)


1) Ten, kdo má mladou generaci, získává budoucnost.


2) Humanita je vyjádřením hlouposti a zbabělosti.


3) Hlavní zásadou pro úspěch je trvalé a pravidelné používání násilí.


4) Nevidím důvod, proč by lidé neměli být stejně krutí jako příroda.


5) Je vždy těžší bojovat proti víře, než proti rozumu.


6) Lidstvo sílí z věčných bojů a zahyne pouze skrze věčný mír.


7) Velkou silou totalitního státu je, že nutí ty, kteří se ho bojí, aby jej napodobovali.


8) Univerzální vzdělání je nejvíce korodujícím a dezintegračním jedem, který kdy liberalismus vymyslel pro své vlastní zničení.


9) Jaké štěstí má vláda, když lidé nemyslí.


10) Boj je otcem všech věcí. Není to princip lidskosti, díky němuž člověk žije nebo je schopen zachovat sám sebe nad světem zvířat, ale pouze díky použití nejvíce brutálního boje.


11) Geniální vůdce musí mít schopnost, aby ostatní oponenti vypadali, jako by patřily do jedné kategorie.


12) Široké masy obyvatel, jsou přístupnější pomocí rétoriky než jakoukoli jinou silou.


13) Demoralizovat nepřítele pomocí překvapení, teroru, sabotáží a vražd. To je válka budoucnosti.


14) Generálové si myslí, že válka by měla být vedena jako středověký turnaj. Nemám využití pro rytíře. Potřebuji revolucionáře.


15) Díky chytré a neustále používané propagandě, mohou lidé vidět ráj jako peklo a také naopak, aby považovali nejubožejší způsob života za ráj.


16) Používám emoce pro mnohé a rezervuji zdůvodňování pro několik.


17) Ti, kteří chtějí žít, ať bojují a ti, kteří nechtějí bojovat, v tomto světě věčného zápasu, si nezaslouží žít.


18) Vítězové nejsou souzeni. Nikdo nikdy nekontroluje, zda lhali nebo ne.


19) Dříve projde velbloud uchem jehly, než aby byl velký muž "objeven" pomocí voleb.


20) Den osobního štěstí vypršel.Bennito Mussolini (fašistický totalitarismus)


1) Neexistuje žádná revoluce, která může změnit podstatu člověka.


2) Svoboda je služba a povinnosti, ne právo.


3) Pravdou je, že lidé jsou svobodou unaveni.


4) Co je svoboda? Není žádná taková věc jako absolutní svoboda!


5) Každý anarchista je zmatený diktátor.


6) Demokracie je krásná v teorii; v praxi je to klam.


7) Liberální stát je maska, za níž není žádný obličej; je to lešení, za kterým není žádná budova.


8) Fašismus chápe stát jako absolutní, ve srovnání s nímž jsou všichni jednotlivci nebo skupiny relativní, jen aby byli pojati v jejich vztahu ke státu.


9) Všechno v rámci státu, nic mimo stát, nic proti státu.


10) Fašismus by měl být správně nazýván korporativismem, protože to je sloučení podnikatelské a vládní moci.


11) Osud národů je úzce spjat s jejich schopností reprodukce. Všechny národy a všechny říše poprvé pocítili trýzeň úpadku, když se jejich porodnost propadla.


12) Funkce občana a vojáka jsou neoddělitelné.


13) Náš program je jednoduchý: chceme vládnout Itálii. Chtějí po nás programy, ale těch je už příliš mnoho. Nejsou to programy, co lidé chtějí, aby zachránilo Itálii, chtějí muže a sílu vůle.


14) Nechte nás mít dýku mezi našimi zuby, bombu v našich rukách a nekonečné pohrdání v našich srdcích.


15) Socialisté se nás ptají, co je náš program? Náš program je rozdrtit hlavy socialistům.


16) Odmítáme váš internacionalismus, protože to je luxus, který si mohou dovolit jen horní třídy; pracující lidé jsou beznadějně svázáni se svými rodnými břehy.


17) Válka sama pozvedá všechny lidské energie do jejich nejvyššího napětí a pečetí šlechetnost národů, které mají odvahu ji vést.


18) Válka je pro muže to, co je mateřství pro ženu. Z filozofického a ideologického úhlu pohledu, nevěřím v trvalý mír. Válka je pro lidstvo normální stav.


19) Lépe žít jeden den jako lev, než 100 let jako ovce.


20) Cítím, že se stáváme silnějšími vždy, když nemáme žádné přátele, o které bychom se mohli opřít nebo mohli vzhlížet k morálnímu vedení.Svobodomyslné parafráze totalitárních citátů


"Všechno v rámci svobodného rozhodnutí občana, nic mimo svobodné rozhodnutí občana, nic proti svobodnému rozhodnutí občana."


"Všechno v rámci konkurenčního prostředí, nic mimo konkurenční prostředí, nic proti konkurenčnímu prostředí."


"Myšlenky jsou mocnější než zbraně. Dovolili jsme i nepřátelům svobody mít myšlenky, proč bychom jim neměli nechat i zbraně."


"Prosazování svobodného a konkurenčního prostředí by mělo být správně nazýváno anti-korporativismem, protože to je odloučení podnikatelské a vládní moci."12 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page