top of page

Citáty moudrosti soudce Brandeise z nejvyššího soudu USA

Louis Dembitz Brandeis (1856-1941) byl americký soudce Nejvyššího soudu USA. Byl jedním z nejznámějších a nejvlivnějších soudců. Pocházel z pražské židovské rodiny a v roce 1918 pomáhal Masarykovi v jeho úsilí o samostatnost Československa.

V rozsudku „Packer Corporation vs. Utah“ z roku 1932 prosadil výjimku z práva na svobodu projevu, když určil rozdíl mezi reklamou umístěnou v novinách a časopisech a reklamou umístěnou na veřejných billboardech pro vyřešení konfliktu s právem veřejnosti na soukromí a tzv. „zajatého publika“. V rozsudku Uvedl:


„Reklamy tohoto druhu jsou neustále na očích pozorovatelů na ulicích a i na autech, umístěné tak, aby je bylo možné vidět, aniž by měl pozorovatel volbu nebo neporušil jejich části. Jiné formy reklamy jsou obvykle považovány za věc volby pozorovatele. Mladí lidé i dospělí mají důvěru v poselství billboardu, které se na ně vrhají skrze všechna umění a zařízení, které dovednosti dokáží vyprodukovat. V případě novin a časopisů musí někdo hledat a číst reklamu. Rádio lze vypnout, ale ne tak billboard nebo pouliční vůz. “


Mezi jeho další citáty patří:


- Většina věcí ve světě, které stojí za to, byly prohlašovány za nemožné, předtím, než byly udělány.


- Nejdůležitějším politickým úřadem je ten soukromého občana.


- Pokud nastane čas odhalit prostřednictvím diskuse klamy a bludy, odvrátit zlo procesem vzdělávání, je třeba použít více projevů, než vynuceného mlčení.


- V této zemi můžeme mít demokracii, nebo můžeme mít velké bohatství soustředěné v rukou několika, ale nemůžeme mít obojí.


- Amerika věřila, že cesta pokroku je v diferenciaci, nikoli v uniformitě. Jednala podle této víry a prohloubila lidské štěstí a prosperovala.


- Největší nebezpečí pro svobodu číhá v zákeřném zásahu horlivých lidí, dobře míněném, ale bez porozumění.


- Ti, kdo vyhráli naši nezávislost... si cenili svobody jako cíle i jako prostředku. Věřili, že svoboda je tajemstvím štěstí a odvaha je tajemstvím svobody.


- Neutralita je někdy horší hřích než bojovnost.


- Nevítězíme díky argumentům, které můžeme analyzovat, ale díky tónu a temperamentu, díky způsobům, které dělají člověka člověkem.


- Samotný strach z vážného zranění nemůže ospravedlnit útlak svobody projevu a shromažďování. Lidé se báli čarodějnic a upalovali ženy. Je funkcí projevu, osvobozovat lidi od otroctví z iracionálních obav.


- Demokracie spočívá na dvou pilířích: na principu, že všichni lidé mají stejné právo na život, svobodu a hledání štěstí; a na přesvědčení, že taková rovná příležitost způsobí největší pokrok pro civilizaci.


- Jaké jsou americké ideály? Jsou to ty rozvíjející jednotlivce pro jeho vlastní i společné dobro; rozvíjející jednotlivce prostřednictvím svobody; a dosahující společného dobra prostřednictvím demokracie a sociální spravedlnosti.


- Zorganizování nikdy nemůže být náhradou za iniciativu a za úsudek.


- Tvůrci naší ústavy se zavázali zajistit podmínky příznivé pro hledání štěstí. Rozpoznali význam duchovní podstaty člověka, jeho pocitů a intelektu. Věděli, že v hmotných věcech lze nalézt pouze část bolesti, potěšení a uspokojení ze života. Snažili se chránit Američany ve svých přesvědčeních, myšlenkách, emocích a pocitech. Udělili, navzdory vládě, právo být nechán na pokoji - nejkomplexnější z práv a právo, kterého si cení nejvíce civilizovaní lidé.


14 zobrazení0 komentářů

Commentaires


bottom of page