top of page

Institut de-aparátizace: Pro absolventy "širokoškolského vzdělávání"

Aktualizováno: 29. 8. 2021

Brainstormingové zrcadlení "širokoškolského vzdělávání" aparáto-tvornosti a nestarobního rentiérství.

Brainstormingovým zrcadlením současné aparátizace společnosti byly navrženy předměty, které by se měly vyučovat na imaginárním "Institutu de-aparátizace" pro rekvalifikace tzv. ublíženeckých extrémistů křičících "Nic než nárok" a zaplňujících v současné době veřejný prostor. Ti kteří nemorálně požadují a vynucují si za paušál či za provizi vytváření pro sebe pozice rentiérů nebo výhod oproti konkurenci svým požadovaným privilegovaným postavením na trhu z titulu vybrané "chráněné dílny" nebo požadavkem dotování z důvodu vybrané viktimizace jako menšinové identity. Těm kteří cílí na praktikovaný rent-seeking proti-občanského mocenského byrokratického aparátu omezujícího svobody občanů.


Institut nejen pro politicko-korektní byrokraty demokratických procedur

s uměním dělat možné nemožným a mottem:

“But if thought corrupts language, language can also corrupt thought.”

Odnaučování společenských předmětů:

- Aplikovaný názorový konformismus, slibotechnika, překabátění, umění vino-svalování a sebe-vyviňování;

- Měření dvojmetrem a totalitarizace občanské společnosti vybranou záminkou anti-XY;

- "Proti-občanský liberalismus" vyčerpávající dalším generacím pilíře Západu "trvale neudržitelným woke";

- Korzárství, šmejdství a predátorství humanitou, solidaritou, politikou, aparátem a žurnalistikou;

- Přílepky zákonů Smart korupce 4.0 s přívlastkotvorbou "prasat z farmy zvířat";

- Pranýřování, schodomydlení, hanopísemnictví, nálepkování, nasazování psí hlavy;

- Pozlátkovství, praxe maloměšťáctví a EUROpanskosti; - Pobělohorské lokajské denunciantství čecháčkovské malosti: Ústupnictví a vstřícná předposranost;

- Tvorba byrokratického smogu a E-byrokracie;

- Hybridní bolševismus menšin s koalicováním ublíženců a nárokovatelů;


Odnaučování ekonomických předmětů:

- Kapitalizace a monetizace ublíženectví, pozérství, darmožroutství a práceplachosti;

- Multikulturní švarcsystém;

- Aplikace dotací za nečinnost v zemědělství do jiných oblastí;

- Investování do stylizování se do nábožnosti pro pasivní příjem z majetku bezbožníku a jinověrců;

- Investování do stylizování se do obětí diskriminace pro pasivní příjem z pozitivní diskriminace;

- Kreativní aplikování denacifikace, debolševizace a deteokratizace pro pasivní příjem;

- Dotační předpojatost, dotace-hodnost a privilegovanosti-hodné ublíženectví;

- Ekonomická transformace homogenního fašismu do kompozitního;


19 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page