top of page

Beneš: 17 listopad je bojem šlechetného mládí za svobodu myšlení, vědy a projevování lidského ducha

Aktualizováno: 7. 7. 2021

Prezident Československé republiky dr. Edvard Beneš během svého exilu v Londýně zaslal v roce 1943 poselství delegaci Ústředního svazu československého studentstva v zahraničí k 17. listopadu.


„K Mezinárodnímu studentskému dni vám s radostí zasílám své srdečné poselství. Tento den má nesporně veliký význam mravní, kulturní a politický. Před čtyřmi lety se ukázala v plném světle nacistická bestialita v hromadném vraždění studentů v Praze. Celý civilisovaný svět byl rozhořčen nad tímto ďábelským běsněním, rozpoutaným v německé duši. V odpověď na tuto barbarskou výzvu sdružili se studenti všech spojeneckých národů v nerozborný celek, vyjadřující již čtvrtý rok své cítění nejen slovy, ale i činy.


Není vzněšenějšího úkolu než boj za svobodu myšlení, svobodu vědy, umění a vůbec všech spontánních projevů lidského ducha. Ujali jste se jej s odvahou a vytrvalostí, která šlechtí mládí.


Plody vaší práce jak ve smyslu organisačním, tak i ideovém, se již ukazují a ukáží se plně v den, který již klepe na dveře, v den, kdy vysvobozený svět přestane patřit tváří v tvář smrti, pustošení a mučednictví jednotlivců i mas.


Držte proto svoji pochodeň vysoko a neumdlévejte: žádná moc ani souhrn mocí již dnes nezabrání, aby svoboda světa nebyla trvale zabezpečena. Jdeme vstříc brzkému, slavnému, krví hrdinů všech front vykoupeného vítězství.“


Manifestace organizovaná Luborem Zinkem a Bohuslavem Šulcem za ÚSČS dne 17.11.1943 v londýnské Kingsway Hall s mapou světa, kde všude již bylo dosud Mezinárodního dne vzpomenutoZdroj:


11 zobrazení0 komentářů

Comentarios


bottom of page