top of page

Odzvnějšnění cílů OSN v letech 2030-2045 anti-etatizací, anti-korporativizací a anti-klerikalizací

Aktualizováno: 31. 8. 2021

Na konferenci OSN, která se uskutečnila 25. – 27. září 2015 v New Yorku, byla dosažena shoda na 17 cílech udržitelného rozvoje. Na základě znalosti způsobů plnění socialistických závazků ČSSR či závazků nejen Maastrichtských kritérií v EU, lze obdobné praktické nesměřování k daným cílům OSN pod jejich hlavičkou teoretického plnění nacházet a to ve třech předpokládaných charakteristických oblastech - korporativismu, etatismu a klerikalismu.


Odzvnějšnění cílů OSN v letech 2030-2045

anti-etatizací, anti-korporativizací a anti-klerikalizací


Cíl 1: Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě


Cíl 2: Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství


Cíl 3: Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku


Cíl 4: Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny.


Cíl 5: Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek


Cíl 6: Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi


Cíl 7: Zajistit všem přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie


Cíl 8: Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny


Cíl 9: Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace


Cíl 10: Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi


Cíl 11: Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce


Cíl 12: Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu


Cíl 13: Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů


Cíl 14: Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje


Cíl 15: Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity


Cíl 16: Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních


Cíl 17: Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování16 zobrazení0 komentářů

Kommentare


bottom of page