top of page

Založení UNIMA: Rozvoj loutkářského umění ve službách humánních hodnot

UNIMA (francouzsky Union International de la Marionnette, česky Mezinárodní loutkářská unie) je mezinárodní nevládní organizace přidružená k UNESCO sdružující lidi z celého světa, kteří přispívají k rozvoji loutkářského umění a staví toto umění do služeb humánních hodnot, jako jsou mír a vzájemné porozumění mezi národy bez ohledu na rozdílnost jejich ras, politického či náboženského přesvědčení a kultury, v souladu s uznáním základních práv člověka, tak jak jsou definována ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN. UNIMA byla založena v roce 1929 v Československu, které bylo v té době považováno za ráj loutkového divadla a později přesunula své ústředí do Paříže. Prvním předsedou UNIMA byl Dr. Jindřich Veselý.


UNIMA si stanovila za cíl:

- Propagovat loutkářské umění.

- Stimulovat prostřednictvím všech možných forem komunikace kontakty a výměny mezi loutkáři, profesionály a nadšenců ze všech zemí.

- Organizovat nebo podporovat kongresy, konference, festivaly, výstavy a soutěže.

- Pomáhat členům organizace zaručit jejich demokratické, ekonomické a právní zájmy v rámci jejich profesní činnosti, kdy UNIMA může doporučit nebo předložit návrhy příslušným orgánům.

- Posilovat odborné vzdělávání.

- Prohlubovat historický, teoretický a vědecký výzkum.

- Udržovat naživu tradice i současně stimulovat rozvoj a obnovu loutkářského umění.

- Nabízet loutku jako prostředek etické a estetické výchovy.

- Podílet se na práci mezinárodních organizací, které mají podobné cíle.

2 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page