top of page

Založení Ústřední jednoty českých šachistů

8.9.1905 byla založena Ústřední jednota českých šachistů (ÚJČŠ), která po vzniku samostatného Československa byla přejmenována 25.1.1919 na Ústřední jednotu československých šachistů. 20.7.1924 se ÚJČS stala zakládajícím členem Mezinárodní šachové federace. 7.9.1969 byl ustaven Šachový svaz ČSTV (Československý šachový svaz) působící do konce roku 1992, přičemž od 24.2.2000 funguje Šachový svaz České republiky.

Stručná historie českého šachu:


11. století - Šachy byly v Čechách známy nejpozději na sklonku 11.století. V knize "Annales Pegaviensis" se líčí italské tažení císaře Jindřicha IV. r.1081, kterému ku pomoci vyslal český kníže Vratislav 3000 oděnců, vedených jeho synem Bořivojem, kterého provázel známý dobrodruh svého věku, hrabě Viprecht Grojský. Po šťastném návratu nabízel Vratislav Viprechtovi jako odměnu za prokázané služby různé dary, mezi nimiž byla i skvostná šachovnice s figurkami ze slonové kosti a křišťálu.


14 století - První česky psaná kniha o šachu "Kniežky o šašiech" Tomáše ze Štítného.


1806 – Kniha Josef Jungmann napsal článek o šachu do časopisu "Hlasatel“.


1851 - Eduard Löwe startoval jako Čech na prvním mezinárodním turnaji novodobé historie v Londýně, který vyhrál Němec Anderssen, přičemž sehrál vítězné zápasy se Stauntonem.


1867 – Založení českoněmeckého "Prager Schachclub" s více než 50 členy.


1875 - Karel Bohuslav Kober napsal první českou šachovou učebnici "Příruční kniha šachovní".


20.3. 1884 – Vznikl Český spolek šachovní jehož prvním předsedou se stal sochař Bohuslav Šnirch, který svými trigami ozdobil Národní divadlo a byl také autorem výtvarného návrhu českých šachových figur, tzv. "klubovek", které se dodnes používají.


1888 – Kniha dr. Čeňka Zíbrta "Dějiny hry šachové v Čechách od dob nejstarších až po náš věk Studie kulturně-historická".


1935 – Kniha F. J. Prokopa „Československo ve světovém šachu“.


Česká klubovka (1884 - současnost)

Zdroj:


11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page