top of page

Zřízení úřadu "Moravského zemského hejtmana" a více než 100 jeho představitelů v období 1298-1918

Moravský zemský hejtman (latinsky capitaneus terrae Moraviae, německy Landeshauptmann von Mähren) byl nejvýznamnějším zemským úředníkem na Moravě.


Seznam:

1298 Rajmund z Lichtenburka

1300–1308 Jan z Meziříčí

1308 Vítek ze Švábenic

1310 Smil z Obřan

1315 Jan z Vartenberka

1318 Sezema z Jevišovic

1318 Vilém z Lomnice

1321–1329 Jindřich z Lipé

1329 Jan z Boskovic

1330–1331 Jan z Lipé

1331 Beneš z Vartemberka

1331 Jan z Boskovic

1338 Valtr z Hrádku

1339 Vznata z Lomnice

1339 Čeněk z Lipé

1345 Albert a Štěpán ze Šternberka

1345–1351 Vilém z Landštejna

1376–1379 Jan starší Meziříčský z Lomnice

1380 Beneš z Vartemberka

1385 Vaněk z Potštejna

1378–1388 Ješek Puška z Kunštátu

1398–1399 Vilém I. z Pernštejna

1391 Ješek Puška z Kunštátu

1399 Erhard z Kunštátu

1406 Lacek z Kravař

1406–1409 Hynek z Pacova

1409–1411 Erhard z Kunštátu

1411–1416 Lacek z Kravař

1417–1420 Petr z Kravař a na Strážnici

1420 Jindřich z Kravař a na Plumlově

1421 Vilém I. z Pernštejna

1422–1424 Petr z Kravař a na Strážnici

1425 Leopold Krajíř z Krajku

1426 Hašek z Valdštejna

1427–1434 Jan z Lomnice

1437 - Vaněk z Boskovic

1437–1438, 1440–1459 Jan Tovačovský z Cimburka

1459–1461 Viktorin z Poděbrad, kníže z Minsterberka

1463–1464 Jindřich z Lipé

1465–1469 Viktorin z Poděbrad, kníže z Minsterberka

1469–1494 Ctibor Tovačovský z Cimburka

1494–1496 Vratislav I. z Pernštejna

1496–1515 Jan Meziříčský z Lomnice

1515–1519 Jan z Pernštejna

1519–1523 Arkleb z Boskovic

1523–1524 Jan Kuna z Kunštátu

1525 Jan starší ze Šternberka a Holešova

1526–1528, 1530 Jan z Pernštejna

1530–1540 Jan Kuna z Kunštátu

1540 Kryštof z Boskovic

1541, 1547–1556 Václav z Ludanic a na Chropyni

1557–1561 Zdeněk Brtnický z Valdštejna

1561–1566 Pertold z Lipé

1567–1572 Zachariáš z Hradce

1573–1578 Zdeněk Lev z Rožmitálu

1578–1582 Hanuš Haugvic z Biskupic

1582–1590 Hynek Brtnický z Valdštejna

1590–1594 Hynek starší z Vrbna

1594–1598 Bedřich ze Žerotína

1598–1602 Jáchym Haugvic z Biskupic

1603–1604 Ladislav Berka z Dubé a Lipé

1604–1607 Karel z Lichtenštejna

1608 Ladislav Berka z Dubé a Lipé

1608–1614 Karel starší ze Žerotína

1615–1619 Ladislav IV. Popel z Lobkovic

1619–1621 Ladislav Velen ze Žerotína

1621 Ladislav IV. Popel z Lobkovic

1621–1636 František z Ditrichštejna

1637 kníže Maxmilián z Ditrichštejna

1637–1640 hrabě Julius Salm z Neuburku

1640–1641 hrabě Kryštof Pavel z Lichtenštejna-Kastelkornu, hrabě Jan z Rottalu, hrabě František Magnis ze Strážnice

1642–1648 hrabě Kryštof Pavel z Lichtenštejna-Kastelkornu

1648–1655 hrabě Jan z Rottalu

1655–1664 hrabě Gabriel Serényi

1664–1666 kníže Ferdinand z Ditrichštejna

1666–1667 biskup Karel II. z Lichtenštejna-Kastelkornu

1667 hrabě Jiří Štěpán Bruntálský z Vrbna

1667–1700 hrabě František Karel Libštejnský z Kolovrat

1701–1704 hrabě Karel Maxmilián Thurn-Valsássina

1704–1714 hrabě František Josef z Oppersdorfu

1714–1719 hrabě Jeroným Colloredo

1719–1720 hrabě František Josef z Valdštejna

1720–1746 hrabě Maxmilián Oldřich z Kounic

1748–1753 hrabě František Josef Heissler

1753–1763 hrabě Jindřich Kajetán z Blümegenu

1763–1770 hrabě František Antonín Schrattenbach

1770–1772 hrabě Arnošt z Kounic

1773–1782 hrabě Jan Kryštof z Blümegenu

1782–1787 hrabě Ludvík Cavriani

1787–1801 hrabě Alois Ugarte

1802–1804 hrabě Josef Karel z Ditrichštejna

1805 hrabě Josef Wallis

1805–1813 hrabě Prokop Lažanský z Bukové

1815–1827 hrabě Antonín Bedřich Mitrovský z Mitrovic a Nemyšle

1827–1834 hrabě Karel Inzaghi

1834–1845 hrabě Alois Ugarte

1845–1848 hrabě Rudolf Stadion

1848–1860 hrabě Leopold Lažanský z Bukové

1861–1867 hrabě Emanuel Dubský z Třebomyslic

1867 kníže Hugo Karel Eduard Salm-Reifferscheidt-Raitz

1867–1870 hrabě Emanuel Dubský z Třebomyslic

1870–1871 svobodný pán Adalbert Widmann

1871 kníže Hugo Karel Eduard Salm-Reifferscheidt-Raitz

1871–1884 svobodný pán Adalbert Widmann

1884–1906 hrabě Felix Vetter z Lilie

1906–1918 hrabě Otto SerényiZdroj:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%BD_zemsk%C3%BD_hejtman

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_moravsk%C3%BDch_zemsk%C3%BDch_hejtman%C5%AF

20 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page