top of page

Werner von Siemens: Význam inovace spočívá v její praktické realizaci

Ernst Werner Siemens (13. prosince 1816 - 6. prosince 1892) byl německý elektrotechnik, vynálezce a průmyslník.

Mezi jeho citáty patří:


- „Cílem rozvoje věku přírodních věd tedy není řada velkých továren v rukou bohatých kapitalistů, v nichž "otroci práce" táhnou svou bídnou existenci, nýbrž návrat k individuální práci, nebo tam, kde to povaha věcí vyžaduje, provozování společných dílen svazy dělníků, kteří získají zdravý základ jen díky všeobecnému rozšíření znalostí a civilizace a díky možnosti získat levnější kapitál.“


- „Stejně neopodstatněná je stížnost, že studium vědy a technické využití přírodních sil dává lidstvu zcela materiální směr, činí je pyšným na své znalosti a moc a odcizuje mu idealistické snahy. Čím hlouběji pronikáme do harmonického působení přírodních sil, regulovaného věčnými neměnnými zákony, a přesto tak hustě zahaleného před naším úplným pochopením, tím více se naopak cítíme pohnuti k pokorné skromnosti, tím menší se nám zdá rozsah našich znalostí, tím aktivnější je naše snaha čerpat více z nevyčerpatelného pramene poznání a porozumění a tím více stoupá náš obdiv k nekonečné moudrosti, která ordinuje a prostupuje celé stvoření.“


- "Slova 'Chci!' obsahují mocnou magickou sílu, když jsou míněna vážně a stojí za nimi energie! Člověk se samozřejmě nesmí bát překážek a odklonů a nikdy nesmí ani na okamžik ztratit svůj cíl ze zřetele."


- "V mládí jsem snil o tom, že založím podnik světového významu. Srovnatelný s tím Fuggerovým, který by dal nejen mně ale i mým nástupcům moc a autoritu ve světě."


- "Samotné myšlenky mají malou hodnotu. Význam inovace spočívá v její praktické realizaci."


- "Vlastní výroba vždy poskytuje pevný základ."


- "Hlavním důvodem rychlého růstu našich továren je, podle mého názoru v tom, že výrobky naší výroby byly z velké části výsledkem našich vlastních vynálezů."


- "Proces vynalézání je užitečný a jednoznačně úspěšný pouze tehdy, je-li úzce spojen s výrobou za účelem řešení současných problémů."


- "Ten, kdo podá nejlepší výkon, bude vždy na prvním místě."


- "Vydělané peníze by mi spálily ruku jako rozžhavený pohrabáč, kdybych nenabídl očekávaný podíl svým věrným asistentům."


- "Neprodám budoucnost kvůli okamžitému zisku!"


- "Podnikání vnímám až na druhém místě jako finanční aktivum. To, co jsem založil, je pro mě spíše impérium a něco, co bych rád zanechal v nezmenšené podobě svým potomkům, aby v něm mohli dále pracovat."


- "K založení [penzijního] fondu nás nevedla jen lidskost, ale spíše zdravý egoismus."


- "Zájem skupiny ztělesňuje vyšší zákon, který musí mít přednost před individuálními zájmy."


- "Být dobře organizován je lepší než zdvojnásobit zisk! Vždy je třeba mít na paměti vzdálenou budoucnost - na té záleží nejvíce."

6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page