top of page

Stavba Jaderné elektrárny Dukovany s výkonem 2040 MW

Aktualizováno: 18. 12. 2022

Jaderná elektrárna Dukovany poblíž obce Dukovany na Třebíčsku byla spolu s Jadernou elektrárnou Jaslovské Bohunice vystavěna na základě smlouvy z roku 1970 mezi Československem a Sovětským svazem.

Práce na projektu začaly o čtyři roky později a samotná stavba v roce 1978. V letech 1985 až 1987 byly uvedeny do provozu čtyři energetické jednotky. Více než 80 % zařízení bylo vyrobeno v Československu, kdy prováděcí projekt zpracoval Energoprojekt Praha, generálním dodavatelem stavby byly Průmyslové stavby Brno, generálním dodavatelem technologie byla Škoda Praha, reaktory vyrobila Škoda Plzeň, parogenerátory Vítkovice a turbogenerátory Škoda Plzeň.


1 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page