top of page

Roosevelt: Čtyři svobody

Z projevu presidenta Roosevelta ke Kongresu ze dne 6. ledna 1941.

V budoucích dnech, které se snažíme zabezpečit, hledíme vstříc světu, založenému na čtyřech stěžejních lidských svobodách.


První je svoboda slova a projevu — všude na světě.


Druhá je svoboda každého člověka, vyznávati Boha po svém —všude na světě.


Třetí je vysvobození z nouze, což znamená, přeloženo do světových pojmů, hospodářské dorozumění, zajišťující v každé zemi zdravý mírový život všem obyvatelům — všude na světě.


Čtvrté je vysvobození ze strachu, což znamená, přeloženo do světových pojmů, všesvětové omezení zbrojení do takové míry a v tak plném rozsahu, aby žádný stát nebyl schopen spáchati hmotný útok na žádného souseda — nikde na světě.


Toto nikterak není vidina dalekého tisíciletí. Toto je jasná základna takového světa, jakého můžeme dosíci za svých časů a v tomto pokolení. Takový svět je přímým protikladem tak zvaného nového řádu tyranie, který diktátoři se pokoušejí vytvořit třeskem bomb…

33 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page