top of page

Politika 4.0 pro 21. století

Občan ministrem svého svobodného prostředí i jednočlennou politickou stranou.

Jako obhájce svobody, republikánství, hodnot západní civilizace, svobodomyslného tvůrčího kapitalismu a omezování byrokracie do účelného rozsahu, chci, aby se tímto směrem změnila Česká republika, Evropa i svět – s dlouhodobým ideálem vzniku evropské či planetární konfederace.


Mám vizi. Vizi trvale udržitelné esenciální ochrany svobod a státu jako efektivního servisního centra občanů, kde jedni nežijí na úkor druhých, kde kariérní politiky nepotřebujeme a správu veřejných a občanských služeb lze vykonávat současně s jakoukoli profesí, tzn. neuvolněně.


V tomto „společenském kybernetickém SMART systému 4.0“ pro 21. století, je každý občan ministrem svého svobodného prostředí a jednočlennou politickou stranou hájící své zájmy s politikou trvale udržitelného svobodného rozvoje, která umožňuje pluralitu názorů plného ideologického spektra i životních cest a která dává občanovi do rukou nejsilnější zbraň – informace. Informace detailní, jejich kontext a především se systémově-veřejným i osobním prediktivním dopadem. To mu tak zajišťuje nejlepší „evolučně stabilní strategii občana republiky“, která minimalizuje negativní projevy etatismu a korporativismu.


Více a detailněji se s tím vším lze seznámit na www.ministerstvo.org/, kde odkazy na příspěvky mých blogů umožňují detailnější vhled do jednotlivých témat pro pochopení, že daná vize je uskutečnitelná, přínosná a díky moderním technologiím a metodám „kybernetické republiky“ i dalším logickým krokem vývoje společnosti, kterou se vyplatí začít podporovat a ztotožnit se s ní – a to dříve než se začnou prosazovat formy a metody „kybernetické totality“ skrze etatismus a korporativismus.


Nemusíme si nechávat zajišťovat občanské a veřejné služby skrze kariérní politiky (nejen těch připomínající „prodejce-šmejdy“ vnucující občanům nemorálními metodami předražené nekvalitní služby) a aparáty politických stran (nejen těch připomínající volební „slevové portály“ hromadného „volebního nakupování“ mixu služeb a benefitů).


Tito kariérní politici a aparáty politických stran mohou být poraženi ve volbách koalicí jednočlenných politických stran občanů – ministrů svobodných prostředí.


Už v roce 2025 může být nerevoluční a zákonnou cestou tato vize v ČR zrealizována ústavní změnou a díky ní se může stát ČR etalonem a inspirativním vzorem „kybernetické republiky“ i pro ostatní státy. Může být díky ní i třeba rozpuštěna a zrušena sněmovna, jako dolní komora parlamentu ČR a ponechána pouze její horní komora – senát. Mohou být zavedeny 2 zemské samosprávy místo 13 krajských a může být zrušen úřad prezidenta, který by byl podle švýcarského vzoru nahrazen každoročně voleným předsedou ze sedmi členné vlády pro reprezentační povinnosti.


Stačí splnit tři podmínky během stále více upadajícího současného stavu politiky a její rostoucí nespokojeností s ní:

v senátních volbách 2020, 2022 a 2024 zvolit 61 z 81 senátorů,

v prezidentských volbách 2023 zvolit 1 prezidenta,

ve sněmovních volbách 2025 zvolit 151 poslanců,

kteří se s danou vizí budou ztotožňovat.


6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page