top of page

Přicházející éra „politického metaverza“

Moderní technologie, jako digitální dvojčata či umělá inteligence, se stanou stavebními kameny zcela nového konceptu politického metaverza, které vytvoří rozhraní mezi skutečným a virtuálním světem, přinášející nebývalé možnosti.

Jeho síla i velikost budou větší než součet jeho jednotlivých částí a jeho dosah bude takový, že již velmi brzo kompletně změní způsob, jakým pohlížíme na demokracii a správu věcí veřejných.


Politické metaverzum vyvolá revoluci nejen v tom, jakým způsobem budeme v budoucnu řešit politiku, ale také otevře cestu k novým možnostem, jak vytvářet hodnoty. Politické metaverzum již brzy umožní občanům modelovat, prototypovat a testovat desítky, stovky, nebo dokonce miliony virtuálních politických návrhů v reálném čase a prostředí, které plně respektuje zákony států. A to před tím, než vůbec dojde k jakémukoliv zapojení hmotných a lidských zdrojů do realizace zvolené politiky. Politické metaverzum zahájí novou éru řešení reálných problémů digitálně. Skutečný politický svět je chaotický, hlučný a někdy těžko pochopitelný. Myšlenkou politického metaverza bude vytvořit uchopitelnější spojení mezi skutečným a virtuálním světem, poněvadž virtuální svět bude mnohem jednodušší a pracovat s ním bude navíc mnohem levnější.


Ačkoli lze politické metaverzum popsat jako jediný, všezahrnující digitální svět, tak bude ve třech odlišných sektorech:

- politické metaverzum;

- ideologické metaverzum,

- občanské metaverzum.


Každý s jinou rychlostí vlastního vývoje. Efektivní využívání zdrojů, ke kterému vede nasazení politického metaverza, může zvýšit konkurenceschopnost daného státu a současně vést rozvoj státu směrem k plnění cílů v oblasti udržitelnosti, odolnosti, dekarbonizace a dematerializace, jejichž plnění bude mít rozhodující význam pro další blaho lidstva.


Politické metaverzum nabídne svým aktérům interaktivní reprezentace a simulace skutečného světa v reálném čase. V dějinách politiky představí zcela novou kapitolu. Klíčovým prvkem metaverza bude tzv. imerzivnost - vhledový hluboký „ponor". Politické metaverzum bude v mnoha směrech představovat další krok na již desítky let trvající cestě k digitalizaci politiky a správy věcí veřejných. Politika 4.0, bude klást důraz na integraci fyzických, datově řízených a autonomních systémů pro občanská rozhodnutí a na jejich účasti do klíčových procesů za účelem zvýšení rychlosti a agility.


Ze všech klíčových technologií, na kterých bude politické metaverzum postaveno budou digitální dvojčata. Digitální dvojče je virtuální model, který je vytvořen tak, aby přesně zrcadlil objekt existující v reálném světě. Digitální dvojče obsahuje veškeré informace o fyzickém objektu během celého jeho životního cyklu. Ve skutečnosti mohou digitální dvojčata simulovat dané objekty tak přesně, že je dokážou napodobovat v každém jejich aspektu, jako by byly skutečné. Spojením digitálních dvojčat v jednolitém prostředí budou občané schopni vytvořit to, co se bude považovat za opěrnou strukturu politického metaverza. Spolupráce mezi občany vytvořenými digitálními dvojčaty a simulovanými prostředími bude tzv. „internetem dvojčat". Vzájemné propojení desítek digitálních dvojčat dá občanům možnost simulovat složité vztahy mezi různými objekty, a tím překlenout propast mezi digitálním a fyzickým a vytvořit nové politické metaverzum procesů.


Politické metaverzum zcela přeformuje i celosvětovou politiku a ekonomiku, stejně jako to před pár desítkami let udělal internet. Podobě jako on kompletně změní každodenní zkušenost lidí po celém světě. Politické metaverzum bude mít zásadní dopad na to, jak budeme zažívat kontakt s fyzickým prostředím, jak budeme volit a také, jaký dopad budou mít naše činnosti na životní prostředí. Také správa věcí veřejných je producentem emisí skleníkových plynů a odpadu. Cestou, jak toto změnit, je pokusit se co nejvíce zefektivnit politické procesy.


Politické metaverzum podnítí přechod k novým politickým, ideologickým a občanským modelům, které nahradí dosavadní. Digitální dvojčata budou mít velký potenciál podporovat kvalifikovaná a rychlá rozhodování v reálném světě, která povedou k další optimalizaci procesů, a tím i ke snižování nákladů. Tyto zjednodušené procesy, spolu s možností jejich průběžného vylepšování na základě okamžité zpětné vazby, budou klíčem k dalším výrazným úsporám energií a zdrojů. Potenciál politického metaverza pomoci lidem vyřešit problémy související s udržitelností bude velký. Výhody politiky z domova výrazně omezí cestování, což se projeví snížením uhlíkové stopy. Díky úspoře času, která se získá eliminací dopravy z a do "sněmování" lze vyřídit větší agendu. Domácí prostředí a klid na politiku bude také vyhovovat mnohem více než pobyt v často přelidněných kongresových sálech a zasedacích místnostech. Ty zase nebude třeba naplno vytápět či klimatizovat a svítit v nich.


Politické metaversum bude přirozený další krok v politicko-ekonomickém systému. Jste připraveni?Převzato:

5 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page