top of page

SAE: Předefinování pojmu vůdcovstvíPremiér SAE Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Kdokoli položí otázku: "Je vůdcovská schopnost vrozená nebo získaná?" již udělal svůj první krok na cestě k vůdcovství. Vůdcovství je kombinací inteligence, vynalézavosti, moudrosti, silné osobnosti a touha po velkých věcech. Většina z těchto vlastností jsou vrozenými a dědičnými, přičemž některé z nich mohou být také získanými. Avšak i Ti, kteří se narodili s takovými vlastnostmi, si je musí zdokonalit vzděláním, praxí a komunikací, aby se stali úspěšnými vůdci.

Vůdcovství není udělováno a svěřováno náhodně podle urozenosti, ani zaručováno studiem i těch nejlepších akademií. Osobně znám mnoho absolventů těchto škol, kteří na sobě pracovali a rozšiřovali si své znalosti k dosažení vysokých pozic ve vedení, zatímco se jiní zastavili na určité úrovni, protože jejich vlastnosti a dovednosti jim neumožňovaly udělat další krok. Jsme svědky toho, že zvídavost staví některé lidi do popředí před ostatní na cestě k vůdcovství. Chceme také změnit koncepci vůdcovství, tak aby zahrnovala každého, kdo má ambici, ctižádost a vůli změnit se a také aby byl přínosem a obohacoval svoji společnost.


Když říkáme "vůdce“, lidé mají tendenci představit si politické, vojenské nebo historické osobnosti, které změnily historii svých národů a zemí. Mohou si také představit úspěšné ekonomické vůdce, kteří stvořili firmy a společnosti nebo zasvětili život novým výtvorům a vynálezům. Vrozené vlastnosti těchto lidí, v kombinaci s jejich prostředím a jejich velkou snahou sebe-rozvoje, je udělaly výjimečnými vůdci a umožnily jim přeměnit své národní společnosti a jejich obyvatele. Ale dnes, je pojetí vůdcovství mnohem dalekosáhlejší. Kdokoli, kdo může zlepšit život lidí kolem sebe je vůdcem. Stejně tak každý, kdo může posloužit lidem a udělat je šťastnými je vůdcem. Vůdce je také osoba schopná vytvářet pozitivní změnu, ať už v práci nebo doma a inovovat a vytvářet i ty nejjednodušší věci. Vůdce vyniká ve svém řemeslu, umění, talentu nebo povolání.


Všichni lidé se rodí se zárodky takovýchto kvalit, které mohou být pěstovány a podporovány v růstu, aby se kousek po kousku vyvíjely po cestě k vůdcovství a finálně se rozvinuly do úrovně velkých vůdců. Každý jeden úspěch, který uděláte, každý jeden život, který změníte a každá jednotlivá dovednost, kterou si osvojíte, vás posune o krok blíže stát se lepším vůdcem. Každý den si můžete zlepšit toho vůdce ve vás, abyste se stali lepším člověkem a větší vůdcem. Pokud bychom omezili pojem vůdcovství na mimořádné politické, hospodářské a vědecké osobnosti, tak bychom omezili jeho rozsáhlé pole na velmi omezený okruh lidských bytostí. Všechno se dá naučit a každý člověk je schopen vlastního sebe-rozvoje. Lidský rozvoj vyžaduje celé generace vůdců, aby pozvedli své národy a občany. Velká vize potřebuje nejen velkého vůdce, ale také skvělý pracovní tým s rozmanitými vůdčími schopnosti.


Při pohledu na vůdcovství z této perspektivy, se není třeba ptát, zda je vůdcovská schopnost vrozená nebo získaná, ale spíše se ptát, zda se vůdcem stát chcete nebo nechcete.
7 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page