top of page

Občanství 4.0: Datově řízená správa občanských a veřejných služeb

Aktualizováno: 28. 10. 2020

Návrh projektu TL01000162 (Občanství 4.0: Datově řízená správa občanských a veřejných služeb) do 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

4. průmyslová revoluce zasáhne právní vědy, vzdělávání, zaměstnanost, způsoby komunikace, rozšíří ekonomiku, přičemž má i svou méně pozitivní tvář či dokonce hrozí vytvořením nové e-totality. V politické oblasti se jí zabývají různí řešitelé, ale právě tento projekt s tímto řešitelem navazuje a rozšiřuje myšlenky řešení společenských problémů postupy z technické praxe. Dnešní volby a referenda řešiteli připadají stejně zastaralé jako korespondenční šachy. Vize/projekt je revoluční.


Přínosem pro uchazeče je díky získaným financím a prestiže udělením grantu možnost rozšíření zpracování dílčích kalkulací a vazeb skrze spolupráci s akademickými pracovišti a v dané šířce projektu za daný čas do roku 2020, do kdy se mu chtěl řešitel věnovat. Po 4 volebních kampaních s aktivní účastí řešitele jako lídrem a koordinátorem je řešitel obeznámen i s praktickými znalostmi občanů napříč věkem, oblastí i společenskými vrstvami a uplatnění dané vize zvýší angažovanost v občanském, společenském, ekonomickém i kulturním životě. Nejmocnější zbraní jsou informace.


Cílem projektu a účelem podpory je možnost získání zpětné vazby od občanů po představení vize "osoby samostatně občansky činné" jako efektivnější politické síly než jsou současné politické strany - tzv. jednočlenné politické strany. Záměrem je vytvořit efektivnější systém v poskytování občanských a veřejných služeb a optimálnější struktury v jejich poskytování pro právě vždy žijící generaci občanů a dělajících je nejspokojenějšími a nejšťastnějšími. S ambicí promítnutí této vize do budoucího “Akčního plánu eGovernmentu 2021 – 2025”. Aktuálně je třeba dokončit systematický sběr informací, zahájený v 2014, a algoritmizovat a strukturovat je - viz aktuální stav na www.ministerstvo.org. Výsledek pak podrobit zpětné vazbě od odborné i neodborné veřejnosti články, webem a výstavou.


Synergický efekt bude podporován komunikací na webu www.ministerstvo.org, pomocí odborných článků a výstavou. Dojde k přenášení postupů z jedné oblasti do druhé (z technické do společenské) - inovativními metodami SCAMPER, SMART(ER) a nástroji trendu Průmyslu 4.0. Potřebnost projektu a této vize je dána skutečností klesající úrovně počtu členů politických stran a jejich kreditu u občanů.


Projekt naplňuje daný prioritní výzkumný cíl "využívání dat a IT technologií ve zvyšování participace, vazby na potřeby občanů/ek, rovnému přístupu k veřejným službám" způsobem, že převádí postupy z technické praxe do společenských věd - LCC, RAMS, BIM jako příklady z nástrojů a postupů Průmyslu 4.0.


Základní myšlenkou je, že dokud se nenaučí občan řídit svůj život bude potřebovat vládu. A k tomu aby se naučil řídit svůj život potřebuje přehledné informace a kalkulace, která služba je pro něj levnější či výhodnější (či dělá jej šťastnějším) a zda má být zajišťována skrze veřejný sektor.


Projekt definuje vizi, ve které mají občané umožněno mít nad úřady stejnou moc, jako mají nyní úřady nad občanem. Jde o definování disruptivní společenské inovace či technologie (radikální změna technologie, která překonává a vytlačuje technologii stávající).

11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page