top of page

Nezávislé posuzování pravidel: Právo (1789), audit (1845) a technická kontrola (1866)

Aktualizováno: 18. 9. 2022

Porovnání nejstarších a nejrespektovanějších organizací posuzujících dodržování a dále formujících mezilidská, hospodářská a technická pravidla.


V průběhu debaty o dělbě moci mezi zákonodárnou a výkonnou mocí delegáti Filadelfského ústavního konventu v roce 1787 vytvořili také parametry pro soudní moc. Vytvoření této „třetí větve“ státní moci bylo novým nápadem, v anglické tradici byly totiž soudní záležitosti považovány za doménu královské (výkonné) moci. Delegáti, kteří byli proti silné ústřední vládě, zpočátku tvrdili, že federální zákony mohou být vymáhány soudy jednotlivých států, zatímco jiní, včetně Jamese Madisona, obhajovali federální soudní orgán skládající se z různých tribunálů určených celostátním zákonodárcem. Rovněž bylo navrženo, že soudnictví by mělo hrát určitou roli při kontrole pravomoci výkonné moci vetovat nebo revidovat zákony.


Nejvyšší soud Spojených států amerických (Supreme Court of the United States - SCOTUS) je nejvyšším orgánem soudní moci v rámci federálního soudnictví ve Spojených státech. Skládá se z devíti členů: předsedy (Chief Justice) a osmi soudců (Associate Justice). Členy do Nejvyššího soudu Spojených států amerických jmenuje prezident a jsou schvalováni senátem. Bývá zvykem, že členové Nejvyššího soudu jsou ve funkci až do konce života nebo do své rezignace a odchodu do důchodu, ale nejsou odvoláváni. Na základě rozhodnutí v kauze Marbury vs. Madison je též americký Nejvyšší soud strážcem ústavnosti a může rušit neústavní zákony a akty státní moci.
V roce 1845 otevřel William Welch Deloitte svou kancelář v Londýně. Deloitte byl první osobou, která byla jmenována nezávislým auditorem veřejné společnosti, konkrétně společnosti Great Western Railway. Kancelář v New Yorku otevřel v roce 1880. Dne 1. března 1933 vypovídal plukovník Arthur Hazelton Carter, předseda Společnosti autorizovaných veřejných auditorů státu New York a vedoucí partner společnosti Haskins & Sells, před Výborem pro bankovnictví a měnovou politiku Kongresu USA. Carter svou výpovědí pomohl přesvědčit Kongres, že nezávislý audit by měl být pro veřejné společnosti povinný.


Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte), je aktuálně nadnárodní společnost poskytující profesionální služby v oblasti auditu, daní, konzultingu, podnikových rizik a finančního poradenství prostřednictvím cca 250 tisíc zaměstnanců po celém světě. Deloitte je jednou z tzv. Velké čtyřky auditorských firem a také největší sítí profesionálních služeb na světě podle tržeb a počtu odborníků.
TÜV (Technischer Überwachungs-Verein - Technické kontrolní sdružení) je německé sdružení organizací, které se zabývají testováním výrobků všeho druhu, za účelem ochrany lidí a životního prostředí proti různým nebezpečím. Jako nezávislý konzultant kontroluje provozy, energetická zařízení, motorová vozidla, zařízení a výrobky. Mnoho činnosti TÜV spočívá též v oblasti projektového vývoje energetických a dopravních konceptů, v řešení problémů v oblasti ochrany životního prostředí, a v působení jako standardizační organizace. Mnoho z organizací sdružených v TÜV také poskytuje certifikační služby pro různé standardy.


Vznik sdružení je historicky spjat s dobou, kdy s rostoucím počtem a účinností parních strojů během průmyslové revoluce docházelo ke stále častějším nehodám způsobeným výbuchem (prasknutím) kotlů. Po výbuchu kotle v mannheimské Aktienbrauerei v lednu 1865 se prosadila myšlenka podrobovat kotle pravidelným dobrovolným kontrolám, jak tomu bylo již ve Velké Británii. K plánům se připojilo dvacet bádenských majitelů kotlů, kteří nakonec 6. ledna 1866 v prostorách mannheimské burzy založili "Gesellschaft zur Ueberwachung und Versicherung von Dampfkesseln" (Společnost pro dohled a pojištění parních kotlů). Jednalo se o první kontrolní společnost na evropském kontinentu. Další německé země a regiony ji následovaly. Tyto nezávislé regionální kontrolní organizace ve formě spolků byly v prevenci nehod tak úspěšné, že od roku 1871 je členství v takovém spolku osvobozovalo od kontroly státním inspektorem.

8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page