top of page

Matematik,fyzik a polyhistor André-Marie Ampère:Budoucí věda o vládě by se měla nazývat kybernetika

André-Marie Ampère (20. ledna 1775 - 10. června 1836) byl francouzský fyzik, matematik a laický katolík, jeden ze zakladatelů vědy o klasickém elektromagnetismu, kterou označoval jako "elektrodynamika". Je také vynálezcem mnoha aplikací, například solenoidu (termín, který sám vymyslel) a elektrického telegrafu. Jako autodidakt byl Ampère členem Francouzské akademie věd a profesorem na École polytechnique a Collège de France. Je po něm pojmenována jednotka SI pro měření elektrického proudu - ampér. Jeho jméno je také jedním ze 72 jmen napsaných na Eiffelově věži.


Mezi jeho citáty patří:


- Věřte v Boha, v jeho prozřetelnost, v budoucí život, v odměnu dobrým, v trestání zlých, ve vznešenost a pravdivost Kristova učení, ve zjevení tohoto učení zvláštním božským vnuknutím pro spásu lidského rodu.


- Budoucí věda o vládě by se měla nazývat "kybernetika".


- K syntéze dochází tehdy, když se v ní kombinují soudy, které jsou nám známy z jednodušších vztahů, a vyvozují se z nich soudy vztahující se ke vztahům složitějším. O analýzu jde tehdy, když ze složité pravdy vyvozujeme jednodušší pravdy.


- Obvykle se logika dělí na zkoumání idejí, úsudků, argumentů a metod. Poslední dvě jmenované se obvykle redukují na úsudky, tj. argumenty se redukují na apodiktické úsudky, že z takových a takových premis vyplývají takové a takové závěry, a metoda se redukuje na úsudky, které předepisují postup, který je třeba při hledání pravdy dodržovat.


- Buď jedno, nebo druhé [analýza nebo syntéza] může být přímé nebo nepřímé. Přímý postup je tehdy, když je výchozí bod znám - přímá syntéza v prvcích geometrie. Náhodným spojováním jednoduchých pravd mezi sebou se z nich odvozují pravdy složitější. To je metoda objevování, zvláštní metoda vynálezů, v rozporu s obecným míněním.

15 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page