top of page

Veteráni západní fronty a ÚSČS: Vzkaz studentům a dospívající mládeži k záchraně národního povědomí

Aktualizováno: 9. 8. 2021

U příležitosti padesátého výročí konce druhé světové války sepsali Lubor Zink (Kanada), Leopold Rozbořil (USA),

Pavel Retter (Austrálie) a Čeněk Adamec (Praha) - jako čtyři veteráni západní československé armády a členové výboru Ústředního svazu československého studentstva (ÚSČS), hlásící se k Masarykově humanitní demokracii, Komenského imperativu vzdělanosti a Husově hledání pravdy - vzkaz pro zburcování mládeže k záchraně národního povědomí.


"Studujte Masarykův odkaz, který vám byl zkreslen či zatajen jeho ideologickými pomlouvači a kolektivistickými revizionisty moderní historie. Pro naši mravní a duchovní obrodu jsou stále aktuální myšlenky obsažené v Ideálech humanitních, v České otázce, v Sociální otázce a ve Světové revoluci.


S poznáním duchovní velikosti tohoto odkazu spojujte svou politickou práci i činnost ve všech sférách denního života. Splníte tak předpoklady k žádoucímu pokračování v práci první republiky na postupném vybudování humanitní demokratické společenské struktury. Nezbytným předpokladem ovšem zůstává dokončení nejen Masarykem požadovaného "odrakouštění" (v krizích "osmičkových" roků - 1938, 48 a 68 - byla chybějící občanská spoluzodpovědnost za řízení státu a národa osudná), ale nyní navíc ještě obtížnější "odbolševizování". To vyžaduje očistu veřejného života od nánosů politického gangsterizmu, prospěchářského kolaborantství, korupce a hospodářského loupežnictví, neboť vytouženou lepší budoucnost nelze stavět, ani s brilantním plánem v ruce, na písku, natož na zkrvaveném písku.


Nedopusťte, aby se zapomínalo na našeho prvního prezidenta a řiďte se jeho dnes zvláště potřebným příkazem:

"Nebát se a nekrást!"


Ve všem, co konáte a budete dělat pro lepší budoucnost vás, vašich potomků, národa a člověčenstva, mějte na paměti nesmlouvavě pravdivé, historií potvrzené diktum, že kdo se nepoučí z chyb a omylů minulosti, je odsouzen je opakovat."Zdroj:

Čelovský, B. – Kopiník svobody: Život a dílo nevšedního novináře, nakladatelství Tilia, 2001

18 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page