top of page

Karl Raimund Popper: Citáty anti-totalitárního kritického realismu

Sir Karl Raimund Popper (1902-1994) byl rakousko-britský filozof, profesor, představitel moderního liberalismu a jeden z největších filozofů vědy, jehož filozofií byl kritický racionalismus. Mezi jeho citáty patří:

1) Neomezená tolerance nutně vede k vymizení tolerance. Pokud bychom rozšířili neomezenou toleranci i pro ty, kteří jsou netolerantní, pokud nejsme připraveni bránit tolerantní společnost, pak tolerantní budou zničeni a tolerance s nimi. Měli bychom tedy požadovat, ve jménu tolerance, právo netolerovat netolerantní.


2) Žádný racionální argument nebude mít racionální vliv na člověka, který nechce přijmout racionální postoj.


3) Opravdová ignorance není v absenci znalostí, ale v odmítání jejich získávání.


4) Každý intelektuál má mimořádně obrovskou odpovědnost. Má tu čest a příležitost studovat. Na oplátku za to vděčí svým bližním (nebo "společnosti"), aby představoval výsledky svého studia, tak jednoduše, jasně a skromně, jak jen může. Nejhorší věcí, kterou intelektuálové mohou udělat (kardinálním hříchem) je stavět se do role velkých proroků, aby zapůsobili na své bližní nejasně záhadnými filozofiemi. Kdokoli, kdo nedokáže mluvit jednoduše a jasně by měl mlčet a pokračovat v práci, dokud tak nesvede.


5) Růst znalostí plně závisí na zpochybňování.


6) Válka idejí je řeckým vynálezem. Je to jeden z nejdůležitějších vynálezů všech dob. Skutečně, možnost bojovat pomocí slov a myšlenek místo boje meči je samotným základem naší civilizace a zejména v jejích právních a parlamentních institucích.


7) Nevolíme si politickou svobodu, protože nám slibuje to či ono. Volíme ji, protože jen ta umožňuje důstojnou formu lidského soužití, jediná forma, v níž můžeme být plně zodpovědní sami za sebe. Zda si uvědomíme její možnosti závisí na nejrůznějších faktorech - a především na nás samotných.


8) Ti, kteří nám slibují ráj na zemi, nikdy nevyprodukovali nic jiného než peklo.


9) Skutečně osvícený myslitel, skutečný racionalista, nikdy nechce nikomu mluvit do čehokoli. Ne, ani nechce přesvědčovat. Stále si je vědom, že se může mýlit. Především oceňuje intelektuální nezávislost ostatních tak moc, že je nechce přesvědčovat na čem záleží. Mnohem raději vítá rozpory, nejlépe ve formě racionální a disciplinované kritiky. Nesnaží se přesvědčovat, ale povzbuzovat – vyzývá ostatní, aby formulovali svobodné názory.


10) Já osobně nazývám typ vlády, která může být odstraněna bez násilí "demokracie" a ty ostatní "tyranie".


11) Nedovolte, aby vás vaše sny o krásném světě odlákaly od práv pro lidi, kteří trpí teď a tady. Naši současníci mají právo na naši pomoc. Žádná generace nesmí být obětována v zájmu generací budoucích.


12) Každé vyřešení problému přináší nové nevyřešené problémy.


13) Použití násilí je odůvodněno pouze v tyranii, která dělá reformy, které by byly bez násilí nemožné a měly by mít jediný cíl, kterým je zajistit stav, který zavede reformy bez možnosti použití násilí.


14) Optimismus je povinností. Budoucnost je otevřená. Není předurčena. Nikdo ji nedokáže předpovědět, kromě náhodných tipů. My všichni přispíváme k určení jaká bude, tím co děláme. My všichni jsme stejnou měrou odpovědní za její úspěšnost.


15) Pokud si přejeme, aby naše civilizace přežila, musíme skoncovat se zvykem uctívat velké osobnosti.


16) Stali jsme se tvůrci našeho osudu, když jsme se přestali představovat jako jeho proroci.


17) Musíme plánovat z hlediska svobody a nejen z hlediska bezpečnosti, pokud pro nic jiného, tak proto, že jen svoboda může bezpečnost udělat bezpečnou.


18) Je nesprávné ptát se, kdo má vládnout. Možnost volit, tak, že špatná vláda padne je dostatečná. To je demokracie.


19) Je špatné a nebezpečné vychvalovat svobodu říkáním lidem, že budou určitě v pořádku, jakmile budou svobodní. Co můžeme maximálně o demokracii a svobodě říct, je, že dají našim osobním schopnostem trochu více vlivu na to, jak dobře se budeme mít.


20) Konspirační teorie ve společnosti jsou typickým důsledkem sekularizace náboženských pověr. Víra v Homérské bohy, jejichž spiknutí vysvětlovalo historii trojské války odezněla. Bohové jsou opuštěni. Jejich místo nahradili mocní muži a skupiny - zlověstné nátlakové skupiny, jejichž špatnost je zodpovědná za všechna zla, kterými trpíme - například sionističtí mudrci, monopolisté, kapitalisté či imperialisté.


21) Když vstupujeme do nové životní situace a jsme konfrontováni s novým člověkem, přinášíme si s sebou předsudky z minulosti a našich předchozích zkušeností s lidmi. Tyto předsudky projektujeme na nového člověka. Ve skutečnosti, je poznávání člověka do značné míry otázkou opuštění od projektování; rozptýlení kouřové clony toho, co si představujeme a jejich nahrazení realitou jaká ve skutečnosti je.


22) Každý objev obsahuje iracionální element nebo tvůrčí intuici.


23) Naše znalosti mohou být jen omezené, zatímco naše nevědomost musí nutně být nekonečná.


24) Trval jsem na tom, že musíme být tolerantní. Ale také se domnívám, že tato tolerance má své meze. Nesmíme věřit těm anti-humanitárním náboženstvím, které nejen káží destrukci, ale také podle toho jednají. Protože pokud bychom je tolerovali, tak bychom se stali spoluodpovědnými za jejich činy.


25) Dějiny mocenské politiky nejsou nic jiného než dějiny mezinárodního zločinu a morového vraždění. Těmto dějinám se učí ve školách a mnozí z největších zločinců jsou prezentováni jako hrdinové.2 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page