top of page

Karel Havlíček Borovský – pozvedávající, probouzející

Karel Havlíček Borovský (1821-1856) byl básník, obchodník a zastánce svobody (nejen) v podnikání. Ve 24 letech byl vrcholovým novinářem a v 27 letech byl poslancem říšského sněmu. I když zemřel v 35 letech, tak dokázal, a stále dokáže, inspirovat velké množství lidí. Např. T. G. Masaryk nejen přebíral některé jeho zásady a slogany, ale i obdivně připouštěl, že Havlíček byl jasnější hlava než on sám a že uměl myšlenky lépe formulovat a stylizovat.

Zastával také názor, že církevní praktiky odvádějí svými malichernostmi, jak od poselství evangelií, tak od vlastního myšlení a svými rituály zbavuje lidi kritických schopností což je vede ke slepé poslušnosti mocných - „Každý, kdo chce přispěti k poražení světského absolutismu musí bojovati napřed proti církevnímu – duchovní despocie je třikrát tužší než světská."


Zdůrazňoval, že pokud není náboženství záležitostí zcela osobní a oddělenou od státu, pak: „Pokrytci, kteří sami nic nevěří, budou ve jménu náboženství pronásledovati poctivé lidi, kteří něčemu věří“.


Nešlo mu tedy jen o „svobodu vyznání“ ve smyslu výběru církve a jejich koexistence, ale i o omezení dogmatismu: „Aby každý mohl své upřímné mínění o náboženských věcech vyznati, aniž bude za kacíře, za rouhače atd. považován.“


Názory a citáty i pro dnešní dobu:


- Kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet nebo chválit.


- Nečinně se chovat, je nazpět jít.


- Když milovat, tak milovat celou duší, celým srdcem, jen nic polovičatého.


- Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana poctivých a strana nepoctivých; poznáte a rozeznáte je podle toho, kterak školství podporují.


- Každý je demokrat, když jde o někoho vyššího, než on jest, a každý je aristokrat vedle nižšího. Ta pravá demokracie však neleží v tom, abychom se rovnali vyšším, což lehké jest, nýbrž abychom se nevypínali nad nižší, než jsme sami; každý musí začít s demokracií sám u sebe a pak to půjde.


- Kdo sám v sebe doufá, ten nejlepší podporu naleznul.


- Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový pařez největším mudrcem.


- Zle, matičko, zle, Švarcenberci zde“.


- Pořádný muž od lůzy tím se označuje, že čemu nerozumí, to neprovozuje.


- Byrokracie je ten nepřirozený způsob vlády, při kterém se úřady do všeho občanského života míchají, všechno občanům předepisují, žádnou svobodnou vůli a samosprávu jim nenechávají. Je to způsob vlády, při kterém, jak praví Andriani, ani vrabec nemůže spadnout ze střechy, aby se o tom k ministerstvu nepodala zpráva.


- Byrokracie je, když si může každý ministr, tedy jeden člověk, podle okamžitého svého nápadu vydat na cokoli několik milionů neb až na sta milionů, které musí země, to znamená celý národ, zaplatit, kdežto v dobře řízeném právním státě nesmí být bez povolení sněmovny uložena žádná nová výloha.


- Něco jiného je úřednictvo a něco zcela jiného byrokracie, úřednictvo musí být v každém dobře řízeném státě, byrokracie je neštěstí každého.


- Za pravdu je různá sazba, jednou pomník, jindy vazba. Kdo ji řekne dřív než včas, tomu pravda zláme vaz!"


- Nechoď, Vašku, s pány na led, mnohý příklad známe, že pán sklouzne a sedlák si za něj nohy zláme.


- Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá mít žádné jmění, nýbrž aby bylo všechno společné a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tady hned na první pohled každý, že takové učení je nanejvýš bláznovské a že se mohlo jen vyrojit z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy chtěli z člověka učinit něco buď lepšího, neb horšího, ale vždy něco jiného, než je člověk.9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page