top of page

Havel: Existenciální revoluce vědomých bytostí s duší a odpovědností

Citace z knihy Václava Havla Letní přemítání z roku 1991.


Všechna má pozorování a všechny mé zkušenosti mne totiž s neobyčejnou vytrvalostí ujišťují o tom, že má-li dnešní planetární civilizace nějakou naději na záchranu, pak tato naděje dříme především v tom, co rozumíme lidským duchem. Nechceme-li se navzájem vybít v národnostních, náboženských či politických svárech, nechceme-li, aby nás tu byl za chvíli dvojnásobek, z něhož by polovina umírala hlady, nechceme-li se vystřílet balistickými střelami s jadernými náložemi nebo vyhubit speciálně k tomuto účelu vypěstovanými bakteriemi, nechceme-li, aby jedni beznadějně hladověli a druzí vrhali tuny obilí do oceánu, nechceme-li se udusit ve skleníku zeměkoule, kterou my sami ohříváme, být spáleni paprsky pronikajícími ozonovými dírami, které sami vyrábíme, nechceme-li zcela vydrancovat nerostné zásoby této planety, bez nichž se neobejdeme, nechceme-li tedy nic z toho, pak se musíme – jako lidstvo, tedy jako lidé, jako vědomé bytosti s duší a odpovědností – nějakým způsobem vzpamatovat. Kdysi jsem to nazval existenciální revolucí. Měl jsem tím na mysli jakousi všeobecnou mobilizaci lidského svědomí, lidského ducha, lidské odpovědnosti, lidského rozumu. Že nemohu za těchto okolností považovat vzdělanost, výchovu a kulturu jen za jakési ozdoby života, zpestřující nám volný čas, je snad pochopitelné.


Jak tedy vidím naši budoucnost v této oblasti? Doufám, že to nebude považováno za další důkaz mého kryptosocialismu, řeknu-li, že náš stát – jakkoli by byl chudý – by neměl ve sféře pěstování své duchovnosti a vzdělanosti šetřit. Ostatně i v nejvyspělejších státech směřují státní investice především k rozvoji vzdělanosti, vědy a kultury. Každá koruna, kterou stát do nich investuje, se mu po čase tisíckrát vrátí, byť to bude návrat dosud známými výpočetními technikami nezjistitelný a nezmapovatelný. Metody budou přirozeně jiné, tržním podmínkám odpovídající. Veřejně kontrolovatelné. Od státní byrokracie maximálně odpoutané. Maximální pluralitu zabezpečující. Vedle subvencí budou existovat nadace, daňové odpisy a úlevy, fondy, granty, všechno možné.


7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page