top of page

Havel: Školstvím k sebevědomému občanství

Aneb Letní přemítání po 28 letech. Citace z knihy Václava Havla Letní přemítání z roku 1991.

Základní sférou, na které tu záleží, je školství. Proto o něm alespoň několik slov. Jaké bude? Myslím, že za deset let by mělo být už plně zreformováno a zkonsolidováno. Nejde pochopitelně jen o rekonstrukci školních budov, výbavu učebními pomůckami, včetně počítačů, nové učebnice. Především jde o jeho novou koncepci. Školy všech stupňů musí v mladých lidech pěstovat svobodomyslného ducha a samostatné myšlení; osobnosti pedagogů v nich musí lidsky působit na osobnosti žáků; školství je prostě třeba humanizovat, jak v tom smyslu, že jeho základním atomem bude lidská osobnost učitele, vytvářející kolem sebe „silové pole“ inspirace a příkladu, tak v tom smyslu, že u všech oborů bude technické či odborné vzdělání přiměřeně a daleko víc než dnes kombinováno se vzděláním obecně humanitním. Úkolem školy není vyrábět nějaké „fach-idioty“ podle potřeb různých resortů národního hospodářství, ale cílevědomě rozvíjet individuální schopnosti studentů a vysílat do života lidi hloubavé, kteří jsou schopni zamýšlet se i nad všemi širšími souvislostmi svého oboru, společenskými, historickými i filozofickými. Základních lidských otázek, jako je smysl našeho bytí, struktura prostoru a času, vesmírný řád a postavení lidské existence v něm, se ostatně dnes tak či onak musí dotknout každý, kdo se obírá svou vědeckou disciplínou vskutku vážně a důkladně, od chemika přes matematika až po zootechnika. Škola musí vést mladé lidi také k sebevědomému občanství; nebudou-li se o politiku zajímat všichni, stane se doménou těch nejméně vhodných.

4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page