top of page

Grafické schéma státních úřadů,jejich zaměstnanců a výdajů-rok 2010

Grafické schéma umožňuje v některých případech lepší přehled o dané problematice. Během veřejné diskuse o nutnosti zastavení zadlužování ČR dochází ke sporům, kde a proč by se měla či neměla zavádět úsporná opatření, často bez komplexní znalosti hlavních výdajů státní správy. Tento článek proto přehledně zobrazuje počty státních zaměstnanců a velikosti největších výdajů vybraného roku ze státního rozpočtu.

Hodnoty, které jsou zakresleny v grafickém schématu vycházejí z následující tabulky a byly získány ze Státního závěrečného účtu dle Ministerstva financí ČR pro rok 2010, kdy ČR hospodařila s deficitem 165,9 miliard Kč.

Kromě 198 299 státních zaměstnanců je také ze státního rozpočtu vypláceno 230 784 osob dle zákona č. 262/2006.


Z důvodu popularizace železniční dopravy bylo také do schématu přidáno zobrazení odhadovaných celkových (450 miliard Kč) a ročních (45 miliard Kč) investičních nákladů na vysokorychlostní železniční trať (obdoba dálnic v silniční dopravě), jejíž výstavba je vládami ČR neustále oddalována z důvodu nedostatku financí, i když původní plán výstavby byl stanoven na konec 90. let a ČR se nyní stává, v tomto ohledu, bílým ostrůvkem na mapě vysokorychlostních železničních tratí.


Vedle odhadovaných ročních daňových úniků ve výši cca 30 miliard Kč a míry korupce u veřejných zakázek za 244,3 miliard Kč, dosahující minimálně cca 5% a maximálně cca 15%, byla ve schématu vyznačena i maximální míra daňových úniků o velikosti cca 200 miliard Kč, vycházející ze zdanění současné šedé ekonomiky, která v ČR dosahuje cca 17% HDP – viz. závěrečný obrázek.Závěrem lze konstatovat, že současná, často asociální, vládní úsporná opatření a škrty nejsou jediná cesta k vyrovnanému rozpočtu, ale že může či spíše musí být nahrazena omezením současného státního plýtvání a to ve formě:

- zamezení daňových úniků;

- minimalizací korupce ve veřejných zakázkách;

- napodobení formální struktury české státní správy vybranému, lépe fungujícímu zahraničnímu vzoru (např. Švýcarsku).


Státní správa se musí změnit z administrativně-nemotorně velké na akceschopně-silnou při prosazování zákonných opatření a to cestou její větší decentralizace a minimalizací státních regulací a dotací, umožňující zákonné pokřivení trhu ve prospěch různých podnikatelských zájmů a vytvářející tzv. Crony capitalism (tzn. já-na-bráchismus či korporátní, mafiánský kapitalismus), v poslední době vznikající především díky závazným formálním požadavkům současných směrnic EU, vydávaných evropskými socialistickými a lidoveckými politickými skupinami (v ČR zastoupeny ČSSD, KDU-ČSL a TOP09).5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page