top of page

Buckminster Fuller: Technologická revoluce na kosmické lodi „Země“

Aktualizováno: 22. 12. 2020

Výpisky z knihy Grunch of Giants z roku 1983., ve které si Richard Buckminster Fuller pokládá otázku: „Může náš systém politické svrchovanosti národů a zisků korporaci přežít nevyhnutelnou technologickou revoluci, která je vyvolána potřebou předejít válkám pomoci celosvětového nárůstu životního standardu?“

…Studuji účinnost technologického vývoje ve všech jeho neočekávaných obměnách, které se ocitají v centru zájmu lidstva, a ve všech neočekávaných způsobech, jakými mění lidské chování a možnosti.


Uvědomuji si plně, že technologicky má dnes lidstvo poprvé v celé své historii příležitost vést naši planetu takovým způsobem, aby všichni lidé dosáhli podstatně pokročilejšího standardu výživy a bydlení, než jaký kdokoli dosud poznal.


To je možné nikoli proto, že jsme našli více fyzických zdrojů. Zdrojů jsme měli vždy dost. Rozdíl spočívá v tom, že se dnes výrazně zlepšilo naše know-how specializovaných inovací, jejichž všechny neviditelné realizace se podílejí na možnosti blahobytu pro všechny.


Vím, že ho lze uskutečnit pouze pomocí technologické revoluce zahrnující celou kosmickou loď Zemi, s použitím všech zdrojů a know-how v rámci integrovaného regeneračního systému, jako u každého úspěšného korábu na moři nebo každého biologického organismu…


…Vesmírný koráb Země má dnes 150 admirálů. Pět admirálů v soukromých kajutách hned nad lodními palivovými nádržemi prohlašuje, že vlastní naftu. Admirálové s kajutami kolem lodní kuchyně, jídelny a ledniček tvrdí, že jim patří veškeré jídlo. Ti s kajutou vedle záchranného člunu hlásají, že člun je jejich, a tak dále. Na palubě navíc probíhá hra zvaná obchodní bilance. Zakrátko má většina admirálů schodkový rozpočet. Admirálové na pravoboku celou dobu tajně plánují naklonit loď na levobok natolik, aby se admirálové na levoboku utopili, zatímco admirálové na levoboku se tajně snaží naklonit loď na pravobok a utopit admirály na pravoboku. Nikdo nevěnuje pozornost řízení lodi ani jejímu nasměrování k nějakému přístavu. Dochází jídlo i palivo. Brzy je jasné, že loď nedojede ani do přístavu pro nové zásoby. Konec…


… Síť v podobě internetu spojuje lidstvo do sféricky tvarovaného, samovolného svazku, ovšem v lokálních autonomních vládách včerejška zcela zaujatých sebou je výlučné řízení většinou ponecháno sobecky úspěšným a zavedeným menšinám včerejška…


…Je evidentní, že úroveň technické „výhody" dosažená celosvětovou průmyslovou produkční zdatností, realisticky zhodnocená a jasně vyjádřená, dokazuje, že lidstvo právě dosáhlo stavu komplexní technické převahy postačující k poskytnutí milionářské úrovně žití na udržitelné bázi po neomezenou dobu pro všechny z více než čtyř miliard lidských pasažérů vesmírné lodi Země. Když do počítačů světa bude řádně vložen ekonomický účetní systém světa, rychle se ukáže, že komplexní ekonomický blahobyt pro celé lidstvo je dnes uskutečnitelný v rámci dekády technické vědy. Vše, co potřebuje, je posun z produkce zbrojařství do produkce životastrojů.


Historicky nebývale rozsáhlý a neviditelný nadnárodní Grunch gigantů je příliš velký, aby mohl být pochopen, proto jen obtížně vytušme a uvěříme. že téměř všestranně počítačově zpracovávaný gigant může být nejefektivnějším prostředkem evoluce zřízení celosvětového socioekonomického systému, nejlogičtěji se hodícího k hromadné výrobě a distribuci svých produktů a služeb s cílem ekonomického blahobytu lidstva. Mohlo by se stát, že počítačové operace nadnárodních gigantických korporací zahrnujících celý svět k úžasu korporativních ředitelů a překvapení lidu přimějí Grunch k výnosnému odložení všeho, co není pravdivé…


… Aby k tomu byl gigant úspěšně doveden, musí podstatná většina lidstva a posléze celé lidstvo realisticky pochopit lživost větší části akademických předpokladů a pouček, na nichž jsou založeny špatné podmíněné reflexy „vzdělané" společnosti… Když eliminujeme to, co není pravdivé, bezděky připouštíme to, co je pravdivé. Když se světová společnost zbavuje toho, co je experimentální důkazy vyloučeno jako nepravdivé, a všezahrnujícím způsobem vkládá do svého počítače matematické vzorce všeho, co lze experimentálně prokázat jako pravdivé, všechny sobecké, společensky zhoubné vlastnosti giganta zmizí a společensky výhodné schopnosti převládnou a budou se šířit.


Existuje naléhavé nutkání ze strany značného počtu příslušníků světového „mládí" — bez ohledu na jejich věk — udělat na základě své intuice, která probouzí netrpělivost a stále vrtošivější skupinovou psychologii, něco správného. Touha po otevřené fyzické revoltě se objevuje dokonce mezi některými z těch, kteří vědí, že existuje nekrvavá vědecká revoluční možnost nastolit socioekonomický blahobyt pro všechny.


Potenciální společenská revoluce dnes může poprvé v historii přinést ekonomický blahobyt pro všechny a všeobecné uspokojení. Nepředstavuje pomstychtivou likvidaci ekonomicky úspěšné menšiny, ale vyzdvižení celého lidstva na udržitelnou vyšší úroveň existence a interakce, jakou lidé dosud nezažili ani se jim o ní nesnilo.


Nikdy dříve v celé historii nebyly nespravedlnost a hybnost nepřemýšlející moci peněz více zřejmé tak velkému počtu vzdělaných, schopných a konstruktivně uvažujících lidí na celém světě. Blíží se kritický okamžik, kdy intuice zodpovědné, přemýšlivé většiny lidstva, která tvoří protipól k roztrpčeným rozbíječům strojů a mstícím se Robinům Hoodům a která stojí před problémem všeobecné funkční diskontinuity technicko-ekonomického systému obsahujícího národy, se bude domáhat celosvětové změny orientace naší planety a dosáhne jí. V tom kritickém okamžiku si zodpovědná, přemýšlivá většina uvědomí, že odpovídající kapacita neviditelné technologie potřebné k udržitelné obživě všeho lidstva závisí na všech zdrojích, fyzických i metafyzických, využívaných vždy a pouze pro celé lidstvo na celém světě v podobě naprosto integrovaného technicko-ekonomického systému fungujícího díky každodennímu příjmu především sluncem vyzařované energie.


Účel integrovaného světového technicko-ekonomického systému se liší od svazu 150 autonomně fungujících národních států, podobného Spojeným národům. To vše lze dnes obecně hodnotit v jednotkách času a energie. To vše může navodit regenerativně iniciativní vstřícný přístup lidských jedinců ke stále přibývajícím technicko-ekonomickým prostředkům. Úroveň přístupu iniciativních jednotlivců ke společným prostředkům bude záviset na předváděném výkonu a udržitelné integritě stále dopředu hledící konstrukční schopnosti jednotlivce.


Dobrovolně jsem půl století podněcoval promyšlenou, přirozenou, s tempem zrání plynoucí revoluci, ozbrojen fyzicky zjevnými pákami životastrojů, s nimiž jsem usiloval o pozdvihnutí celého lidstva k uskutečnění přirozeně udržitelného, všem dostupného, stále vyššího životního standardu.


Již se ocitáme na kritické křižovatce nevyhnutelné revoluce. Otázka zní: Podaří se ji zdárně provést dříve, než úspěch znemožní jeden jedinec ovládaný pouze instinktivním strachem a nevědomostí, který s oprávněním či bez něho první zmáčkne tlačítko spouštějící řetězovou reakci tlačítek atomové sebevraždy?


Jediné, štěstí slibující východisko všech lidských jedinců je podmíněno našimi nejvyššími intelektuálními dovednostmi a společným, ega zbaveným, nesobecky milujícím zaujetím pro sdružování a využitím nejmocnějších nástrojů, kam patří:


a) rodina univerzálních vědeckých principů řídících funkční konstrukci samotného věčně regenerativního vesmíru;


b) pochopení a účinné využití synergetiky, které představují srozumitelný, všestranného zobrazování schopný, matematicky uspořádaný systém využívaný přírodou, což znamená vyhýbat se mentálně oslabujícímu, pro širokou většinu lidstva nepřípustnému, pseudomatematickému souřadnicovému systému využívanému současnou vědou;


c) pochopení hlavních cílů a operačních strategií hlavních opozičních mocenských struktur světové politiky, jejich současný status quo a pravděpodobný budoucí vývoj;


d) pochopení základů ekonomiky, problematiky blahobyt vs. peníze, základních charakteristik a fungováni průmyslu, bankovnictví a trhu s cennými papíry;

e) pochopení vzdělávacího systému a odhalení nedostatků vědy, strojírenství a vzdělání obecně;


f) synergetické pochopení otázky „o čem to všechno je" … a zjištění toho, jaké jsou naše možnosti v konfrontaci s hrozící katastrofou lidstva;

g) individuální objevování Boha širokou většinou lidských jedinců — nikoli objevování náboženství, ale poznání, že každičký jednotlivec má stále okamžitě volnou přímou „horkou linku s Bohem" bez nutnosti zprostředkování ústřední autoritou, bez jakéhokoli rušení: tj. beztížnou nefyzickou komunikaci odehrávající se teologicky mezi diferenciálně limitovanou, beztížnou, nefyzickou, vezdejší, konkrétní myslí jednotlivého člověka a komplexně integrovanou, všestranně neomezenou, beztížnou, věčnou, univerzální myslí Boha.

12 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page