top of page

Evropa "All Inclusive": Pochopení současné migrační krize


Kniha Stěhování národů, s.r.o.: Stručný manuál k pochopení současné migrační krize (s anglickým názvem Europe All Inclusive: A Brief Guide to Understanding the Current Migration Crisis) bývalého českého prezidenta Václava Klause, se spoluautorstvím arabsky mluvícího ekonoma Jiřího Weigla, byla již přeložena do šesti jazyků a nedávno byla vydaná maďarskou Századvég School of Politics Foundation, která je napojena na think tank Századvég, který je blízký politické straně FIDESZ, vedené maďarským premiérem Viktorem Orbánem. V knize autoři píší:


"To, co dnes vidíme, je také zásadní výzvou o budoucnost Evropy... a zejména její "integrovaná" část je plná pokrytectví, pseudo-humanismu a dalších pochybných konceptů. [Když] nejnebezpečnější z nich jsou v současné době módní, a nakonec sebevražedné, ideologie multikulturalismu a human-rightismu... Tyto ideologie podporují myšlenku, že migrace je lidským právem a že právo na migraci vede k dalším právům a nárokům včetně sociálních dávek pro migranty. Evropa je oslabována levicovou utopií, která se snaží přeměnit kontinent, který byl kdysi hrdý na svou minulost, do neschopného solidaristického stavu, přeměňujícího své obyvatele z občanů na závislé klienty."


Následující text jsou výňatky z projevu "Je naše členství v EU skutečné požehnání?", který přednesl Václav Klaus na Korvínově univerzitě v Budapešti dne 22. února 2018:


Přijel jsem do Budapešti, abych se zúčastnil uvedení na trh knihy o aktuální masové migraci do Evropy. Její formální uvedení se uskutečnilo včera v Maďarské akademii věd.


Naším cílem při psaní knihy bylo přispět k vyvrácení falešných a zavádějících interpretací současné evropské migrační krize, které jsou podporovány a propagovány evropskými politickými a intelektuálními elitami s jejich progresivistickými, multikulturními, politicky korektními názory a postoji. Jejich uvažování je založeno na neudržitelném předpokladu, že masová migrace je pozitivním společenským jevem. S tím silně nesouhlasíme. Není to pozitivní jev - destabilizuje Evropu a ohrožuje rozvíjení klidu a míru v jednotlivých evropských zemích.


Historie nás učí, že jakákoli masová migrace vytváří značné kulturní, společenské a politické konflikty, šoky a napětí. Její náklady byly vždy mnohem vyšší než její přínosy. Vidíme to v dnešní době také v Evropě. Náklady, které s ním souvisí, jsou vysoké a viditelné a - abychom byli upřímní - nemohli jsme najít žádné výhody. Je zřejmé, že Evropa nepotřebuje jakoukoli masovou migraci.


Jsme si vědomi specifik týkajících se současné masové migrace, maďarského postoje, který je výsledkem odvážného – a v Evropě jedinečného a izolovaného – postoje premiéra Orbána. Ujišťujeme Vás, že jeho názory jsou v České republice velmi podporovány. Jsem rád, že mohu říct, že můj názor je velmi podobný názorům premiéra Orbána.


Existuje spousta argumentů, které naznačují, že současná migrační krize je spojena s postdemokratickým charakterem EU, že je vedlejším produktem již existující evropské krize; systémových chyb a mylných představ o evropských politikách, zakomponovaných defektů institucionálního uspořádání EU a ideologického zmatku s předsudky evropských multikulturních politických elit.


Moje kritika je založena na skutečnosti, že jsme díky našemu členství v EU znovu řízeni ze zahraničí a že naše svrchovanost je opět značně omezená.


Podstata mé polemiky s opatřeními EU je založena na kritice negativních efektů z ambic ekonomicky centralizovat a nadměrně sjednocovat evropský kontinent. Je také založena na kritice těch, kteří podceňují negativní důsledky nedemokratického potlačení národních států ve prospěch celoevropského řízení.


V komunistickém období byl náš sen stát se svobodnými občany, nejen obyvateli našich nesvobodných států. Pokud jde o masovou migraci, tak se otázka občanství opět stala zásadní. Občanství odráží, že člověk patří ke konkrétní politické komunitě. Rozhodně jsem nesouhlasil s dobře známým a často citovaným prohlášením prezidenta Obamy, když slavně oznámil, že je "občanem světa". Evropské politické elity podobně říkají, že jsou občany Evropy. Je však nemožné stát se občanem Evropy. Evropa není politická komunita. Člověk může být pouze obyvatelem Evropy.


Chci žít v Evropě, kde je méně EU a více národních států. Současná evropská ideologie (nazývám ji "evropeismus") systematicky podkopává tradiční historicky osvědčené stavební prvky evropské společnosti: národní stát, rodinu, člověka.Jsem velmi rád za otevřenější evropské společnosti. Čehož bylo dosaženo v první fázi procesu evropské integrace (v době EHS a ES).


Jsem však velmi kritický k rostoucí byrokratické centralizaci, trvale rostoucím předpisům, které potlačují lidskou činnost a způsobují frustrující de-demokratizaci, což je spojeno s druhou fází evropského integračního procesu (s dobou EU), s evropskou unifikací. Pokud to shrnu, tak naše členství v takovémto subjektu je velmi smíšeným požehnáním. Měli bychom mít odvahu říct to nahlas.3 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page