top of page

„Ekologizační program uhelných elektráren ČEZ“ s výkonem 5 930MW za 111 miliard Kč v letech 1992-98

ČEZ v průběhu let 1992 - 98 odsířil 5 930 MW výkonu v uhelných elektrárnách a dalších přibližně 500 MW vybavil moderními fluidními kotli. Emise oxidu siřičitého i popílku se díky technickým opatřením snížily nejméně o 90 % a emise oxidů dusíku o 50 %. Zrealizoval se tak patrně vůbec nejrozsáhlejší a nejrychlejší ekologický program v Evropě - v Německu trval tento proces dvojnásobnou dobu.


V rámci tohoto programu bylo v elektrárnách instalováno celkem 28 odsiřovacích jednotek a 7 fluidních kotlů, rekonstruovány odlučovače popílku a modernizovány řídicí systémy elektráren. Celkem bylo do modernizace, odsíření a dalších opatření uhelných elektráren investováno 111 miliard korun (46 miliard korun přímých a cca 65 miliard souvisejících investic). Další vlna modernizace uhelných zdrojů ČEZ za více než 100 miliard korun pak proběhla ještě v letech 2008 – 2017.


Před rokem 1989 byla v československé energetice charakteristická prioritní politika levné energie, což mělo neblahé důsledky – plýtvání energií a neúnosný stav životního prostředí. Již v roce 1986 vznikl Komplexní energeticko-ekologický program k odsíření a denitrifikaci největších elektráren na Severu Čech, ale vhodné technologie odsíření spalin na východ od železné opony na trhu nebyly k dispozici. Řešení tohoto „dluhu minulosti“ se stalo prioritou pro tehdejší nově vzniklou energetickou společnost ČEZ, kdy nový zákon o ovzduší z roku 1991 stanovil, že vše se musí stihnout do konce roku 1998. Zásadní problém představovalo zajištění financí na tak náročnou investici. V roce 1991 bylo nemožné získat u bank desítky miliard korun. Do projektu se však podařilo zaangažovat Světovou banku. Podpisem půjčky ENERGY I. ve Washingtonu v červenci 1992 se ČEZ stal první obchodní společností v bývalém východním bloku, která od Světové banky úvěr získala. Byl to signál bankovního domu s vysokou mezinárodní autoritou, že ČEZ je důvěryhodná společnost, která je schopná dostát svým závazkům. To podpořilo snahu ČEZ si dále již značnou část financí obstarat vlastním jménem, bez státních garancí. V roce 1994 tak ČEZ, opět jako první firma z východního bloku, získala od společnosti Standard & Poors investiční rating BBB- a vydala dluhopisy na evropském kapitálovém trhu.Zdroje:

7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page