top of page

Edvard Beneš: Po válce se nevracejme do stavu z roku 1938

Vánoční poselství Edvarda Beneše z 23. prosince 1944 o nevracení se do roku 1938 po pádu Německa, budoucí vládě tvořené celonárodní frontou všech od levice po pravici, kdo nespolupracoval s Němci a se stranictvím ohlížejícím se na zájmy státu s novou administrací správy státu včetně ukrajinsko-ruské správy Podkarpatské Ukrajiny.

… Evropa po pádu Německa se v roce 1945 nemůže vrátit do stavu z roku 1938. Všude budou změny, někde větší, jinde menší, podle toho, jak to tam v roce 1938 vypadalo, a podle toho, co politicky ten či onen v roce 1938 a 1939 - a v letech pozdějších - dělal. Proto v každé zemi evropské, osvobozené od nacistů, je nutně boj o nové poměry. Politické boje o moc, ideologická vření, trestání viníků za poražený fašismus a nacismus – i to je nevyhnutelné a musí přijít všude.


Přijde také k nám. I u nás bude vývoj k novým poměrům, ani my se nevrátíme jen tak jednoduše k roku 1938. Dívám se na to ne stranicky a osobně, nýbrž z hlediska celého velikého historického vývoje 20. století a mám o tom své zcela přesné a určité představy a myšlenky; v tom smyslu diskutujeme také zde ve vládě a ve Státní radě i s našimi spolupracovníky v osvobozenském boji ze Sovětského svazu, jak máme všichni, vy i my, postupovat doma po vyhnání Němců z republiky a jaké mají být naše nové politické plány a programy. Vím, že i vy doma činíte totéž. Všechny hlavní své myšlenky i o této naší budoucnosti jsem vyložil ve své knize Demokracie dnes a zítra a ve své řeči ve Státní radě dne 3. února 1944.


Řekl jsem tehdy, že budeme mít novou konstituci s decentralizovanou správou, zejména pro Slovensko, a že tato naše nová administrace bude vybudována zdola, od obce přes okres k zemi a ke státu na bázi lidové správy a opravdu lidové demokracie. V Českých zemích bude správa česká, na Slovensku slovenská, na Podkarpatsku ukrajinsko-ruská. Vláda bude vytvořena na základě celonárodní fronty tak, že se jí účastní všichni naši političtí činitelé, od tzv. levice až k tzv. pravici, kteří nespolupracovali s Němci, nejsou vinni fašismem a chápou ducha nové doby. Bude se nově organizovat politické stranictví v plné svobodě, ale s větším ohledem na zájmy státu, nežli tomu bylo v roce 1938.


Budeme řešit radikálně problém našich Němců; budeme musit nově řešit otázky hospodářské a sociální, ovšem velkoryse, ale také s ohledem na náš poměr jak k Východu, tak i k Západu, a budeme tvořit nově zmodernizovanou armádu a nový zmodernizovaný systém školství. Základy naší nové zahraniční politiky máme položeny už dnes. Budou to všecko úkoly veliké…

12 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page