top of page

Edvard Beneš: Humánní a nenacistický přesun tyranizujících a ne-spoluobčansky jednajících Němců

Z poselství „Definitivní řešení problému Němců“ Edvarda Beneše k Prozatímnímu Národnímu shromáždění dne 28. října 1945.

Rozhodli jsme se pro odsun našich Němců do říše. Spojenci nám toto stanovisko mezinárodně potvrdili. Odůvodňujeme to řadou nejvážnějších důvodů nejen politických, nýbrž i mravních a já prosím všechny naše politické činitele, aby tu otázku vůbec posuzovali především také s hlediska mravního. Pokusili jsme se až do r. 1938 a zejména v roce 1938 dohodnouti se s nimi v duchu opravdu liberálním a opravdu lidsky. Všecky naše pokusy totálně zklamaly. Je dnes jasno, že od roku 1934 záměrně v plné dohodě s Hitlerem a v plné odpovědnosti veliké většiny našich Němců byl připravován rozvrat našeho celého státu.


Nešlo jen o připojení našich Němců k říši; naši Němci se dali ve své 80-90%ní většině úplně do služeb barbarského nacismu k zničení našeho státu a k podlomení všech mravních a kulturních sil a hodnot našeho národa. A když se pak zmocnili za vedení Hitlerova společně s Němci z říše celého našeho státu, neslýchaným způsobem, barbarsky a nelidsky nás a naši zemi tyranisovali. Všecky mosty mezi nimi a námi byly jejich postupem navždy strhány; náš společný život s nimi není možný. Musí tudíž odejít, neboť jiného řešení v zájmu klidu a míru Evropy není.


Historie posledních deseti let tu ostatně mluví sama, Až bude nyní během připravovaných procesů s našimi Němci pověděno všecko o celém zákulisí tohoto grandiosního komplotu a o skutečném vztahu našich Němců k Hitlerově vládě, uvidí celý svět, jak jsme v právu a jak mravní zákony o spolužití občanů a lidí mezi sebou mluví pro nás. Činím apel na všecky velké spojence z druhé války světové, která začala právě Mnichovem, na Sovětský svaz, na Velkou Británii, Spojené státy, Francii a Čínu — a všecky ostatní — aby nám pomohli vyřešit tuto otázku definitivně a učinili konec všem příštím pokusům o nějaký nový Mnichov. Naše geografická situace a historie naší země od 10. století tu může býti všem dostatečným důvodem a dokladem k tornu, že toto konečné řešení německé otázky u nás je naprosto nezbytné, jedině správné a opravdu logické.


Že se všecky přípravy k přesunu Němců od nás musí dobře organisovat, provádět humánně, lidsky, nenacisticky a v plné dohodě se spojenci, rozumí se nám samo sebou.

4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Bình luận


bottom of page